CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

76/613-Ne átkozd a fejedelmet!

„Ne káromold az Istent, és néped fejedelmét ne átkozd” ( 2. Mózes 22:27 )

Minden, az embertársai felé helyezett vezetö személy a felettesének, és mindenek elött Istennek tartozik elszámolással tetteiért és azért, hogy Isten Törvényeit miképpen sérti meg.

„Ne káromold Istent...”
A magunk fölé helyezett uralom szabad akaratunk következménye.
Egy nép maga választott mindig királyt, vagy a nevében megbizott emberek tették a köznép helyett is.
Ma is igy van, amikor a nép az akaratának képviseletét másra bizza, majd a megbizottak tovább adják a döntés felelösségét megbizásukkal több esetben is.
Semmiképpen nem okolható Isten egy olyan vezetö hatalomra jutásáért, amely végül a legalsó réteg akaratával ellentétes módon uralkodik!

Ilyenkor egyetlen lehetöségünk van: imádkozni értük, hogy ismerjék meg Isten Törvényét és akaratát, annak megfelelö döntéseket hozzanak.
Ilyenkor Isten akár természetfeletti módon is beleavatkozik a szerinte való rend helyreállitásának érdekében.

„ Ne átkozd...”
Az átkozás egyben itélkezés, söt akár kárhoztatás.
Ez akár a gyilkos szándékokat is felszinre hozhatja, vagy müködtetheti.
Isten Népe nem isten...!
Isten Törvénye sem lehet emberi célok elérésének eszköze.

Emberi felelösségünk még az ellenségeink felé is kötelsség. Az átkozás helyett szabad kérni Istentöl, hogy valamely vezetö térjen meg Istenhez, legyen ujjászületett ember, aki Krisztus hatalmában nem képviselhet mást, mint Isten Törvényeit.
Kérhetjük rá Isten itéletét is, de a kegyelemmel megismerésével és lehetöségével együtt.

Más eset is elöfordulhat:
- Lehetséges, hogy olyan hatalmi helyzet áll fenn, ami számunkra kellemetlen, vagy talán rossz is. Mégsem átkozódhatunk, mert nem tudhatjuk, hogy Isten miért engedte azt meg ?
- Vagy éppen a mi istentelenségünk, törvényszegésünk, elvilágiasodásunk következménye, hogy istentelen vezetök kerülnek fölénk ?
Akkor nem inkább nekünk kellene bünbánatot gyakorolnunk?

Minden, ami feletteseink büne és rossz uralma, egyedül Isten, Isten törvényeinek helyreállása által változhat meg!
A választott Nép életéböl pedig többször ismerhetjük, hogy Isten mikor cselekedett.
„ sirásuk felhatott hozzám”, „Isten hallotta”....

Eszerint minden lázadás, még a rossz ellen is (!) a Lázadótól származik..
A roszat pedig nekünk a jóval kell meggyöznünk, és nem eröszakkal, gyilkos indulatokkal, átkozódással, önhatalmulag, önbiráskodva...

Egyedül Istené az ítélet, és Ő ad eszközöket egyedül (!) az itéletek, és az Ö Törvényei szerinti helyreállitás beteljesitésére.


Diná d'málchutá diná - "az állam törvénye törvény"

A Talmud elöirja ogy a zsidó ember bármely államban él, annak az államnak a törvényeit tartsa be.
Minden olyan rendelkezés,rendelet, amely bármely a polgáraira kimond, törvénynek számit...
Kivéve azokat, melyek rablásra, ,eröszakra, a vallás családi és házassági törvényeinek megszegésére utalnak.

EZÉRT A DIASZPORÁBAN ÉLÖ ZSIDÓSÁG MINDIG TISZTELETBEN TARTOTTA AZ ŐT BEFOGADÓ ORSZÁG TÖRVÉNYEIT.

Így természetesen a törvény képviselöit is...

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés