CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla - Bodnár Eszter:

Széder este

-a Peszach előestéjének rendje-


Nisszán hónap 15-ének előestéjén, nisszán 14-én köszönt be Peszach ünnepe. Ezt az estét Széder estének nevezik (lél széder).
A széder szó rendet jelent. Nevezik még ezt az estét az őrködés, a megőrzés éjszakájának is (lél simurim).
"Őrködés éjszakája volt ez az Örökkévalónak, hogy kivezesse őket Egyiptom országából, ez az éjszaka az, mely az Örökkévalónak van szentelve, melyet meg kell őrizni Izrael összes gyermekeinek, nemzedékein át." ( 2Móz. 12, 42)

Az este levezetése a hágádából történik, mely külön erre az alkalomra megszerkesztett könyv, s lényegében ebben van az est forgatókönyve: mit, mikor, hogyan, miért kell csinálni. Ez alapján történik a hagyomány továbbadása, elbeszélése is: hogyan hozta ki népét az Örökkévaló a szolgaság földjéről, hogyan lett a zsidó nép néppé, nemzetté. Ezek mellett pedig mivel "minden nemzedékben köteles az ember úgy tekinteni magát, mintha ő maga jött volna ki Egyiptomból" (Peszachi Hágádá), ezért mindannyionknak személyesen kell megélnünk a megszabadulás élményét. Emlékeznünk kell a mi Egyiptomjainkra...

Az ünnepi asztalon a következők találhatók:
-széder tál
-bor (a hálaadás jeleként)
-egy nagy és díszes serleg (Elijáhu/Illés serlege)
-egy tálka sós víz (a könnyek szimbóluma)
-három darab macesz(pászka)
-ünnepi gyertyák


A széder tálon a következők vannak:
-balra felül egy főtt tojás(bécá), mely jelképezi a Szentélyben bemutatott ünnepi áldoztot, ugyanakkor a gyász jele is, mivel már nem áll a Szentély...
A tojás emlékeztet még a mulandóságra, de az új kezdetre, az újjászületésre is.

-jobra felül egy darab sült hús(zroá), mely a Szentélyben bemutatott bárányáldozat jelképe. Jelképezi még a kinyújtott kart is, mert: "...kivezetett Isten minket onnét kinyújtott kézzel és hatalmas karral..." (5Móz.26,8 )

-középen található a keserűfű(máror), mely általában torma

-ez alatt van a harószet, az alma, dió, bor fahéj keveréke, mely emlékeztet a vályogvetésre, a "malterre", mellyel őseink a szolgaság ideje alatt dolgoztak

-balra, a keserűfű alatt valamilyen zöldség(kárpász) van, mely lehet zeller, retek, főtt burgonya. Ez emlékeztet a tavaszra, az örök megújulásra.

-legalul ismét a kesrűfű van(máror), mely az egyiptomi élet keserűségére emlékeztet.

Az est folyamán 4pohár bort iszunk emlékezve arra, hogy az Örökkévaló megszabadított, megmentett, megváltott, népévé fogadott bennünket.

Mi pedig már Illés poharát, a Messiásváró poharat is felemelhetjük hálaadással-és bevezetett minket Kánaán földjére. Elhívásunk, szolgálatunk területére...Van-e "Keresztény/keresztyén" Széder Este?

Igen sokszor láttam, hogy nemcsak meg nem szentelt helyen és időben rendeztek Széder Vacsorát keresztények, hanem bizony annak lényegét átformálták, és összekeverték a keresztényt a zsidóval...

Ezért kérdezem tehát:
- egyáltalán kinek lehet ünnepe a Széder Este?
- egy, a Választott Népnek adott ünnepet lehet-e más népekbelieknek egyenlő jogon ünnepelni, vagy akár kisajátítani ? (Pl.:Purim, Channuka...stb.,)

A Páska Ünnepének megtartásáról Isten igen részletes, és pontos utasítást, és leírást ad, mely olvasható a 2 Mózes 12:43-49 részben.

- Egy idegen származású se egyék abból...

A Választott Nép Isten Népe. Akár megváltott, akár még nem fogadta el a Megváltót Jeshua HaMassiahban. A más népekből származók pedig Jeshua HaMassiah által , az újjászületés által lehetnek és válhatnak Isten Népévé. Ez akkor válik valósággá, amikor Jeshua uralma valósággá lesz életükben, és Neki engedelmeskedve ugyanazokat a Törvényeket fogadják el, melyeket Isten adott a Választott Népnek, majd újra ismertette a Világgal Jeshua által. Majd a kegyelemmel kibővítve, Jeshua egyszeri és egyetlen áldozata árán felkínálta minden embernek, hogy minden ember Isten Népéhez tartozhasson a megváltás elfogadása által.

Mindaddig, amíg bárki nem fogadja el Isten Törvényét, a kegyelemmel együtt, és/vagy nem fogadja a zsidó népet és elhívását, vagy megtért, de nem született újjá : idegen marad.

Ez nem zsidóvá válás, hanem a keresztény etika, morál, erkölcs helyett Isten Törvényeinek helyreállítása, mely elöször a Választott Népnek adatott.
Ugyanakkor a Törvény elfogadása egyben út a megváltás és kegyelem felé, mely a zsidó népnek, a zsidó népben született Jeshua által először a Választott Népnek volt felkínálva.

E felkínálást csak egy ideig , - a pogányok miatt -, nem fogadhatta el a Nép, de a kegyelemet , és a megváltást egyre inkább ismeri fel világszerte a zsidó nép: a Názáreti Jeshua HaMassiah-ban....

Az idegen állapot akkor szünik meg valakiben, ha nemcsak felismeri, hanem el is fogadja a vissza és beoltatás szükségességét: a kereszténység zsidóknak adatott gyökereiből táplálkozik.


Mi tesz valakit idegenné?...

- ha nincs körülmetélve...( 2M. 12:44)
Ha nincs a szíve körülmetélve....
- ha zsellér, vagy béres.... ( 45.vers)
- Nincs helyén a hovatartozása...Kettős identítású, vagy csak névlegesen zsidó, a Néphez tartozó...
- Ha nem a "Házhoz "(Jeshua HaMassiah-hoz) tartozik teljességgel, csak vallásos módon szolgálja Istent, és nem teljes átadott életével szolgája Jeshua HaMassiah-nak.
Így bár vallásos, és Istennek /is/ szolgál, mégsem tartozik Krisztus Testéhez, ahol nem lehet életében két Úr, két szellem...


Ne mossa senki össze
- a Kivonulás emlékezetét, vagyis a zsidó Széder Estét az Utolsó Vacsora emlékezetével..
- a Kivonulás a zsidóság ünnepe, az Utolsó Vacsora pedig mindenkié, aki elfogadta Jeshua HaMassiah váltságművét és uralmát életére..

Úgy tűnik , hogy az Úr Ünnepeit ,és azok ünneplését, valamennyit tisztáznunk kell, mert prófétikus kijelentésekre hivatkozva más népekbeliek "zsidóznak.".., vagyis tudattalanul zsidót hazudnak..

De akkor milyen e prófétai szellemiség?
Egyáltalán milyen az a prófétai szellemiség, amely nem ismeri a Niszán hónapot, és abban az elrendelt napokat..?

Zsidó módon a keresztény naptár szerint?..
Méghozzá olyan teremben, ahol éppen a zsidókat szinte gyülölő, de mindenképpen elvető nem keresztény egyház pontosan Széder Este az Utolsó Vacsorára emlékezik...?
A filoszemita széderezés a helyettesitő teológia következménye, vagy annak ajtónyitás !


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés