CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A pálizmusról

Írásaimban sokszor kényszerűségből használom e fogalmat, mely helyett ezidáig nem tudtam frappánsabbat találni.

Lényegében ez, az általam használt fogalom gyűjtőfogalom, mely másképpen keresztény/keresztyén farízeusságnak is mondható lenne.

Összesítve:
Mindazon tanítások, dogmák, törvények és egyebek, melyek összevetve Krisztus szavaival, és Isten kijelentett szavaival egyszerre és egyidőben nem egyeznek meg, és Pálnak tulajdonítják, majd nevében használják.

Mivel már többen jelezték, hogy tisztázzuk e szó értelmezését, e témában konkrét pédákat szeretnénk közreadni.


Pálizmus az, amikor Pál szavait úgy értelmezik, hogy azok Isten Szavaival, vagy Jeshua szavaival valamiben nem egyeznek EGYSZERRE...

Valóban Pál hogyan írt?


Kétféle módon:
- a Szent Szellemtől kapott dolgokat tovább adta-eszközként
- saját gondolataival értékelt, magyarázott esetenként, de ez is a Szent Szellem kontrollja alatt volt !

Kétféle módon:
- a zsidónak zsidó gondolkodás szerint
- másoknak a hellén gondolkodás, a Birodalom nyelvén és a görög gondolkodásmód formájába beépítve, hogy azok is megérthessék.

A mai kereszténység csak az utóbbit ismeri (kivéve néhányakat), és ezért igen fontos a zsidó gyökerek ismerete, és abba történő be- és visszaoltatás.
Aki a hellenizmustól átitatott keresztény/zsidó teológia és dogmatika rabságában él nemcsak szegény, hanem sokszor hamisságokat szól, sőt előbb-utóbb elsorvad hívő élete.

Ma az egyik legnehezebb szolgálat, amikor mintegy 2000 év megkövesedett, görög-római-pogány rárakódásaitól kell megtisztítani azt az utat, amin Mesterünk járt.

Feladatunk:
Leleplezni azokat a hamis, keresztény-farízeusi törvényeket, melyekkel nemcsak megterhelték a kereszténységeket, hanem egyházi, hatalmi felügyelet eszközévé tették Isten Törvényeit megnyirbálva és/vagy öncélúan használva.

(Pl. Ilyen hamisság a nők kizárása a szolgálatokból...)


"Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja." (Róm.10,12)

Egy igen jól ismert és oly gyakran emlegetett Ige: Krisztus Testében egyek vagyunk című előadások alappilérje. Pedig a zsidóságnak több adatott-és más adatott. Tehát van különbség-még a Messiás Testében is. Akkor Pál tévedett?... Vagy mi értjük őt rosszul?...

Nincs különbség?
Nagyon sok a különbség!

Nem régen egy pálizmusban lévő, keresztény farizeusok gyülekezetében jártam (nem maradtam köztük..)
Talán egyetlen barátom és testvérem van közöttük, aki miatt , - talán utoljára -, jutottam el hozzájuk, mivel keresett.

Beszélgetésünk néhány mondat után ezzel zárult:

"Jobb keresztényeknek ezek után rólad az a véleményük, hogy..."

Nem részletezem, melyik Törvényt irják felül pálista törvénnyel, és mely törvényük által itéltek meg abban, amiben Isten mindenben felmentett.
E mondat első két szava után már nem is lényeges, mert ezután bárki-bármit mond...

Jobb keresztény?

Ez a leleplezése a farizeusságnak, akik a mindenben elegettevő, önmarcangoló, akár Istent is megvásárolni kivánó jócselekedeteikkel önmagukat más emberek, sőt hívők fölé emelik.

Bár vannak a zsidók közt is farízeusok, de ilyenfajta, megitélő, vádló, vagy akár kárhoztató csak igen kevés.
Ők a zsidó gőgösségen nemigen mennek túl, és megitélni már nem fognak, csak ha pogánynak látnak.

A zsidó nép még ismeri, hogy a zsidó család minden tagja egyenlő a másikkal.

E kis epizód következményei:
- hamis törvény hamis itéletével és felhatalmazás nélkül itélkeztek felettem: ezért Isten itéli meg őket jogosság és igazság szerint.
- ők maguk zárták ki annak a lehetőségét, hogy bármit adhassak abból számukra, amit Isten szolgálatként, ajándékként adott nekem...


Sokszor hallom e kifejezést: "keresztény körökben..."

Csakhogy a kör egy behatárolás jele és jelentése!

Azt még megérthetjük, hogy a zsidóság Isten akarata miatt (lásd pl.Bálám próféciája) elkülönül a többi nemzettől.
Azonban Krisztus Teste nem különülhet el Krisztus Testének más tagjaitól.., de még a zsidóságtól sem, mely Isten Népe!

Vagy mások felé se akarnak szolgálni, legfeljebb maguk alá hivogatni őket?

Ma a farizeusok , a "jobb keresztények", akik felépitik kasztrendszerüket..

Nem vágyom "ily magaslatokra".., sőt nemhogy irigyelném őket, hanem sajnálattal lépek tovább...


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés