CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
A Mezuza

A mezuza szó eredeti jelentése: ajtófélfa. (2Móz. 12,7)
Azt a pergamenre írt Tórai szöveget ill. óvó tokot jelenti, melyet a zsidó otthonok jobboldali ajtófélfájára helyeznek a bemenet felé megdöntve.
A mezuza felrakásának előírását a Tórában találjuk: "Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy!....és írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra"(5Móz. 6, 4.9.)
Állandó lakásra szolgáló helyiségek ajtófélfáira rakják, mely alól kivétel pl: mosdó, kamra, WC,stb. általában az ajtó felső harmadában helyezkedik el, úgy, hogy mindig elérhető legyen.
A tok készülhet fémből, fából, műanyagból, kőből, a lényeg nem ezen van.
Jellegzetessége a rajta lévő SIN betű, mely a SADDAJ felirat röviditése, ill. a SADDAJ szó teljes kiírása. E szónak többféle magyarázata van:

-SADDAJ=Mindenható, az Örökkévaló egyik elnevezése. Így jelezzük, hogy az Ő védelme alatt áll a hajlék.

-Somer Dalet Jiszrael= Izrael ajtajainak őrzője.

-Utalás a 91.Zsoltárra: ".....Isten árnyékában lakozom"
Azonban a lényeg a mezuza belső része: egy pergamenlap, melyen 22 sorban kettő idézetet találunk:

-S'má Jizrael..."- Halljad Izrael...(5Móz.6,4-9)
-V'haja...'-És lesz...(5Móz.11,13-21)
A S'má Isten egyetlenségét nyílvánítja ki, melyről meg is emlékezünk, a V'haja Isten ígéreteiről, áldásairól szól, melyet élvezhetünk, ha betarjuk parancsolatait.

A mezuza "ősét" már az egyiptomi kivonulásnál megtaláljuk, mikor is Izrael fiai az ajtófélfára kent vér által menekültek meg a Pusztítótól. Egyesek szerint e "vérjegy" öröklődött minden zsidó otthon ajtófélfáira megvédve őket minden rossztól. Ezt látszik alátámasztani a pergamenen szereplő Tórai mondat is(lsd.fentebb)

A mezuza amelett hogy "védőszer", tudatosítja bennünk az egy Isten hitét, mikor bemegyünk vagy elhagyjuk otthonainkat. Merthogy ki-és bemenetelkor megérintjük a Tórai szöveget.
A legrégibb eddig fellelt mezuza a polgári időszámítás kezdete körüli időből származik. Találtak a qumráni leletek között is, ill. Josephus Flavius szintén említi, mint egy régi zsidó szokást.

A mezuza elhelyezése a bejárati ajtón egyben a házavató szertartás (hanukat habajit) fontos része, hiszen így Isten által is védve lesz az otthon, feltéve, ha a benne lakók megtartják az Általa adott parancsolatokat. Ekkor hangzik el az áldás:
"Baruch átá Adonáj, Elohénu Melech HaOlam, aser kidsánu bömicvotav vöcinánu likbóa mezuza"
"Áldott légy Örökkévaló Istenünk, Világ Királya, aki megszenteltél minket parancsolataiddal és meghagytad nékünk, hogy tegyünk fel mezuzát."Sok évvel ezelőtt Szamáriában (Somron) voltam egy rokonomnál.
Bejárati ajtaján és minden lakóhelyiség ajtaján volt mezuza. Számomra természetes volt, hogy amint beléptem, akkor megérintettem. Olybá vettem, hogy elismerem és jelzem ezzel, hogy e lak a Mindenható Isten(EL SADDAJ) uralma fennhatósága alatt van.
Érdekes módon ez, mintha jelezte volna azt a betakarást, amelyik ma útamon végigkisér, bármerre járok Vele....
Béke és nyugalom, a védelem érzetével egyesült bennem, hiszen Isten felségterületén csak védelemben lehetek álmomban is.
NEM VAGYOK IDEGENBEN ÉS NEM VAGYOK EGYEDÜL!

Egyszer azonban meglepődtem, és elkezdtem gondolkodni...
Befelé menet jobb kezemmel tehát megérintettem a m'zuzát (nem fétisként, és nem varázseszközként..), ám mikor kifelé öttem, és elindultam a városba, akkor is , immáron a szívemhez közelebb eső, bal kezemmel is egyre többet nyúltam felé, és meg is simítottam.
Szóltak, hogy azt nem kellene....
Magam is meglepődtem válaszomon:
- Miért? Ahová megyek az nincs El Saddaj fennhatósága alatt?
Így amikor elindulásomkor a jelzett házból kiléptem, jeleztem, hogy én kint is el akarom ismerni, és elfogadom a Mindenható uralmát.
...ma is így szeretném. Szeretném, ha áldott lenne mindenütt a ki-, és bemenetelem.
Ez pedig csak akkor lehet, ha Isten Törvényét mindenütt megéljük, és mindenkor csak egyetlen Urunk és Istenünk van.
A mezuzában lévő kis pergamenre ezek vannak írva.
A KLÁF tekercse ki és bemenetelünkkor figyelmeztet " Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra..." 5.M. 11:13-21, akkor a Mindenható veled van...
Krisztussal a Törvénnyel és engedelmességgel járó ember szívében pecsételt a S (sin) betű jele...szíve ajtaján.
Kint és bent egyaránt..., ahol csak él, és tartózkodik.

A mezuza jelentése még: forgó.
Régen egy oszlop volt az ajtó széle, mely elértre amennyezetet és a padlózatot, és e két pontba illeszkedve tette lehetővé a teljes ajtó nyitását-zárását tengelyként működve.

Felmerül a kérdés, melyen el kell gondolkodnunk:
Ki az Egyetlen, aki fordulópont, "tengely" az életünkben?
Mit jelent számunkra a feltett mezuza ?

Hova tehetünk mezuzát?

Istennek hála, hogy közülünk egyre többen uj lakásba, vagy uj otthonba költöznek.
Felmerül a kérdés, hogy minden lakásra felteheté-e a jel, a SIN betüt, Isten Nevének (Saddaj) kezdöbetüjét bizonyságként, és jelként?

Elsöként kérdés számomra.
Ha valaki szüleitöl, bárkitöl nem szabad, és azok közül bárki jogot formál a másik emberre, vajon lehet e joga akkor a lakást (is)átadni Istennek?
Mert ha valaki engem rabszolgájaként kezel, akkor az én minden tulajdonom is az ö uralma alatt van.

Vagyis rabszolgai, vagy "csak" jezabeli uralom alatt élö személy dönthet e szabadon ?
Vagy elöször szabadnak kellene lenni, hogy szabadként Isten kezébe tehessek bármit?


Miért kell feltennünk a mezuzát?

Minden, ami az ember szivében eldöl és elhatározássá lesz, a látható világban is meg kell, hogy jelenjen, hogy mások igy is láthassák.
Vagyis a szelleminek kimondott szóvá, és látható cselekedetté is kell válnia.
Ha nem igy lenne, a házasságkötés, a gyermekbemutatás, a bemeritkezés és sok más felesleges dolog lenne, - hiszen Isten elött ez már megtörtént..
De hol vannak a tanuk, a bizonyságok és a látható jelek ?

Mi nem barlangba születtünk és denevéreknek, hanem Isten bizonyságát e világnak megmutató embereknek !

Bizony még egy jegygyűrű is védelmet ad a paráznák ellen, mert jelzem e világnak abbéli döntésemet, hogy egy társam van.

A mezuza is egy láthatő döntés és hitvallás, mely elsőként a szivünkben válik valósággá.
Egyben az azonosulás látható jele is a zsidó népemmel...


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés