CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

SOK A DUMA… !

„Mert a szívnek teljességéből szól a száj.” ( Mt. 12,34 )
„Amik pedig a szájból jőnek ki , a szívből szólanak.” ( Mt. 15,18 )


Mielőtt bárki e sorok előtt olvasható címen elhamarkodottan megbotránkozna , jelzem, hogy a szó a Bibliában található , és mély üzenete feltehetően a zsidóság által lett közismert , sőt a köznapi magyar nyelv , és a zsargon része .

A zsidóság jellemzője és talentuma is , hogy a minden eszközt felhasznál a kommunikáció területén , legyen ez akár „rejtjeles” üzenet is .
Szavak , kifejezések , melyeket csak az azonos kultúrában élő , és néphez tartozó emberek értenek , és az összetartozás , némileg elkülönülés , vagy az intimitás jellegzetessége.

E bevezetés után a címet még jobban ki kell bővíteni :
Sok a duma , témázunk , hadarunk és mismásolunk , méghozzá úgy , hogy masszaként ráterheljük a mondandónkat másokra.

Nem célom konkrétan azokat a helyeket , esetleg gyülekezeteket , és személyeket , netán pásztorokat és prédikátorokat
megnevesíteni amikre és akikre mindez , vagy ebből valamelyik jelző kiemelkedően jellemző.
A héber szavak ma is tanítva magyaráznak :

Üres igehirdetések dumaként ( csend , üresség ) hatnak , mindenről és mindenkiről szól a mismásolás ( szóbeszéd ),
„témáznak” (csodálkozás-ijedelem ) valakiről és valamiről .
Mindezeket a magukat nagyon fontossá tevő , tulajdonképpen szavaikkal brillírozó és a majdnem semmit hadarva (ékszer ) fontossá tevő emberek teszik.
Mindez masszaként ( teher-súly-kisértés) nehezedik a hallgatóságra.

Vajon miért tapasztalhatjuk ezt ?
Miért jellemző ez a gyülekezetekben ?
A válasz igen egyszerű :

„Ezek Ismael fiainak nevei , ..:
...és Misma , Dúmah és Massza . Hadar , Théma.... „ (1 Mózes 25 ,13-15 )

Ezek után és ezek ismeretében lehet és szükséges megbotránkoznunk !
Ha nem leplezzük le , nem űzzük ki közülünk a testi és lelki vágyakból született Izmaelt és gyermekeit , se magunk ,
se közösségeink nem kapják meg az Izsáknak adott , és általa számunkra is lehetséges áldásokat .
Így Jákóbból sem lehet Izrael , de megerősödhet Edom , a humanista, önmegváltó és olykor antiszemita szellemiség
a hívők között.

A - ne mismásolj ! , - ne dumálj ! -, ne hadarj !, - ne témázz ! és -ne terhelj masszaként ! felszólítások nem arra ösztönöznek , hogy bárki is hallgasson !

„ Legyenek a ti igeneitek igen és a nem nem...” (Jakab 5,12)

Amikor e figyelmeztetést olvashatjuk , nincs benne a hallgatás parancsa !
Isten által adott időben , helyen és felhatalmazással és a Szent Szellem általi bölcsesség módján felelősségünk és kötelességünk Izmaelt leleplezni , bárki , vagy bármi hordozza ezt a szellemiséget.
Személyes , közösségi kapcsolatunkban éppúgy , mint a kereszténység szélesebb területein.

A mai , egyre sivárabb és saját elgondolása , tervei után igyekvő gyülekezetben legyen végre megbotránkozás, mikor
belebotlunk Izmaelbe , vagy már Edomba...
Mindezt azért tegyük , hogy a lelki kereszténység egyszer szellemivé válhasson és életre jusson .
Azért , hogy Istene az Örökkévaló , Ura Jesua HaMassiah és vezetője a Szent Szellem legyen.

Te sem hallgathatsz !

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés