CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

AZ IGAZSÁG CSENDBEN MŰKÖDIK

MARADJ CSENDBEN, ÉS INDULJ TOVÁBB

Izsák, aki hallgatott, és cselekedett …

Néhány napja, Sabbath Toldot heti szakaszának idején beszéltünk Izsákról, és elhívott útjáról..
Egy csendes emberről, akinek kútjait a féltékeny ellenségeskedés betömte az ellenségeskedés. Elzárta őt attól a kincstől, mely az akkori világ legnagyobb áldása volt: az éltető víztől…
Mert a legnagyobb, mindenek felett való áldás ma is mindig az Élet…
Ő is akkor, minden, az élethez működéséhez szükséges feltételeit veszítette el nemcsak ő, hanem minden hozzátartozó élő is…

- Kezdetben csak az irigység szellemisége támadott.
Atyjától, Ábrahámtól örökölt kútjainak vize táplálta a megsokasodott nyáját…
Az irigység pedig minden időben, előbb-utóbb ölni fog, miképpen az első kút betemetések is a gyilkosságra készülődés első jelei voltak a filiszteusok által.

Izsák történetében egy különösen fontos mondat áll:

„ Elméne azért onnan..” (1.Mózes 26:17)

A gyilkos szellemiség taktikája…

- Ezután kitisztította atyjának idejében ásott, majd halála után betemetett kutakat.
Ott újra élő víz tört fel ….
E kincs felett már civakodás keletkezett ( Észek )a Gerár pásztorai és Izsák pásztorai között….
Az irigység immáron erőszakba fordult.
A civakodás, veszekedés, pedig az, amikor az irigység már tettekkel párosulva működik.

- A történet folytatódik újabb kútásással, újabb harcokkal, ahol a versengés szellemisége
(Szitna) űzte tovább elrendelésének betöltésének helyére Izsákot és azokat, aki vele voltak…
A versengés pedig az irigység magasabb foka, amikor az elvétel szándéka a legyőzés, és egyben kiirtás is.

Lehetetlenné tenni, a múlt bizonyságait megsemmisíteni, sikkasztani, ellopni, elsajátítani…
Mind-mind , egy gyilkos szellemiség fokozatos, sőt tervszerű működése, mivel célratörően az élet forrásának birtoklásáért indul harcba.
A támadás elsődlegesen akkor sem nem Izsák, családja, népe ellen ment, és nem az állatait lopták.
Nekik az élet minden lehetőségének feltételeinek megszüntetése és elzárása , ellehetetlenítése volt a céljuk….
Mert ahol nincs víz, ott nincs növényzet, nincsenek állatok, és se áldozat, se étel nincs többé…

Ahol nem szól Isten Igéje, ahol elzárják annak olvasását, hallgatását, ott nincs többé bűn és kegyelem, de van gyengeség, alvás, miközben a növekedés és erősödés helyett sorvad minden…
Ahol mindez működik, valójában Isten Terve ellen folyik a harc szellemben.

Nem,.. dehogyis a pásztort, vagy Isten szolgáját bántják először…
Még a gyülekezetet sem.
A támadás az Ige forrását kezdi ki.

Kezdetben csak annyi történik, hogy helyette másról beszélnek. A szellemi helyet cserél a lelkivel…
Tudományos, történelmi, teológia, dogmatikai viták, vagy érdekes előadások, hangversenyek.
Egyszóval: bármi…
Bármi, ami fontosabb lesz Isten Akaratánál, Törvényénél, bizonyságainál és a kijelentett próféciáknál..

Az anticionizmus, antiszemitizmus sem zsidózik!
De elrejti, eldugja a gyökereket, a sokadrangúvá teszi a zsidó identitást …

A folytatás sem más, mint Izsák történetében..
Az Ige elrejtése, elhallgattatása, ha nem sikerül, - akkor jön a támadás..
Még nem harc és legyőzés, hanem csak a vita szellemisége.
Talán ismert sokak előtt:
„Mi szellemi zsidók vagyunk”, „szellemi Izrael”, mienk az örökség…
Sokak előtt működik a behelyettesitö teológia, az örökségek kisajátítása, és ellopása.

Más esetben amikor már személyes a támadás :
Te már öreg vagy, Isten elhagyott, bűnbe estél, és át kell adnod nekem, vagy nekünk a szolgálatodat…
Vagyis én, vagy mi vagyunk az örökösök, téged Isten elvetett…
Izsákot akkor és ma sem merik általában szembe megtámadni. Mert tudják, hogy erős szellemben és hitben egyaránt, ezért elhívását ma sem merik nyíltan becsmérelni, vagy semmisnek kimondani. Félnek találkozni is, szemébe nézni..

Ezért a legfontosabb szolgálatokat, a kutak ásását, a pásztorkodást, vagyis a szolgálati ajándékok részeseit, támadják meg ma is elsőként.

Elsőként ezért a mai vezetők, a mai „Izsákok” legközelebbi munkatársai, valamint a legmélyebb emberi kapcsolatok a támadás célpontjai.

Így szeretnék ma is megfosztani nyájától, élelmétől és minden, a szolgálathoz, és az elhívás betöltéséhez szükséges feltételétől azt, aki az elhívást kapta, és feladata a vezetés.

A recept a régi, a módszer ma is filiszteusi, amikor valaki hatalomra tör, valaki ölni készül.

Egy mai gyülekezetben is ez az első látható jel arra, hogy szakadás, puccs készülődik.

…. Nincs ez másképpen egy családban sem, ahol előfordulhat rossz nevelés, külső csábítás és ráhatás esetén a lázadás. Ilyen esetben az ifjú ember még nem mer szembeszállni atyjával, de a család rendje ellen, törvényeivel vitába száll.
Ez biztos jel arra, hogy az Isten szerinti családi rend ellen fog fellépni az önjelölt, magát nagyra tartó fiatalember.

Ha az apa elég erős, és határozott, akkor a fiú sértetten eltávozik, ha viszont gyenge, akkor erőszakkal elveszi mindenét, mindenéből kifosztva legfeljebb megtűrt lesz saját házában.
Hasonló módon, amikor egy közösség vezetője nehéz helyzetbe kerül, erejét más veszély elhárítására használja, vagy harcaiban megsebesült, vagy csak elfáradt és pihenni kényszerül, akkor a sátáni taktika ugyanez…
Közvetlen munkatársait kezdik ki, őket támadják.
Mindezt azért, mert remélik, hogy „Izsák” így egyedül marad, és legyőzhető, elűzhető, mivel mindenétől megfosztották..
Működik tehát Észek szellemisége…

Ezzel sem elégszik meg azonban a gyilkosság szellemisége, és annak mozgatója mindig, - a Sátán.

Egykor a pásztorok, nem szédelegtek el, megmaradtak.
Harcoltak a kutakért, azért, hogy szóljon az Életet adó Ige, legyen növekedés, gyarapodás, és áldás…..
Ma is egy közösség elhívásához mindig maradnak hűségesek.
Ekkor dühödt csapásra készül az ellenség:
Támadásba lendül, ahol már a vitát a harc követi..
Észek után Szitna…

Bár ölni nem tud, mégis rabol..
Elhívást, kutat, vizet……
Neki ma sem a bárányok ellopása a lényeges, hanem az, hogy az élet helyett szellemi halál uralkodjon a harcok után.

Lehetséges, hogy sem akkor, sem ma, a filiszteusi szellemiség által uraltak fel sem foghatták, hogy ebben a rombolásban ők a valódi vesztesek.
A látszólagos győzelemnek semmi haszna nem volt az élet ellehetetlenítésén kívül!
Az Élet pedig tovább, más helyen virágzik ki . Ma és a jövőben éppen úgy, mint egykor, hiszen Krisztus munkáját senki sem győzheti le, ölheti meg.

Az Újszövetség leírásából is találunk ilyen gyilkos módszert.
Emlékezzünk csak Bemerítő János történetére:
Küldetése az akkori, uralmon levők hatalmára veszélyes volt. Ezért, nehogy Isten üzenetét sokan meghallhassák, börtönbe zárták.
A kutat bezárták..
Aztán ez sem volt elég, ..fejét vették. A mai, jogtalanul, emberi célok, hasznok elérésére törekvő emberek, - a trónkövetelők, és trónon levő edomiták egyaránt-, hatalmuk megtartása, vagy önmaguk jogainak igazolására elsőként az igazságot, és annak hirdetőit szeretnék rács mögött látni, hatástalanítani..

Számukra Isten Igéje a veszélyes, és azt akarják elhallgattatni.
Először bezárni, majd megölni, hogy helyette a saját törvényeik által uralkodhassanak másokon.

Izsák történetében szereplő filiszteusok módszere tehát sok tekintetben hasonló a Bemerítő Jánost meggyilkoló edomita trónbitorlókéval…
De évszázadokon keresztül hasonló módon alakult ki a hatalomtól, gazdagságtól bűnössé vált keresztény pogányság is..
Nincs ez másképpen a gyülekezeteket, közösségeket romboló, szétszaggató erők megjelenésekor is, hiszen ők valójában ennek látható szellemi örökösei, a gyilkosság zászlóját hordozó kalózok.
A kicsiny és látszólag gyenge, egyedül haladó hajókat fürkésző szemeikkel figyelő, orvtámadásra kész tengeri farkasok…
Vagy a terhek alatt lelassult, mozgásában korlátozott nagyobb hajók körül settenkedő kalózok simulékony vitorlásai, akik a támadásra alkalmas időre várnak..

A közösségekben ezért szükségesek őrállók.
Amikor elhangzik az első vágy szava, hogy az Ige helyett más kellene..
Amikor az Igével és a szolgálati ajándékok működésével kapcsolatban elhangzanak ellenjavaslatok, alaptalan vádak , hamarosan a szolgálók lesznek megtámadva.
Mindezek után pedig közel a szakadás, vagy a hatalomátvétel kisérlete.

Miben különbözik a filiszteus Izsáktól?

Izsák minden támadás, viszály, veszteség idején csendben volt.

A csend a hitben élők és járók kincse, az Istentől való elhívás határozottságának fontos jele, és bizonysága Jeshua HaMassiahnak, aki vezetésével és betakarásával célba jutunk.

Aki biztos elhívásában, abban, hogy azt Istentől kapta, sohasem fél!
Aki pedig fél, annak a hangja a legerősebb.
Hiszen önerőből akar tenni valamit Isten helyett, miközben mindenben bizonytalan..
Bizonysága vajmi kevéske, így vásári kikiáltóként, vagy éppen a modern technika, és információs eszközök használatával reklámozza önmagát…
Nem a Vizet, hanem a kutat!
Nem a jót, hanem a negatívat másról…
Így rablását örökségnek, tolvajlását ajándéknak, a megrablottat közellenségnek kiabálja szerteszét…
Így válik egy régi népi mondás keresztény valósággá:
Aki hazudik, az lop is, … és fordítva.
Mitöbb ordítva, hogy másfelé figyeljenek azok, akik öt szeretnék valóságában látni.

Izsák csendben volt, hogy hallhasson.
Számára minden harci zaj helyett fontosabb volt Isten szava, mely előre mutat, és sohasem hátra irányítja az emberek figyelmét.
Isten minden szavában mely a múltban hangzott el, vagy a jelenben hallható, a ránk tervezett elhívás, és így az elhívásunk céljára, ígéretére mutat előre.
Mindez állandó, és folyamatos.
Sohasem változik Isten kinyilatkoztatott ígérete mindazok számára, akik vele és Jeshua uralma alatt engedelmességben járnak…
Izsáknak és a mai, újjászületett embernek ezért nem volt és nincs félelme, így nem a hangjával erősíti magát, vagy rémisztget másokat…

Nem a félelem , nem a beletörődés késztette csend , amit láthatunk Izsák életében.

Ez a határozott, bizonyságtevő, minden támadás felett uralkodó, szótlan válasz.
A sátáni erőknek a legnagyobb visszacsapás, amikor a megtámadott a támadón átnéz…
Isten szolgálatában menni bizony életveszélyes feladat.
De mégis az engedelmességben és a hitben járás sokkal erősebbé tesz, mint a Sátán bármely szellemi, lelki, vagy akár fizikai támadása.

Soraim egy harcos utról, Izsák történetéröl, és a mai , elhivott, kihivott, és elküldött ember elleni, várható támadásokról kezdödtek.

De Krisztus Testében minden ember szolgáló, minden ember potenciális ellensége a Sátánnak…!

Ezért senki sem marad ki a hétköznapok harcaiból, támadásaiból sem.
Mi a teendő?
Egy biztos: félni sohasem..!
Mert a félelemben tartás a Sátán fegyvere, melyet naponta használ Bibliával a kezében is.
A próféciákkal ijesztgetve, vagy szinte csak ezt munkálja a híreket továbbító valamennyi információs eszközünk..

Ugy gondolom, hogy Izsák története és bizonysága ma különlegesen fontos tanulság számunkra:


Csendesedjetek el………!

Az utcákon harsog a reklám, zajosan rohannak az embertömegek. Ütköznek, surlódnak hangyabolyként nyüzsögnek…
Valami elveszett…
Mindenki, tudtán kívül is valamit keres….
A Víztől megfosztott, a Forrásról talán sosem hallott emberek sokasága ez. Nem más, mint Isten és isteneket kereső riadalom pánikhangulata.

Mert nem láthatták, sohasem érethették meg a zsoltáros király, Dávid bizonyságát.
Benned, rajtunk….
Azt, hogy Isten a csendben, a személyes találkozásokban szól, és ad választ mindenkinek…
Mint tette Mózes, Jób, a próféták, sőt Jeshua földi életében is.
A rohanó, és kereső ember a szó valós értelmében is holt-fáradt már, és nincs aki mondaná számára hitelt érdemlő bizonysággal:

„Bizony, Isten iránt légy csendben lelkem, tőle van a segítségem.
Bizony ő a sziklám és segítségem, mentsváram: nem tántorodok nagyot.”
(62Zs. 1-3 IMIT)

„ Csak Istenben nyugoszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom.
Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.”
(u.o. Károli)

Pedig Dávid e mondatát és bizonyságát egymás után kétszer mondja ki..!
Nekünk és neked is üzenve. Halljad, hogy válaszod visszhangja legyen Dávid bizonyságának te is megélhessed, hogy a te bizonyságod is lehessen másoknak.

A gyülekezettől gyülekezetig, embertől bálványig rohanó és körben forgó ember sincs másképpen.

Csak a csendben lévő ember tud hallani, és csak a figyelmesen hallgató ember érti Isten Szavát…
--------------------------------------------------------------------

Soraim akkor írom, amikor több éves szolgálatunk áldásos részét képező, egyik kutunkat megpróbálták betemetni. „Csak” irigység, és filoszemita antiszemitizmus volt..
Isten munkáját sohasem lehet megölni, bármennyire támadják azt.
A régi, zsidó gyökereket akarták kitépni, hogy más gyökérből táplálkozva filoszemita úton járjunk elhívásunk helyett…
Kezdetben minden eszközzel támadták, elhallgattatni szándékozták írott szolgálataink elérhetőségeit..


Aztán amikor több zsidó csatlakozott utunkhoz, akkor bekövetkezett Szitna és Észek szellemiségének a támadása is…
Azt a kutat, ahonnan a vissza és beoltatás Élő Vize, Jeshua HaMassiah Szelleme életet és erőt adott sokaknak,- eltulajdonították…
Ezzel a tettel olvasható, és hallható igehirdetéseink közzétételét próbálták ellehetetleníteni..


Azonban Izsákhoz hasonlóan tovább mentünk.

Mielőtt bárki is újabb vádakkal illetne, miszerint biztos igazak voltak a vádak, és rágalmak, és biztos megszűnt az elhívásunk, mindenkinek jeleznem kell:
Teljes békében vagyunk, és az említett filiszteusi, vagy akár midianitának is nevezhető támadások csak a javunkat szolgálták.
Szellemben erősek voltunk és vagyunk, és biztosak maradtunk elhívásunkban is…

Annak idején Izsák is gazdag és erős volt.
Mégsem kergette el a kutaktól a támadókat.
Dávid sem szállt harcba.
Ha Izsák harcba kezdett volna, lehetséges, hogy győzött volna, azonban sohasem ásott volna se új, se vízben gazdagabb kutakat.
Nem érkezett volna el sohasem tágas mezőre, nem szélesedtek volna ki határai, nem érte volna el Rehoboth térségét, hiszen az új kút vízbősége egyben a szaporodás, növekedés forrása is, melyhez nagyobb terület is kell.
A szolgái sem kényszerültek volna újabb kutakat ásni, és nem érkeztek volna jó hírrel:
Találtunk vizet- Shibá, méghozzá sok vizet - Beer seba…

Izsák feltehetően győzhetett volna ellenségein, de ha mégsem, akkor vagy megölik az ígéret örököseként őt és így nem marad utódai sem az ígéretekhez…
Másrészt az utódainak valamennyi tagjának szólt az ígéret, valamint az ígéretek beteljesítéséhez adott segítők közül sem veszhetett el egy sem!
Más esetben a harcok általi kimerültség miatt nem ment volna tovább még győztesen sem, és így Isten Terve várakozott volna.

Amikor e történetet megértjük, tudnunk kell, hogy sohasem lehet engedni saját gondolatainknak.
Nincs szükségünk harcokra, visszaszerzésekre, igazságaink bizonyítására sem.
Bármennyire egyértelmű mindaz, hogy mi az, ami zsidó örökségünk, és mi amit ástunk, építettünk, szolgáltunk, melyek jog szerint a mienk…

Nem félelem, nem gyengeség, de tovább kell és kellett indulnunk.

Isten előtt minden ember egyazon választ kapja társaival, amikor Isten megismételi elküldését, elhívását, melyet mindenki előtt nyilvánossá, és láthatóvá is tesz.
Az ősatyák vonulása, majd Izrael prófétai útja sem titokban történt, de az egész akkori világnak ismernie is kellett.

A mai filiszteus, kutat betemető irigyek, rivalizáló tolvajok, és puccsokat eltervelő szellemi gyilkosságra törekedők, és Isten emberei közt csak annyi a különbség, hogy a csendben lévő ember értheti meg Isten Szavát..:


Hogy Istené az erő.
És tied Uram, a szeretet.
Te fizetsz kinek-kinek, cselekedetei szerint.” (.Zs.62. 12-13, IMIT zsidó Biblia ford)

„ Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom Istené.
Tied Uram a kegyelem is.
Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint.”
(Zs.62.: 12-13 Károli)

Az elmúlt hetekben Isten parancsa a 46. zsoltár szavain keresztül is utolért naponta:

„ Hagyjatok föl és tudjátok meg, hogy én vagyok Isten..” (46.Zs. 11. vers, IMIT)
„Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten” (46.Zsoltár11. , Károli)


"Az Örökkévaló, a seregek ura velünk van, mentsvárunk nékünk Jákob Istene. Szela." (Zs.46 12, IMIT)

„A Seregeknek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk „ ( Zs.46 12.vers, Károli)E két mondat párbeszéde a hívő ember hitének gyakorlati bizonysága.

Isten szólít meg, hogy elrendelt utunktól és elhívásunk senki és semmi ne tántoríthasson el…
Nincs szükségünk harcokra, nincs szükségünk igazunkat érvényesíteni, sőt nincs szükség arra sem, hogy mások harcaiba is beleavatkozzunk.
Még akkor sem, ha ismerjük erőnket, tudjuk az igazságot…


Bizony fájdalmas dolog tovább menni tönkretett szolgálatok, ellopott örökségünk láttán.
Fájdalmas nézni és tudni, hogy ott, ahol kútjaink életet adtak, ott most lapátolják bele a földet.
A szellemi válik lelkivé, az emberi érdekek lesznek gátjai Isten áldásainak.
Az Élő Ige helyett zavaros vizek válnak rothadó pocsolyákká…
Izsák és mások példái bizonyítják, hogy ilyen helyzetekből felemelt fővel kijönni egyben lehetőség a távolba látni, szélesebb mezőkre jutni…
Oda, ahol Isten mindezt megáldja sokkal több kúttal, benne élő vízzel…

A próbák, kísértések, támadások, a mai filiszteusok is Isten megengedett akaratában vannak.

Azért, hogy serkentsen bennünket tovább lépni, haladni azon az úton, melyet részünkre adott, hogy betölthessük az Ő Tervét,…..áldás legyünk másoknak és a világnak…

Budapest, 2007-11-12


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés