CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

454/613-A Szentélyen kívül nem áldozhatsz

„Vigyázz, hogy a te egészen égöáldozataid ne áldozzad minden helyen, amelyet meglátsz. Hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben…” (5Móz.12: 13-14)


Az áldozatok bemutatása ma is folyik Isten Népe által. Ma a Messiás Testében is folyik Isten elött ima, dicsöités és urvacsora…
Nem mindegy tehát mindezeket milyen helyen , hol gyakoroljuk ! Ott, ahol a mi Urunk Jeshua HaMassiah is jelen van ,avagy egy vallásos közegben…
Isten gondoskodik tehát családról is, ahol mindez közösségben folyik. Ma is Ö ad testvéreket, közösséget számunkra, mert a Messiás Testét Ö épiti, nem pedig emberi akarat, szándék, vagy érdek.

Nincs tehát helye emberi elvárásoknak, gyülekezeti szabályoknak, és semmi emberi nem szentelhet meg semmit (idöpontot,közösséget, helyet..) senkinek.

Mert a Szent tehet akaratával szentté helyet, közösséget…
Ö pedig csak megszentelt helyen lakozik, miképpen a találkozás is ott történhet Istennel.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés