CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
NOCRIM

Nocrimok. Ők hűségesek maradtak a Mózesi Törvényekhez, de krisztusiak is akartak maradni.

Hittek Jesua HaMassiah-ban, mint Isten Fiában. A természetfölötti fogantatásában, halálában és feltámadásában. A Mózesi törvények megtartását azonban csak a messiási zsidókra tartották szükségesnek.
Pált, mint apostolt tisztelték.

Az Újszövetség könyveit nem ismerhették, de ismerték a Héber Evangéliumot (kr.u.90-100), mely a Máté Evangéliumával lényegében egyező, de legendás vonásokkal bővített írás volt, eltérő az ebionitától, mégis különbözött.
Megszűnésük az i.sz. 400-as évek végére tehető…

Ők a kereszténység és a zsidóság közti határt képezték.

Érdekesség, hogy Izraelben a keresztényeket ma is nocrim (nazarénus) néven nevezik.

Az ő hitük a kereszténység másfél évezrede alatt nem talált követőkre.
Érthető, hiszen őket se a keresztények, se a talmudista zsidók nem fogadták volna be….

Feltehetően beolvadtak a birodalmi vallásba, mint tették közülük a kezdetekben az Aelia Capitoliá-ba (Jeruzsálem rómaivá lett neve) visszatérők….

Hozzájuk azért nem lehet közünk, mert önként, vagy erőszakosság miatt beolvadtak, eltűntek, mint egységes hitágazat. Az eddig ismert hitvallásuk azonban közeli a mai messiáshívő közösség hitéhez.

Ennek alapján jogosan mégis feltehető a kérdés: a kereszténység hiteltelensége, a talmudista zsidóság kulturális zsidósággá átalakuló korában ez a régi gyökér újra ki fog-e hajtani?
Emberi akarat, szándék által kényszerített beolvadás, megszűnés lehet-e végleges ott, ahol Isten Igéje (Törvénye, bizonyságai és ígéretei) a központban, és alapul működtek…?

Mivel Isten Igéje örök, -elvetni igen, de megszüntetni nem lehet-, lehetséges, hogy a nocrim hitben élők a jövőben újra ki fognak hajtani? A gyökérből új ág, immáron a Törzsből kihajtó főágként nem más, mint a beiktatás elrendelt eszköze?
Az, melyben egyazon Szellemben, és Isten Akaratából a zsidó és más nemzetbeli Isten Népe megéli a vissza-, és beoltatás próféciáját…
…e sor végére bizony nem tehetünk kérdőjelet, csak vesszőt, vagy kettőspontot.
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés