CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Böjt és ima

A böjt- CUM (canah-megtartoztatni)

Isten iránti szeretet és bűnbánat kifejezése
(lásd : 69.Zsoltár 11 Ésaiás 58,1 Zakariás 7,5 )

Általános böjt összesen egy van előirva a Szentirásban:

-az Engesztelés Napján /Jom Kippur/.

Ekkor is a munka szüneteltetés, az áldozatok bemutatása után következik a böjt fontossági sorrendben.

A böjt a teljes, belső megújulással töltheti be szerepét és célját (Jer.14.12, Zak. 7,5, Ésaiás 58,1)

Ez utóbbiból adódik, hogy böjtölni valakiért csak az böjtölhet, aki a személlyel, csoporttal, vagy akár néppel egyégben van, vagyis része.

Ezt támasztja alá a zsidó böjtök egyike:

"lo ' akal lechem ".... kenyeret nem enni.....
Vagyis a közösséget is meg kell szüntetni azzal, ki nem azonos szellemben velünk.

Bizony ez az egyik legnagyobb böjt, odaadás...canah


A hamis böjt...

Ezek özül a Biblia is emlit néhányat:

(Saul és Akháb esetében...: 1. Sámuel 28 és 1. Kir 21)

A hamis böjt alapja mégis a zsidóságból érkezett.

A szorványban élő zsidóság már Philo idején azt vallotta, sőt, gyakorolta, hogy az áldozatot az ima, a böjt és az alamizsna pótólja.

E hellenikus zsidoságtól származó gyakorlat ma is a keresztény gyülekezetek módszerei közt találhatóak, valamint müködtetik...


Böjt a termékenységért és a "sikerekért"...:

Régi módszer, amikor, hogy a házasságkötés elött állók, a sámánok, jövendőmondók, varázslók, és orvosok a " jó szellemeket" idézik meg.
Böjtölésük eksztatikus állapotba viszi őket.

Megdöbbentő hasonlatosságot mutat e régi tevékenység a mai, magukat karizmatikusnak mondó böjtimákat hirdető csoportok tevékenységével, ahol szintén a szellemi autoritás, a gyógyitás, "helyreállitás", a házasságokba való külsö beavatkozás a cél....
Imaalkalmaikat jellemzi a szintén hangos, eksztatikus, olykor késő éjszakába nyuló felajzott állapot...Étel-böjt

Emlitést kell tenni az étkezési böjtök eredetéről is.

- A régi hit és hiedelem szerint a rossz démonok az ételt megfertőzik, és így az étkezés során az ember az étellel kultikusan tisztátalan lesz.
Ez különösen éjszaka érvényes szerintük, amikor a rossz szellemek nagyobb számban jelennek meg.

Sokszor hivő emberek nem is tudják, hogy e módszert és tévhitet gyakorolják, amikor nem fogadnak el ételt olyantól, akiket megvetnek, vagy megvádolnak...
Igy lehet az itélkezés, vádlás, sőt, kárhoztatás eszköze az élelemmel kapcsolatos böjt...

A koserság többlet törvényeinek jóhiszemü betartásával szemben ez egy súlyos bűn gyakorlása lehet a keresztény farizeusság, méginkább a pogány hitvilág karizmatikussá tétele által !

Emlékezzünk a szellemvilággal való kapcsolat törvényeire.
- halottas házban a halott szelleme miatt ma sem esznek....

Ha az alapokat ismernék sokan, akkor megértenék Judás történetét, megértenék, hogy mi a közösség ember és ember között,- szellemben.
Megértenék, hogy nem a lenyelt falaton-ételen van a hangsúly, és nem az étel müködteti a szellemvilágot...Hanem mi nyitunk-zárunk ajtót a szivünkben: jónak-rossznak

Az étellel való böjt csak egy belső, szellemi-lelki odaszánás, köszönet, hála, bünbánat látható jele.
De nem eszköz és módszer....

A böjtölés nem eszköz arra, hogy a Szent Szellem felszabaduljon...
Sok esetben a böjtölés lényegét kell pontositanunk, mely semmiben és semmihez nem eszköz!!!
Mint önmagában a karizmatikusság sem cél és eszköz, hanem az újjászületett emberben és általa Szent Szellem természetes működése.

Ezt pedig eszközökkel nem lehet elérni, gerjeszteni, növelni...
Még böjttel sem, mert a böjt valóban NEM ESZKÖZ!!!

Ha eszköz? Akkor már lehet manipulálás és karizmatikus varázslás fegyvere is.Böjtima...(?)

Új fogalomként tűnik fel a mai gyülekezetekben.
(Bár a ker. irodalomban és "módszertanokban" nem ismeretlen ...., sőt hazánkban is volt gyakorlati előzménye, mikor módszerként használták megéledt, vagy karizmatikus közösségekben.)
Mivel egyre többet hallok erről, szükségesnek látom pontosítani, hogy mit takar ez?
Böjtöt, vagy imát?
Netán Istent megerőszakolni szándékozó zsarolást?
...Böjttel,- ami nem böjt? - imával, ami nem ima?

"Szellemi hadviselés " hamis böjt eszközeivel mely esetleg karizmatikusvarázslás is lehet?
Vagy csupán jó szándékú, lelki cselekedet, mely azonban izmaeli eredményeket hozhat?

Böjtima, mely másoknak átok is lehet, ha eléri?
Átok, ha a Törvénnyel, Isten Rendjével nem egyezik, és Isten akarata helyett emberi akarat elérése a cél...

Aki újjászületett, és mindenben átadta életét Urának, Jeshua HaMassiahnak, nem lehet valósággá életében az átok, és a varázslás.
Ott azonban még nem történt meg az átadás, vagy szellemben közösségben van pl. a karizmatikusvarázslást végzővel, bizony elérheti ezáltal.

Más esetben, ha e tevékenységek nem is okoznak változást, mégis érezhetőek, hogy valaki átkoz, varázsol, vagy okkult dolgokkal manipulál felénk.

Tehát nem lehet nyitott kapu!
A szellemi kapukat be kell zárni, Urunktól betakarást és védelmet kell kérni, de igen sokszor kérem magam is a szellemek megkülönboztetésének ajándékát is...Nehogy valami csapdába eshessem.

A szellemi kapuk bezárása természetesen nem gyülöletetet, a másik személy ellökését jelenti magunktól, hanem csak a szellemi közösséget tagadjuk meg.
A fizikai, lelki érintkezés akár meg is maradhat változatlanul.
(pl., lehet kapcsolatom egy vallásos emberrel újjászületett tanítványként, de vele nem lehet szellemi közösségem /úrvacsora, ima, dicsőítés../.. )

Azok, pedig akik manipulálnak, hamis, vagy kevert szellemiségük által károkat okoznak, bizony ítéletet kapnak: Istentől.

Ennek lehet egyik formája, amikor az átkuk visszaszáll fejükre.
Másik sokszor látható forma, amikor az egyén, sőt a gyülekezet, vagy egyéb szervezet egyszerüen elsorvad, mert maga Isten szab gátat működésének.
Sok ilyen látható, amikor a nagy lelkesedések, és ígéretes kezdetek után "kialszik a tűz"......


Böjt és könyörgés, böjt és ima

A Biblia oldalain nem véletlen, hogy e szópárok külön szerepelnek..
Az sem véletlen, hogy többségében a böjt és könyörgés párositás van együtt.
Miben különbözik e kettő egymástól?

A zsidóság előtt sem ismeretlen a böjt és könyörgés együttese.

Szökőévenként van egy idő erre, amikor
- a terhes anyák egészségéért, azért, hogy gyerekbetegségek kerüljék el a kicsinyeket, böjtölve imádkoznak, fohászkodnak...

Ennek a neve:

SOVVIM TÁT böjt

- e szó az akkor időszerű hetiszakaszok kezdőbetüiből áll össze, mivel e szó jelentése: huncut..
Ezért mások feltételezik, hogy Jób történetére utal.
Jób ugyanis gyermekei vélt büneiért naponta Isten elé ment... (Jób 1:5)


A lelki és szellemi forrongások, zürzavarok idejét éljük.
A világban éppúgy, mint a vallásos közegekben, sőt a Messiás (Krisztus)Teste is tétovaságban van sok dologban.

Régi igazság, hogy a felkevert vizben a rablóhalak hiznak meg.
Azok, mely a felkevert vizben a kishalakat vidáman megeszik.

Ideje lenne , hogy ne a félelem lelke irányitson bennünket, és mintegy bezavarjon hamis közösségekbe, imaközösségekbe, hamis szövetségekbe.
Mert ezek ilyenkor mozgalmakat, és különféle szervezeteket alkotnak, hogy saját hálójukba csalják a gyávákat, félelemben élöket.
Teszik ezt akár vallásos, karizmatikus név alatt, és a Bibliára hivatkozva.

Ideje lenne megtanulni mindenkinek, hogy egyáltalán mi a kölünbség az ima és a könyörgés, és a fohász között.
Miképpen az elegettevö és olykor Istent zsaroló böjtök helyett meg kell ismerni az igazi áldozatot és abban a böjtöt...

Ideje már hazánkban is a Messiás Testének részeinek egymással kapcsolatba kerülni, hogy a hamisságok leleplezödjenek, a bálványok elfussanak.
A hamis prófétak és apostolok sokasága többé ne széditsen azok közt, akiket ezidáig kiskoruságban tartottak.
Félelemben, rettegésbe tartva öket, és hamis autoritásukat hangoztava.

Miközben ideje van annak, hogy a Messiás Teste elkérje Isten kijelentett akaratát hazánkra is, és azért akár áldozatot is hozzon..

Azonban ahol bálványimádás van, ahol a karizmatikus varázslás, vagy Jezabel müködik, ott Krisztus Testének egyetlen része sem alkothat közösséget, szellemi egységet azok képviselöivel.


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés