CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla - Bodnár Eszter:

Jesua HaMassiah nevei

E témát több ok miatt szükséges utnak indítani:

- egyre több mozgalom tagadja, hogy Jeshua Isten fia volt, és tagadja az Ő Istenségét.
Ezek között különösen sok azok száma, akik zsidóként messiáshívő közösségekben élnek.
- Újabban Jesua messiási voltát is megkérdőjelezik többen, akik magukat szintén messiáshívőnek vallják.

-Ezért szükséges hitvallást és bizonyságot tennünk, hogy számunkra Jeshua HaMassiah kicsoda?
- szükséges neveit ismernünk, hiszen amikor imádkozunk, Őt a Nevén kell szólítanunk.

Némely messiáshívők már nyilvánosan ki is jelentették, hogy a Jézus név okkult erővel bír.

Hogy a Jézus = Jesua név milyen erővel bír, azt a héber gyönyörűen kifejezi.
A Jesua név a Jehósua név rövidített alakja, de tartalmában ugyanaz a jelentése: Az Örökkévaló megszabadít.
(Józsué neve is héberül Jehósua, illetve a Jesua név szerepel még Neh.8-ban is a Törvény felolvasásánál.)

A Jesua név a "jásá" ige nőnemű, ragozott alakja.
Jelentései:
-segítség, segély, oltalom ( 5Móz.15,2, Zsolt.3,3.9, Ézs.26,18 )
-győzelem (Habakukk 3,8 Zsolt.118, 15)
-üdv, szerencse (Jób 30,15)

A "jásá" ige jelentései:
-megmenteni, megszabadítani ( 5Móz.10,9, Zsolt. 18,14)
-oltalmat nyújtani ( 5Móz.33,29, Zsolt.9,9)
-segíteni ( 5Móz.14,30)
-győzelmet nyújtani (1Krón.18,6)

A "jásá" ige főnévi alakja jelent még termékenységet, megmentést, üdvöt.

Jesua az evangéliumokban sokszor használja önmagára az "Én vagyok ..." mondásokat. Ez az "Én vagyok" pedig az ő istenségének bizonyítéka. Ugyanis ezzel a kifejezéssel jelentette ki magát Isten Ábrahámnak először, úgy, mint Mindenható. Aztán Mózesnek, úgy, mint Örökkévaló. A Törvényadásnál, és azt követően, a törvényben számtalanszor elhangzik : "ÉN VAGYOK" -A te Istened: nincs más.

Én vagyok...héberül:Anochi...

Nem volt ismeretlen az akkori zsidóság előtt ez a kijelentés. Ezért is volt olyan döbbenetesen nagy súlya ennek az egy szónak, mert tudták, hogy ezzel csak és kizárólag az Örökkévaló Isten mutatkozik be....


"....és így fogják neveztetni...."

"....és így fogják neveztetni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme" ( Ézs.9, 5 )

Így ír a Messiásról Ézsaiás. És így fordít Károli. De a héber másképp adja vissza ezt a szövegrészt:
".....és e néven hívják: Csodálatosat határoz a hatalmas Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme."

És talán így méginkább közelebb kerül hozzánk az, hogy Jesuában Isten nyilatkoztatta ki magát -csodálatosan. E szövegrészből látható, hogy a két személy egy személy-más megnyilvánulási formában...
Ez az ézsaiási rész hangzik el akkor is, mikor Mirjámnak ( Máriának) megjelenik az angyal, és közli vele, hogy Fiút fog szülni. (Lk.1, 32-33)

Jó ismernünk ezeket a neveket, hiszen nem más ez, mint Isten 13 tulajdonságának a kibontása, beteljesedése...


"....názáretinek fog nevezteni" (Mt.2,23)
Jeshua HaMassiah igérete már Zakariás könyvében is olvasható.
"Ímé egy férfiú, neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát" (Zakariás 6:12)

"...neve Csemete.."Pontosabban Sarjadék, héberül "Cemach", ami növényzetet, kinövést, kifejlődést, keletkezést jelent.
A gyökérből sarjad-virágba borul, gyümölcsözik és kiteljesedik....


" és a kövecskén új irott nevet..." (Jel. 2 :17)
Ezt az ígéretet sokan úgy értelmezik, hogy mi kapunk személyenként valami új nevet magunknak.
Pedig nem !
E Név Jeshua HaMassiah minden név feletti Neve...

Valamikor a szavazás úgy történt, hogy akit titkosan megválasztottak, sötét, vagy fehér kövecske jelezte a szavazatait, azokat kellett egy edénybe beledobni.

Isten tehát jutalmul adta számunkra az Egyetlen választási lehetőséget !
Azt, akit magunk és minden felett Királlyá tehetünk...

Valamennyiünknek egyszer voksolnunk kell !
A döntést Isten Szelleme adja szívünkbe-elménkbe és kezünkbe, hogy cselekedeteinkel is kifejezzük Urunk melletti döntésünket..

Isten mire késztet?
Kire szavazol?...
A régi hatalom helyett te kit választassz Isten szerinti akarattal?
Hiszen Isten számodra már ismertette a Nevet.., ha újjászületett gyermeke vagy.

Annakidején nem volt papír, vagy plasztik igazolvány.
E fehér kő jelképezi a Te mennyei útleveled, mennyei állampolgárságod, amin a Király Neve áll.

A Név?
Miként Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak megismertette magát Teremtő (Elochim), és Mindenható Istennek (El Saddaj), Mózesnek már a Kánaánba való elindulása előtt megmutatta magát Örökkévaló Istennek (JHVH).

Az Örökkévaló Neve ma pedig A Felkent Messiás Király: Jeshua HaMassiah.Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés