CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A múlt feltárása, rendezése

A múlt feltárására szükség van, de lehet azt nagyon rosszul tenni...

Meg kellene végre érteni, hogy az idő egységes fogalom, melyben a múlttól nem választható el a jelen és következménye e kettőnek a jövő.

A rendezetlen múlt gyümölcse, a ma állapota. Ilyen dzsungel ma, a mindent elöntő szellemi, lelki, sőt fizikai szennyáradat jelenléte.

A zsidósággal szellemben nem rendezett múlt, a zsidóság elhívásának el nem fogadásának nagymértékű következménye is ez.
Bizony, a sokszor gőgös állapot, vagy éppen a két évezredes irigység is okozta,hogy Isten látható Törvényétől és Krisztus uralmától oly messze távolodott a kereszténység.

A múlt feltárása pedig csak akkor vezethet eredményre, ha az nem önvádolásként, és mintegy hamis pietizmus müködéseként történik.
A félelemből, elegettevésből eredő rendezés sohasem irtja ki bűnt gyökerestől, mely kihajt újra. Új ágon jelentkezik, ujabb teológiák, dogmák és újabb törvények keletkeznek, mely által újra feltör a bűn...

A múlt feltárását tehát a mában kell kezdenünk.
Jeremiási, vagy ha úgy tetszik apostoli és prófétai munka ez.

Elsőként a kereszténység törvényrendjeit (ahány "király", annyi ország, ahány ország annyi törvény..) szükséges szembeállítani, és ha kell lebontani Isten Kinyilatkoztatott Törvényének és ezáltal Krisztus parancsainak, uralmának helyreállítása miatt.
Lehet, hogy "királyok" , trónok tünnek el, de amikor Újat keresünk, és várunk, nem a régit kell tatarozni, restaurálni...

A ma helyreállása pedig a múlt rendezéséig vezet.
Csak a törvények, a próféciák ismeretében, elfogadásában, és Krisztus uralma alatt történhet meg bármiben és bárhol e rendeződés.

Amikor Isten Igéje helyreáll, és uralkodik, ott a rendezetlen múlt rendeződik, és egy közös jövő, egy megigért Út vár reánk..

A vallási erkölcsok, morál, etika, és egyházi, vallási törvények nemcsak helyenként mások, hanem sok esetben még köszönő viszonyban sincsenek némely elrendeléseik, elvárásaik Isten Kinyilatkoztatott Törvényével, mely Törvény nélkül nincs kegyelem sem.

Ezekből tartsuk meg azokat, melyek Isten Törvényével megegyezőek.
Ezek a megmaradt építőkövek adnak egymással , és minden emberrel kapcsolódást, kikkel együtt állíthatjuk helyre elöször saját, majd közösségeinkben Krisztus uralmát...

Nem véletlen tehát, hogy a Sátán a zsidóságot akarja megsemisíteni évezredek óta. Ő nem az embert és a Népet akarja megölni, hanem amit Isten bízott reánk, hogy vigyük másoknak:
Isten ismeretét és Isten Törvényeit.
Mert Isten ismerete nélkül csak jézushívő vallások, de nem Krisztus Teste él és növekedik.
A KInyilatkoztatott Törvény ismerete nélkül pedig nincs bűn, miáltal nincs bűnbánat és kegyelem...

A Törvény nem zsidó és nemcsak a zsidóknak adott törvény, miképpen az Ó és Újszövetség sem szétválasztható.

Soraim örömmel és hálaadással zárom.
Néhány évtizede, amikor Németországban a kereszténység rendezte Isten előtt a viszonyát a zsidó néppel, ön maga lett áldott, és megéledt egyházak és gyülekezetek születtek mintegy újjá..
Most Afrikában és Dél-Amerikában tapasztalom, hogy létezik, sőt sok oerszágban növekedik a zsidóság felé működő szeretet.
Tömegesen keresik, sőt kérik (tőlünk is..) a kereszténység zsidó gyökereinek megmutatását, tanítását.
Igen, ott lesz újra ébredés...
Ott, ahol elvetik a kereszténység uralmát és globalizálását.Ott, ahol a szellemi neokolonializálásnak egységesen mondanak ellen.

Mert a múlt rendezése egyben a múlttól való elszakadás is.
Ők nem akarnak hierarchikus rendbe beépülni.
Mindazt megköszönik az európai keresztényeknek, amit tőlük kaptak, de ők nem az ő gyarmataikként, hanem Krisztus Népeként mennek tovább:
a zsidóknak adott alapokat sajátukként elfogadva, de természetesen nem zsidóként, bezsidózott filoszemitaként.

Ennek tudok örülni!
Emberi örömmel is, hiszen amikor egyidőben egy konferencián több, mint ezer pásztornak adhattam messiáshívő zsidóként mindezt át, bizony ritka szép lehetőség és bizonyság.
Mégis alázattal és Istennek hálát adva, mert a próféciák beteljesedésében részes lenni szolgaként, és messiáshívő zsidóként megtapasztalni és megélni a messiáshívő zsidóság elhívását, küldetését, bizony emberileg érthetetlen...

Az afrikai testvéreim Isten törvényei szerint szakítottak a jelenben a múlttal..Ezért hamarosan ajövő bizonyságai is először övék.

Zárszóként a magyar viszonyokról.
A múlt rendezése sohasem legyen folyamatos önmarcangolás, elegettevés.

A holokauszt, vagy akár a ma bűnös állapota mélyen gyökerezik.

A felületi kezelések és más, erkölcsi, humanista és egyéb cselekdetek enyhet adhatnak, de azoktól semmi sem változik.
Olyannyira, hogy a mélyben rejtőzködő dolgok, bűnök búvópatakként újra felszinre törnek.., másutt és más formában.


(A cikk olvasható még a http://szelidolajfa.blog.hu oldalon is.)


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés