CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

PRO-Tézis

Kedves Barátom !


Nemrégiben Nálatok jártam, köztetek szolgáltam.
Bizonyságtétellel, tanítással, Igével, egyszóval rabbiként, akinek feladata az, hogy a hozzáfordulónak az élet minden területén Isten szerinti tanácsot adjon.
Rabbiként, aki a rábízott közösségnek nem ura és parancsnoka, leginkább nem tulajdonosa.
Mégis olyan feladatott betöltő ember, aki Istent, Isten Törvényeit, és messiáshivőként Urunkat, a Názáreti Jeshua HaMassiah-t képviselheti. aki ezáltal a megváltás és a kegyelem örömhírét is tovább adhatja másoknak.
Akkor, ha Urunk és Istenünk erre küldte és, előkészítette mások, akár egy közösség szívét is arra, hogy az ő emberei személyét is elfogadja…
Így a messiáshivő rabbi is ember, de olyan ember, akit Isten arra méltatta, hogy minden emberi akarat, szándék, uralom és Törvény helyett egyedül Isten ismeretét, és akaratát megismertethesse másokkal, helyreállíthassa Isten Rendjét, mely Rendnek Isten Törvényeinek ismerete nélkül el sem juthatnánk…
Isten Kinyilatkoztatott Törvényei pedig minden ember számára adattak a Szináj-hegyénél, hogy amikor a „másik hegyhez” elér valaki , és életét átadja Jeshua HaMassiahnak, akkor e Törvény az életében már teljes odaszánást és engedelmességet igénylő parancs lehessen a Keskeny Úton.

Találkozásunk során számomra olyan környezetbe kerültem, mely csupán ismerős, és az emberek érzületét, gondolkodását csak részben ismerem. Mert van különbség magyar és magyar között, egyazon nevű felekezet is másképpen él és működik területileg más helyen.
A múltjaink, de Isten által elrendelt jövőbeli feladataink sem azonosak, csak részben, és mégpedig Isten által adott alapjaiban. Egy Alapra építkezve, de más-más szolgálattal.
Ráadásul bennem lévő zsidó is másképpen lát mindent, hiszen Isten saját, speciális utat és elhívást adott, és múltunk nem csupán történelem, hanem beteljesedett , betejesedő próféciák és Isten Akaratának, Ígéretének megvalósulása.

E sokrétűség adta helyzetben mégis összegeznem kell azon tapasztalataimat, melyek köztetek éltem meg.

Amikor eljutottam hozzátok, kicsit ismerős, mégis szokatlan volt a sok „pro..”
Protestáns, protestáns teológia: „proteo”, a kollégiumi ajtókon itt-ott „pro-christ”….
Egy ideig mindezt természetesnek vettem. Másutt is látom, tapasztalom., és igazából annyira általános, hogy fel sem tűnik.
Aztán sok emberrel és mélyebb beszélgetések során egyre inkább felismertem, hogy a bajok egyik gyökere ebből származik !

A kérdés tehát :
Tehetünk-e valamit Istenért, Jézusért…?
Miközben tennünk kell magunkért, családunkért, népünkért és hazánkért…
Mégis mindezekért eleget tehetünk-e Istennek?
Bizony fel kellene ismernünk és sok keresztyénnek ismernie, hogy a mi hívő életünk nem az eleget tevések sorozata, hanem a teljes engedelmesség megszakíthatatlan folyamatának működése, aminek eredménye: szolgálatunk mások felé.

Az engedelmességen túl tehát más lehetőségünk nincs.

Az engedelmesség ,pedig Isten akaratának, és törvényeinek ismerete nélkül képtelenség !
Bár sokan és sokféleképpen próbálkoznak Isten Népének „jó” tagjai lenni, ugyanennyien el is kezdik gyártani a törvényeket, a mintegy emberré tratnszformálják Istent és Krisztust.
A krisztológia andropológiává lesz, az Isten-ismeret pedig teológiává…
Ennek és a többi tudományos okoskodásnak következménye lesz

A PRO-TÉZIS

A bölcsnek vélt ismeretek keresztény farizeusságot alapoznak meg, az új, vagy a módosított törvények pedig gőgös és kevély , sokszor egyedül üdvözítő emberi igazságokat, követendő téziseket szülnek.
Ezután a követők síkra szállnak és harcolnak egymás ellen..
„Pro tézis” , az igazságukért….
Müködik a Habsburg jellegű kereszténység, amikor „ az én váram„ felkiáltással egymást lövöldözik, minden dombon áll egy vár és benne egy kiskirály….
Mindenki, mindenki ellen harcol, és beteges módon engedi le védőrácsát a kapuira, a betolakodók ellen. Némi vizesárok, elárvultság , hideg és rideg kőfalak…
A kereszténység, mely bár birodalom méretű, mégis kiöregedett lovagok, és kóborlovagok országa….
Ök, akik legnagyobb hátráltatói Krisztus Testének egységes növekedésének !

Remélem e soraim nem a pro-gnozis fellenditését vonja maga után., és olyan halló füleket talál, melyek a szivhez vezetik a szavakat:

Ö, egyedül Ö, Aki értem és értünk…


Budapest-Kolozsvár, 2007 januárCopyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés