CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenBodnár Eszter:

BAT MICVA, a Kötelesség Lánya -A lányok kötelesség

A zsidó népben is ismert a lányok felnőtté avatása.
Ezt hívják Bát Micvá-nak, vagyis a leány Bát Micvá- A Kötelesség Lánya lesz.
Vajon mit jelent ez egy zsidó lánynak, aki Jeshuában él ?
Mit jelent ez egy más nemzetkbeli, hasonló társánál?

Mi a közös ebben: szellemben-lélekben és fizikailag?

Ha egy zsidó lány Bát Micvá- vagyis a Kötelesség (de inkább Törvény) Lánya lesz, a zsidó nő jogai és kötelességei illetik meg, hiszen felnőtt lett. Kötelessége minden péntek este meggyújtani a szombat lángjait és betölteni azt a feladatot, ami egy zsidó nőnek adatott.

Mit jelent ez egy Jesuában élő zsidónak?

-Szellemben: működtetni azt az Oltárt, melyen folyamatosan megy az áldozatbemutatás, vagyis az ima, dicsőités, úrvacsora az Isten szerinti Rendbe beáll. Innentől kezdve felelős lesz szolgálataiért és csak az Örökkévaló Istennek tartozik számadással. Kizárólag a Szent Szellemtől kapja a vezetést és mások nem kontrolálhatják.
-Lélekben: identitása erősödik, ami szellemben való erősödésének eredménye. Gondolatai önállóak, érései,érzelmei-felnőttek. És készül a családalapításra....
Mindezt természetesen zsidóként éli meg.
-Fizikálisan: önálló, saját háztartást vezet, főz-mos-takarít stb....

De hogy működik ez egy nem zsidónál?

Tulajdonképpen majdnem ugyanígy, azzal a különbséggel, hogy neki nem zsidó identitást kell magára erőszakolnia, hanem abban a krisztusi identitásban kell megerősödnie, melyet ujjászületésekor kegyelemből elnyert. És ahogy halad a tanítványi úton, történnek a rendeződések, tisztulások, helyreállások az életében, útja párhuzamos krisztushívő zsidó testvére útjával.


Mi az út a felnőtt lánytól a hüpéig (házasságkötésig) ? Hiszen ott egy újabb elválás történik a szellemi és lelki , sőt testi szülőktől...
Hogyan kell megélni ezt a felkészülési időszakot?


Miután egy zsidó lány életében megvolt a Bát Micvá és teljes jogú felnőtt zsidó nőnek számít, nem lesz kidobva a családból. Sőt! Innentől kezdve kapja meg a felkészítést anyjától és apjától a nagybetüs Életre, de már nem kicsi lányként, hanem önálló, felnőtt gyermekükként kezelik. Tanácsolják, tanítják, de nem kioktatják. Egyenrangú félnek tekintik, és ha gyermekük kérdez, válaszolnak. A kicsilányukból nagylány lesz,akit ugyanúgy szeretnek-de mégis másképp.

A hüpéig vezető úton a lány megtanulja, hogyan, miképp kell egy háztartást vezetni, mi egy feleség feladata, mi egy anya feladata-mit jelent nőnek lenni: szellemben-lélekben-fizikálisan.
Ezt pedig csak abban a közegben tudja megtenni, ahol felnő-a családban. Nem szigetelődhet el, de mégis megvan az önállósága, függetlensége-szabadsága.

A Bát Micvától a hüpéig tartó időszak tehát szintén egy felkészülő szakasz a saját családalapításra.

Fontos a betakarás kérdése is. Hiszen amíg a lány férjhez nem megy, az apja az ő betakarása. Védi, óvja, stb.
Bár a Bat Micvától a lány felnőttnek számít, önálló gondolataival, véleményével még az atyai ház szellemi védelmében él.

Amikor férjhez megy, ezt a betakarást az apa átadja a férjnek. Innentől kezdve új fejezet kezdődik....

És hogy mikor lesz egy nőből, aki zsidó, zsidó nő?
"Mikor a hüpe alatt áll. Hiszen az a kötelessége, hogy zsidó férjet válasszon és folytassa az ősi láncolatot. Csak akkor egyesül benne igazán a zsidó és a nő."


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés