CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Mindenért Noé a felelős...

A hagyomány szerint, amikor Noé befejezte a bárka építését, és az állatok párosan el lettek benne szállásolva, utolsóként megjelent a Hazugság is. Noé megkérdezte tőle, hogy hol a párja? Anélkül bizony nem mehet be. A Hazugság ezért elment párt keresni. Találkozott az Ügyefogyottal. (Ismertebb nevén a Butasággal, amely hétköznapibb nevén a Tudatlanság, Hülyesége nevet is viseli.) Megegyeztek egymással, hogy egy pár lesznek, és beengedést is kaptak a Bárkába.

Az Özönvíz után így nemcsak megmaradtak, hanem ma is párban járnak, elszakíthatatlanok lettek egymástól. Az elbeszélés szerint mindazt, amit a Hazugság szerzett, azt az Ügyefogyottal megfelezte, és az pedig elkótyavetyélte… Számomra mégis más ennek az elbeszélésnek (midrásnak) a folytatása.

Tekintettel arra, hogy a Hazugság mégis csak erősebb a Butaságnál, így azt irányítja, használja, eszközévé, társává teszi. Így a Bárkából kijövő páros is nemcsak egyesül, hanem utódokat, szaporulatot hozott létre. Látható mindez a mai világunkban is. Akkor, amikor az ember elállatiasodott, az állatok pedig azt hiszik, hogy az ember az ő szolgájuk.

Az Özönvíz végén kezdődött a Hazugság és az Ügyefogyott működése, amikor a galamb visszatért az olajággal a csőrében. A Hazugság azóta is ellenséges a jó hírt hozóval. Éppen az ellenkezőjét, a békétlenséget hozza mindenhová, galambot játszik, és ahol megjelenik, megszűnik a béke, és hazug, hamis békesség üti fel a fejét.

Tehát e páros Noé felelőtlensége miatt elkeveredett, elvegyült a jó és tiszta között. Szaporodását nézve pedig sokkal gyorsabban, mennyiségében rohamosan sokasodva, hatását nézve is mindenre kiterjedően jelen van, és növekszik uralkodásuk területe.

Egymáshoz való viszonyuk is egymást erősítők, miközben mindenre, ami igaz és igazságos, egyre nagyobb hatással bírnak. A Hazugságnak érdeke, hogy minél jobban növekedjen a Butaság, miképpen a Butaság mindig megerősödik, igazolást kap a Hazugság által.

Így a Hazugság és a Hülyeség az Özönvíz óta gyorsuló sebességgel együttesen elfoglalja világunkat.

Ezért mi sem természetesebb, hogy az uralomra törő erők ezt nem hagyhatják figyelmen kívül, és érdekeik megvalósítása, hatalmuk kiterjesztése eszközeként tudatosan erősítik őket külön-külön. Mint egy hintót két lóval húznak, így a Hazugság és Butaság teszi száguldóvá korunk uralkodóinak is a… szekerét. Mivel a Hazugság és a Butaság együttesen békétlenséget eredményez, az Igazságot megöli, bizony az élet minden területén jellemző tulajdonsága a megosztás, zűrzavar, és a mögötte irányító: a Halál.

Egy elbeszélés, midrás önmagában lehet tanmese, bármi. Lényegét, szándékát tekintve azonban mindig hasznos, és akár figyelmeztető. A mosoly mögött mindig van egy komoly arc, és összegezés.

Így kérdéssel zárom e kis elbeszélést: valóban Noé tehet mindenről?

Dehogyis!!!

Kétoldalú dolog ennek a tanmesének a tartalma.

A Hazugság Atyja sok-sok „gyerekkel” bír. Naponta születnek, szaporodnak, sokasodnak. Ők azok, akiket mi magunk fogadunk be.

A lehetőségek is sokoldalúak.

A hazugság befogadására a saját butaságunk ad lehetőséget.

A mi butaságunk, amit hazugsággal próbálunk igazsággá tenni… A hazugságaink befogadására használjuk mások butaságát.

Ugyanez érvényes, amikor mások ugyanezeket használják felénk.

Akárhogy történik, a végeredmény tudati, és így életviteli káosz. Jó lehetőség arra, hogy a Hazugság és Butaság használói visszaéljenek velük, és uralomra jussanak másokon.

Beszélhetnénk arról, ami látható a politikusok, egyéb vezetők gyakorlatában. Folytathatnánk, kielemezhetnénk, hogy a társadalom mely rétegét érheti el, sőt, területi megoszlása is szembetűnő.

Legyen inkább figyelmeztető tanítás ezen elbeszélés azoknak, akik valamilyen módon vallási, felekezeti életet élnek.

Vajon mi lesz az eredménye annak, amikor tanulatlan, tudattalan, együgyű emberek tanítanak másokat?... Hiszen a tévtanítás akár tudatos, vagy tudattalan, de mégis hazugság!

Ezen tévtanítók pedig teljes sikereket, elfogadást kapnak azoktól, akik egyszerűbb, tanulatlanabb rétegek tagjai. Áldozattá teszik őket!

Miképpen ezt teszik azok is, akik hatalmuk, sikereik, hasznuk érdekében tudatosan tanítanak félre, ígéretekkel, hamisságokkal, kábítással, manipulációk sokaságának használatával célozzák meg a tanulatlan, de az igazságra, életre vágyódóakat…

Több formája ismert ennek a Bibliából is. A gyermekkorban tartás, a vak félrevezetése is, amelyre tiltó törvények vannak. Márpedig, amikor van valamire törvény, az létezett és létező dolog!

Történelmi tény a Szentírás elrejtése a tömegek elől. Valóság jelenünkben a tömegek egyre súlyosbodó tudattalansága, és így bizonytalansága, félelme, apátiája…

Mint egykor, ma is működik tudatos szándékossággal a Hazugság és Együgyűség együttes alkalmazása. Uralomra, és életellenesen, az Élet ellen.

Nem Noé bűne ez…

Azoké, akik Isten Igéjét elrejtik, elhallgatják. Mintegy kétezer év teológusai, egyházai, felekezetei a felelősök a ma állapotaiért. Tehették volna, de nem tették, hogy szellemben Isten Igazsága, Igéje és Törvénye jelen legyen, de nem volt, és ma sem kontroll a társadalomban, és az egyházakban. A hitetlen, sőt sátáni módon hatalomra törők ezért használhatják a hazugságot, és érdekük növelni a tudatlanságot céljaik eléréséhez. Felelősek így akár a szülők gyermekeikért, és sok esetben önmagunk, akiknek kedvesek a hazugságok, és sohasem szeretünk tanulni…

Így és pozitív üzenetként jelzem: a Hazugság és a Butaság sohasem tudta megölni a „galambot”…

Mindig vannak és lesznek, akik egy-egy „özönvíz” állapotának végén hozzák a Jó Hírt. Békekövetek. Hiszen Isten Békéje mindig, és Egyetlen lehetőség azoknak, akik szeretnének áldottan e Földön, és majdan az Örök Életben élni.

Életkérdés tehát a hazugság mindenkori leleplezése, és a butaság, tudatlanság megszűnése.

Ebben lehetünk Isten szolgái, akár felelőssé tett munkatársai, eszközei a Világ Urának kezében.

Szólnunk kell, amikor tudattalan, de szerepelni vágyó hamis tanítók szédítenek. Az önmagukat mások felé emelő „szellemi tekintélyek”, „nagy szolgálók” esetében alkalmazni kell a zárt ajtók védelmét. Óvnunk kell másokat, amikor mintegy csodákra vágyva önmaguk hívogatják a „messziről jött nagyokat”, mert e szándék már lehetőséget ad a félrevezetésükhöz, a bálványimádathoz.

Mindez nem a teljes bezárkózás, hanem minden megvizsgálásának működése.
Ha pedig kérjük Istent, Ő Ígérete szerint megadja mindazt, ami megvéd a hazugoktól és hazugságaiktól, mert Ő sohasem hagy tudattalanságban. Mindenkinek az elrendelt helyén és az Ő Akaratának betöltésére, a megfelelő időben, mindenre, és minden kérdésünkre választ ad.

Az Ő Népébe így nem léphet be a Hazugság, nincs tudatlanság, amely azt elfogadja, mert Ő ad olyanokat, akik a szolgálatok ajándékaival megáldottak, mások felé szolgálván.

Isten Népét így nem érheti el a félelem, bizonytalanság, zűrzavar. Az Élet lezárja a Halál veszedelmét, amely a Hazugság és a Butaság, Tudattalanság által közelít.


Fülöpszállás 2016.01.19
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés