CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenBodnár Eszter:

Mit jelent hinni?

Úgy tűnik számomra, hogy a szó valódi értelmét kellene pontosítani!
Szinte ahány ember, annyi hit, ahány felekezet, annyi hitvallás..

A gépiesen elmondott "Hiszekegy" szövegzetéből valójában
nem derül ki, hogy a "hit " szó mit is jelent?

Amíg e szó értelmét és tartalmát nem tisztázzuk, nem lehetünk egységben sem...

A héber az "emuna" szót használja a hit kifejezésre, mely jelent még hűséget is.

Az "emuna" szó mássalhangzói pedig megegyeznek az "ámen" szó gyökeivel, amelynek jelentése egy részről hűség (neeman), másrészről egy mozaikszó,az "El Melech Neeman", vagyis "Isten hűséges király" kezdőbetüinek az összevonása.

Az "emuna" szó gyökei megegyeznek még az "amana" szóval is, mely bizalmat, szerződést, szövetséget jelent.

Az "imen" szó szintén azonos gyökü, jelentése pedig: gyakoroltat.

Aztán ott van még az "aman" szó, melynek jelentése: nevel, dajkál, és az "uman", mely nem más, mint mester.

Ha így megnézzük a héber forrásokat, érezhetjük, hogy a hit egy aktív, cselekvő elkötelezettség valami/Valaki felé. Egy hűségnyilatkozat Isten részéről, melyben ő folyamatosan nevel, atyai szeretettel szinte dajkál,Mesterként előttünk jár, és amelyre az ember válasza egy cselekvő, élő és működő hűség lehet.


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés