CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

SZÉDER ESTÉTÉRE VÁRVA ÉS KÉSZÜLVE

Peszach 2014/5774

Bedikát háméc - A kovászos kitakarítása


A vallásos, hívő zsidó családokban ma is szokás, hagyomány, hogy e napon az otthon minden zegét-zugát gyertyfény mellett átkutaják, hogy van-e valahol még elbújva valami kovászos, élesztős morzsa, étel, élelmiszerdarabka? A lakás nagytakaritása utáni végső, családi, játékos, de mégis komoly tevékenység ez, melyben a család minden tagja részt vesz. A gyerekek is, akiknek különösen öröm, játékszerű, a felnőttek által eldugott, jól becsomagolt 10 kenyérdarabka megtalálása. Mindazt amit megtaláltak, másnap elégetésre kerül. Így a Széder Este kérdésére lehet válaszolni: „Mindent kitakarítottunk, ami élesztő..”. A Széder Este, a" Nagy Vacsora" csak így kezdődhet el, így kezdődik megvallással.


Hamarosan Peszach, majd a keresztény Húsvét... Széder Este, és emlékezés arra a Széder Estére, amit a kereszténység Utolsó Vacsorának ismer. E kettőnek a kapcsolata nemcsak szoros, hanem azonos. Kivéve belőle az idők során, a judaizmus által kibővitett részleteket. Ugyanaz, de mégis más...


Zsidóként lehet emlékezni a Kivonulásra, de a más nemzetbelieknek erre legfeljebb azzal a hálával lehet gondolni, hogy az Örökkévaló kihozott Egyiptomból egy Népet, és bizonyságul, tanítóul rendelte el, választotta ki -mások, más népek és minden nép számára.


Krisztusi (messiási) emberként emlékezni kell az Utolsó Vacsora által Isten beteljesedett Ígéretére, a Feltámadásra, és arra, hogy azóta Jesua HaMassiah, vagyis Jézus a Krisztus, ma is élő, uralkodó Felkent Messiás Király.


Messiáshívő zsidóként pedig e kettőnek együtt kell ünneppé lenni. Hiszen az örökkévaló Terve és Akarata így válik egységessé, így lesz teljessé és folyamatossá. Velünk, általunk, és mindazokkal, akik a Messiás Testének részeivé válhattak a Kegyelem és Megváltás által.
A messiáshívő zsidóság tehát a múlt és a jelen közti kapocs és folytatás. Hordozza a kiválasztottság terhét, szolgálatát és olykor örömét és áldásait, és Jesua HaMassiah uralma alatt folytatja mindazt, amit a Kivonulás után Isten az Ő Népére bízott. Láncszem Isten Népében, amely összeköti az örök folyamatosságot Isten Tervében.


Hamarosan Széder Este...
A zsidó Hagada (elbeszélés) minden zsidó családban elhangzik, felolvasásra kerül. Bezárása egy várakozásról, Illés érkezéséről szól.


Hamarosan Utolsó Vacsora…
A hagyomány, a keresztény „hagada” az Utolsó Vacsoráról, a „megújított” Szövetség kihirdetéséről kevésbé beszél. Azonban annál többet a gyászról, a „Nagypéntekről”, a „keresztről”. Sajnálkozva az emberré tett Jézusáról. Márpedig a krisztologia nem antropologia!


Tapasztalható, látható, sőt érezhető, hogy a zsidó Széder a múltba tekintő, és a jelen, méginkább a jövő szinte sejtelmes távolság. A keresztény Húsvét a múlttól elszakadt, miáltal kiszakadt Isten Időtervéből.....


Most mégis, jelen irás témájánál maradva, aktualitását ismertetve meg kell állnom a Széder Este előtti órák feladatánál. Fel kell tenni a kérdést: Van-e kovászos az otthonodban? A szíved is otthon lehet, hiszen annak van ajtaja. A házasságod, családod, közösséged ugyanúgy. Ünnepelni, bulizni mész el a meg nem tisztult, pogánynak mondható emberek közé? Vagy éppen jó kis gyülit, konferenciát terelsz össze a Peszach ürügyén?


A zsidó Széder emlékezet, hálaadás. Keresztény Széder igazából nincs, vagy passiózás.

A messiáshívő zsidó Széder? Sokaknak, az „illetékeseknek” oly ismeretlen és még ritkább. Esetleg filoszemita, zsidózó utánzás...?

Bármelyiket teszed , mindegyik előtt legyen „homecolás”. Állj meg, takaríts! Életed legrejtettebb zugát is világítsa meg a gyertya, és ne csak találd meg a kovászost, hanem csomagold be -nehogy egy morzsája is lehulljon és maradjon-, majd égesd el! Tekintsd át mindazt a területet, amely a tiéd, rád van bízva az Ige fényénél! Meg fogod látni azt a morzsát is, amely mindent beerjeszthet, hiszen a bűn fertőző. Az tesz bort ecetté, örömet sírássá.
Takaríts, mert az otthonodba a Legnagyobb Vendég érkezik! A Király! Ezen az Estén Ő kérdezi: Mindent kitakarítottál? Ő, Aki a főhelyen ül az Asztalnál. Minden találkozás Ővele e kérdéssel kezdődik. Legyen tehát az ünnep: Ünnep. Az Ünnepet ne rontsd el emberi, széder-utánzatokkal, hamis húsvétok hagyományaival. A „gyertyafény” mutasson meg mindent, ami „kár és szemét”, és ami kovászosként működő, akár rejtett bűn. Nem a „gyertya” visz téged ebben, hanem Neked kell a „gyertyát”, Isten Igéjét a kezedbe venned, és meggyújtanod, tartanod, és használnod. Ha hitben, ismeretben még gyermek vagy, fogadd el a felnőtt családtag világosságot tartó, morzsákat is megvilágitó szolgálatát, kötelességét feléd, családodért, közösségedért.


Lehet, hogy volt már kezedben seprű, lapát, a nagy bűnöket már összeszedted, kidobtad. De most még több Világosság, még több térdelés, még részletesebb keresés a feladatod.
Lehet, hogy éppen a hamis ünnepedet kell elégetned? A hamis széderek, bulik, konferenciák helyett otthon kell lenned? Önmagadban, házasságodban, családodban? Biztos! A Peszach elrendelése családra, otthonra szól, és az Örökkévaló által pontosan megszabott rendjében elrendelt. A „gyertya” fénye pontosan ezt segíti, készíti elő.


Holnap szombat, a csodák szombatja, Nagy Szombat (Sabat HaGadol). E napon a Kivonulás csodái, bizonyságai már elkezdődtek az elindulás pillanatában. Kivánom valamennyiünknek ennek megélését. Másnap, vasárnap, utolsó előkészület, a kovászos keresése a teljes takarítás befejezése. Kivánom, hogy ezt senki ne mulassza el, a Nagy Ünnep előtt.


Aztán mielőtt az Ünnep Estéje, a Széder Este beköszöntene, marad még egy feladat: Az "Elsőszülöttek böjtje". Emlékezés az utolsó, egyiptomi csapásra, amikor minden egyiptomi elsőszülött meghalt, de a zsidók nem. Ma is érvényes az elsőszülöttekre. Ha pedig érvényes, legyen érvényes valamennyiünknél. Hiszen a Messiás Testében valamennyien elsőszülöttek vagyunk már. Az újjászületés általi elsőszülöttek.


Legyen tehát elcsendesedésünk, emlékezésünk azokra, akik élnek, de halottak! Az „egyiptomiakra”, akik az „Utolsó Kivonulás” idején nem maradnak életben, nem lesznek részesei az utolsó, Nagy Széder Estének, amikor az Atyai Házba hazaérkezhetünk... Legyen a Nagy Találkozás előtt böjtünk, könyörgésünk értük, és elsőszülöttként legyen hálaadás azért, mert az Ő Vére nemcsak Jel rajtunk, de megváltó kegyelem Életre.


Takaríts tehát! Minden találkozás előtt, és különösen e Peszach Ünnepe előtt. Égess el mindent, ami erjeszthet, fertőzhet, ami tisztátalan. Adj hálát, és könyörögj másokért. Tedd, mert az Asztalnál sok üres hely van, de még többen érzik jól magukat „Egyiptomukban”.


Így kívánok áldott Találkozást a Világ Urával , Így kívánok olyan teljes Széder Estét, Peszachot, amely nemcsak a múltról emlékezik, vagy a múlttól elszakadt. Olyan Találkozást, amely bizonysága egy örök folyamatnak, Isten Akaratának, Igéjének beteljesedésének, amelyre e Napon még jobban emlékezhessünk, önmagunk is abban élve, bizonyságot tehessünk Őelőtte.


2014.04.11.
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés