CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A szellemi harc eszközei I.

Sámson és a szamár állcsontja

Néhány évvel ezelőtt némi iróniával említettem néhányaknak:
Az lesz a szép idő, amikor fekszem egy kádban, mely színültig telve van olajjal, fújom a sófárt, és közben aranyfogaim nőnek...
Akkor a bemerítkezés eszköze lett olajjá, a sófár lett ördögűző varázseszköz, és bearanyozódás csodái voltak divatban…
Aztán az idők és módszerek változnak, újabb és újabb csodaeszközök kezdik meg varázslatos karrierjüket.
A karizmatikus varázslás eszközei igézik meg a kiskorúságban lévő, és tudattalanságban tartott vágyakozókat.
Ma a szamár állkapcsa lett a divatos eszköz…
Más földrészeken a sófár kereskedelmi eladási statisztikája igen magas, és valakiknek jövedelmező lett.
Mielőtt a szamárcsont-piac beindulna, szólnunk kell.
Mégpedig azért, mert a felesleges pénzkiadásokon túl nagyon sokat fizet az, aki varázseszközt szerez be, vagy használ.
Önmagát adta el egy szellemi erőnek, mely a karizmatikus varázslás hatalma. Olyan erő, mely elvakít, és süketté tesz, mint minden varázserő…
Tudattalanokat, szellemben gyermekeket visz csatákba a démonok ellen maga a Sátán, hogy könnyűszerrel megölhesse őket!
Miközben ők „szellemi harcokba” rohannak, közben életük, családjuk, gyülekezeteik, maga a keresztény közösségek válnak védtelenekké.
Önmaguk a hamis autoritásuk megvallása által, hamis méltóságuk, és sokszor karizmatikus gőgjük miatt nemcsak elhívásuktól, de önmagától Istentől kerülnek egyre távolabb.

Egy kicsit emlékeztet mindez a magyarok hadviselésére, amikor ők megfutamodást színlelve rávették csellel az ellenfelet arra, hogy üldözzék őket.
Aztán amikor már az üldözők kellő távolságra kerültek a kiindulási táboruktól, s egymástól is, akkor nemcsak a hátukba támadtak és feldúlták a tábort, hanem rabszolgává tették annak népét is.
Azután könnyedén bekerítették az ellenfeleiket: az üldözőkből foglyok lettek.

Akkor egy pogány, portyázó nép hadviselése volt ez, ma szintén az, hiszen a Sátán trükkjeit ma ugyanezen recept szerint alkalmazza a Messiás Testének védelmi állásaival szemben!

Ezen bevezető után nézzük meg tehát Sámson és a filiszteusok esetét:

„felinditá őt az Úrnak lelke, és olyanok lettek a karján lévő kötelek, mint a lenszálak, amelyet megperzselt a tűz, és lemállottak a kötések kezeiről.

És egy nyers szamárállcsontot talála, és kinyújtván kezét, felvevé azt, és agyonvert vele ezer embert.”
( Bírák könyve 15:14-15 )

Ma is minden keresztény előtt nyilvánvaló az a támadás, amit a Sátán végez irányunkban. Az is kétségtelen, hogy Sámson korának helyzete is hasonlóságot mutat, amikor Izrael és a filiszteusok viszonyáról olvashatunk a Bibliában.
Az ok se ismeretlen, sőt számtalanszor megismétlődő példa Izrael életében, majd a Messiás testében, és a kétezer éves keresztény történelem során is.
A történetek egybehangzóan értékelhetőek:

„Az Izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek, azért az Úr őket a filiszteusok kezébe adá.” ( Bírák 13:1)
Azonban, Isten ilyen esetekben az ítélet mellett rövidesen megadja a kimenekedést is.
Megengedi a bűnök következményeit, a bálványimádó a bálvány és eszközei kezébe esik, aki bűnös, hűtlen, vagy engedetlen…, de az elcsábítónak, és foglyul ejtőnek is kész az ítélete!
Isten minden időben gondoskodik olyanokról, akik küldöttként, nazirként mindezt véghez viszik, és erre alkalmasak is.
Ítélni Ő ad parancsot egyedül, Ő küld el, és erre mindig teljesen odaszánt életeket választ ki, vagy eleve elrendelt küldöttekkel végzi el.
A Biblia egyetlen önjelölt, önmagát felhatalmazott, vagy emberek által kijelölt személyt sem említ, ha Isten ítélni készül.
Annál inkább olvashatunk olyanokról, akik nem akarnak elvállalni egy küldetést, olyanokról, akik mindenben mások voltak a környezetükben levőkhöz képest, és szinte valamennyiüket bolondnak tartották.
Izrael pátriárkái, a Nép vezetői, a próféták és később az apostolok sem önmaguktól, vagy emberek által váltak Isten hatalmi eszközévé!
És ez ma is így van, nem lehet másképpen, ha elhívásról, küldetésről beszélünk.

Sámson az idézet vers, és történet szerint ítéletet gyakorolt.
Ekkor már bíró volt, aki később Izrael bírájaként hivatalt ugyan nem viselt, de ítélt hosszú időn át.
Ennek előfeltétele volt, amikor Izrael ellenségén, a filiszteusokon ítélkezett, és hatalmukat törte meg… Ítélkezett, mintegy húsz esztendeig…
Az álkapocs által ezer férfit ölt meg, Isten ítéletét beteljesítve.

Ma, némelyek megittasodva az emberektől kapott felkenésektől, felhatalmazásoktól, most is „szamár állkapocscsontokhoz” nyúlnak.
De jó lenne, ha ennek a történetnek ismerhetnék a törvényszerűségeit és mélységeit.
De jó lenne, ha a karizmatikusnak mondott módszerek helyett e történet üzenetét megismerhetnék. De jó lenne, ha a biblia történeteket a zsidó gyökerek ismerete által is láthatnák, és azok tartalmát helyesen érthetnék.
Jó lenne, mert a lelkesedés, a tudatlanság és félrevezetés sokak szellemi halálát okozhatják…

Mi a szamár állkapocscsontja?

Kezdjük elsőként ezzel…
A napjaink néhány ásatása is adhat erre feleletet.
A feltárások során találtak olyan állkapcsokat, mely e történetben szerepel.
Kizárólag olyan területen, ahol csak filiszteusok éltek...
Ők a koponya ezen részét úgy csiszolták ki, hogy mintegy negyven centiméteres, kiélezett, vágó-szúró fegyverré lehessen.
Tehát kimondottan filiszteus fegyverfajta volt Sámson korában. Azért is csak ez kerülhetett fegyverként kezébe, mert a filiszteusok nem engedték a zsidóknak fegyver viselését. Sámson, pedig zsidó volt...

A kérdést folytatva mégis el kell mélyednünk abban, hogy miért pont szamár?

A szamár az akkori korban is tisztelt állat volt.
Az élet szinte minden területén alkalmazták.
Munkára, közlekedésre, a királyok közlekedési eszközeként.
Előttünk s ismert néhány fontos, a szamárral kapcsolatos bibliai történet:
A szamár, aki Bálámmal beszélt…(4.Mózes 22,21)
Az elveszett szamarak, mely keresésére indult Saul ...és király lett...( 1.Sám .9:2)
A szabadító király szamarán érkezik…( Zakariás 9:10)

Az alázat és béke jelképe, mert a Messiásunk is szamárháton érkezett (de lóháton jön vissza az Ítélő ...).

Az állkapocs azonban a döglött szamár csontja!
Annak a szamárnak a teteméből megmaradt, mely sok szép feladatra lett volna alkalmas, vagy éppen a Király érkezhetett volna a hátán…
Az élettelenné lett teológia és más „csontok”, melyek által csak ölni lehet.
Méghozzá Isten akkori és mai népét!
A bálványimádók mai és akkori gyilkos eszköze. Jól kiélezett szerszám...
Tanítások, módszerek, felekezeti és gyülekezeti törvények, melyek életet nem adnak, melyek életet nem hordoznak.
De vágni, szúrni és ütni, azt igen…
Döglött szamarak,- elhívások, életek, gyülekezetek, mozgalmak -, „szellemi harcai”, melyektől oly távol áll Isten Igéje, Törvénye, a kinyilatkoztatott próféciák, a Messiás bizonyságai…
Sőt élettelen csontok, melyekkel éppen az Igét, a Törvényt támadják meg elsőként…
Vajon milyen harci üvöltés az, és kitől származik, amikor a száraz, élettelen tanításokat, módszereket a Törvény ellen harsog, vagy éppen antiszemita jelleget hordoz ...?

Az élő szamár beszélt Bálámmal..
Az élő szamár alkalmas az élet feladatait ellátni…
Az élő szamár, akinek csodaszép feladata a Királyt vinni a hátán…
A szamár hallgatott, és akkor szólalt meg, amikor Isten használta…

Ma szamárcsonttal a kezükben rohangálnak, a döglött szamár maradványa lett a gyilkos fegyver… Látványos öngyilkosság ez, nem a győzelem a démonok felett…

Talán egy korszak végének és az ítélet kezdetének a jele is ez a rohangálás.

A szamárcsontok a Bibliában a rendkívüli éhínség idejét jelzik. Amikor már nem volt más, akkor az ostromlott nép a nem tiszta szamár megölését és megevését élte meg.
Csak utána volt, amikor már a csecsemők következtek volna…(2.Kir.6.)

Hát itt tartunk?
A hosszú éhezés, a bezártság a kommunista és egyéb szellemiségek bezárt, ostromló idejének köszönhetően a szenvedők odáig jutottak, hogy az Ige helyett mindenféle szamarat és szamárságot ettek, hogy életben maradjanak?
És a látszólagos szabadság még inkább rabság lett?
A szabadság börtönébe kerültünk, ahol már nincs tiszta Ige?

Odáig jutottunk, hogy a következő generációk nem is ismerik azt, hiszen születésük óta börtönben és szamárhúson élnek?
Igen.
Ezért van, hogy a tisztátalan megevése után a lerágott szamárcsont fegyverré válik…
Az Ige kardja helyett állkapocs a döglött szamaraktól…
Karizmatikusnak mondott módszerek, felekezeti igazságok és törvények…

Kedves krisztusi testvérem!

Hát nem veszed észre, hogy újra becsapnak?
Alárendeled magad valahol egy kiskirálynak. Ö diétás koszton tart, uralkodik feletted, ad kitüntetéseket, kinevezéseket, aztán kiküld hódítani:
növeld a királyságomat…(misszió, helyi gyülekezet stb.,…)
Sőt parancsba adja mindenkinek…
Keményen adózhatsz a királyi kincstárba, aztán köteles vagy a magad ruháit, fegyvereid, élelmed megvásárolni, hogy még jobban és többeket leigázva e királyokat szolgáld.
Ők legfeljebb ígérnek,…más nevében, általában Jézusra hivatkozva.
Észre kellene venned, hogy téged, „Pált”, akinek van elhívása „palinak” néznek!

Miért szamár állkapoccsal verte le Sámson a filiszteusokat?

Hogy tanuljunk mi is belőle!
Ha belebotlasz egy döglött szamár álkapcsába, verd a fejéhez annak, akinek ez a „nemzeti fegyvere”.
A saját fegyverével győzd le és öld meg ezt a szellemiséget hordozókat….
Úton-útfélen találsz élettelen teológiát, dogmatikát, filozófiát ...
Izmael gyermekei lepik el a gyülekezetek szószékeit… (Théma, Hadar, Duma, Massza…stb., 1.Móz. 25:14-15 )
Győzd le az élettelen örömködést, rajongást...leleplezheted azt.
A gyümölcsöt nem adó és termő „szellemi örömeket és ajándékokat” úgy szintén…

A sok, halottá lett dolog Isten Népe ellen fegyverré lett.

Miért pont az élettelennel tedd ezt?
Nincs más lehetőséged.
Az ellenfél a te fegyvereidet, - mint akkor - , szinte betiltotta már…
Az igehirdetések mozgalmi programbeszédek, a szellemi harcok gyarmatosító, területeket hódító törekedések.
Számukra a karizmatikus gőg miatt az Ige már csak a vita alapját képezi…, ha egyáltalán szóba állnak veled.
Sámson e fegyvert nem kereste. Keze ügyébe került, kézközelbe, és felvette. Eszerint fölötte is volt a holt dolgoknak...
Ne keresd tehát, ne légy tudóssá benne, mert neked az Élet adása a fontos feladatod, nem a felesleges harc. De ha találkozol egy döglött szamár csontjával, ismerd fel és használd visszájára…
Sámsont is az Úrnak Szelleme tette harcossá, magad se engedj indulataidnak, és még inkább emberek kiküldésének…

Magad légy tehát élő szamár…!

Nem lesz nehéz, ha krisztusi vagy…
Miképpen a mai teológusok sokasága Sámsont egy idegbeteg őrültnek és filisztesunak titulálja, te se úszod meg!
A tolerancia, a hamis szeretet jegyében téged is le fognak hülyézni…Számíts rá.
Vagyis szamárnak néznek…
Te csak hordozd a Királyt, végezd a nehéz munkád, töltsd be ezt a szép helyet… elhívást.
Szólj, ha Isten beszorítja a lábad, szólj a Bálámoknak és bárkinek…

Azonban még életedben megélheted, hogy a te szavaidat, téged és nevedet használják, amikor téged szellemben, lélekben gyilkolnak meg...
Te élve maradsz, de mindazt, amit tőled kaptak, azt használják élet nélkül tovább…
A filoszemiták messiáshívők lesznek, a karizmatikusok utánozzák a Szent Szellem működését, amit benned, vagy általad láttak…
Vagy láttál élettelen karizmatikusokat?
Ők, akik kivették a Törvényt, Isten rendjét és akaratát, a próféciákat és sok életet adó Igét, ők akik a száraz szamárcsonttal hadakoznak ma…
Bálványimádó filiszteusok ők!
Ma erőseknek látszanak, gyülekeznek, hogy téged is megöljenek szellemben, lélekben.

Kedves Sámsonok!
A munka és a harc nagy és fárasztó.
Sámson maga is elfáradt, és szomjas lett…
Tedd te is azt, amit ő tett…: kérjél vizet Istentől.
A győzelem után, - és csak azután!-, pedig Isten vizet fakasztott a száraz csontból…!

Vedd elő a kiszáradt Bibliád, melyet kétezer évig öltek és szamárállkapoccsá tettek, és neked, a győztesnek vizet fog adni.
Újra életet adó lesz.

A végén a kezdetekről…:
Isten ítélete előz meg minden újat...
A mai szellemi harcosok rendezetlen életüket, otthonukat és gyülekezeteiket, minden viszonyukat letakarva, az ajtót a bajokra zárva, azokat jól eldugva..., harcba indulnak.
Számtalan, a Bibliában olvasható Törvényt figyelmen kívül hagyva szabálytalanul indulnak el… vesztükbe rohannak.
A Sátán még ad is valamiféle sikerérzeteket, hamis békéket, vagy látványos dolgokat is megenged.
Jó lenne mégis egy ilyen harci riadó és partizánmunka előtt a győztes Sámson példáját megismerni:


„olyanok lettek a karján lévő kötelek, mint a lenszálak, amelyeket megperzsel a tűz...”

Isten nem elvágta a köteleket, nem felszabadította Sámsont!
Isten ítéletével először Sámsont érintette meg.
Körbevette az őt tisztító lángja Isten ítéletének.
Minden kötelék leégett őróla, szabad lett harcra, és a győzelemre Isten ítélete által!

Ahol Isten Törvényét, és Akaratát, Igazságát és Ítéletét megvetik, ott kötelek vannak.
A megkötözöttek pedig nem harcba, hanem biztos halálba mennek…
A vezetőiket pedig nem Isten Szelleme vezeti, hanem valamely „filiszteus”, valamely bálvány..., aki általában Isten Nevében, Jézus nevében, vagy a Szent Szellem autoritását kisajátítva szédít, vakít és süketít meg…
Eszközei pedig a hamis prófétálás és hamis autoritás általi hamis apostolság.
Látványos formája pedig, ami Isten Népében, a krisztusiaknál ismeretlen, de a keresztényeknél általános:
A hierarchikus parancsuralmi alárendeltség.
Meghajlás egymás uralma előtt, és viszonzásként kinevezések és „birtokok” adása…
A krisztusi szabadság helyett feudális rend, melynek történelmi kifejlődése az antikrisztusi uralom megjelenéséig „modernizálódik”.

Amikor szolgálni szeretnél, amikor Isten téged használni akar e bálványimádó, és hamis szellemiségek idejében, magad is csak akkor győzhetsz, ha imádkozol, és kéred először magadra a tüzet,- megítélést…

Nem a döglött szamár kiélezett csontjai adnak győzelmet a Sátán felett, nem a karizmatikus varázslás élettelensége ad életet.
Isten ítélete, kegyelme, szabadítása, és az Ő egyedüli parancsuralma a Szent Szellem által: ez maga a Szent Szellemmel való betöltekezés folyamata.

Ő, aki az emberi elkötelezettségeidet, megkötözöttségeidet elégeti, hogy a kezed szabad lehessen mások ítélésére, és a hamis szellemiségek elűzésére…

Ma az élettelen dolgokkal mennek harcba.
A démonok ellen és a Sátán súgására.
A hamisító tökéletesen hamisít, jól ismeri szakmáját.

De Isten nekünk is adott egy felismerést és annak egyszerű igazságát:

A csodák, a látványosságok és rendkívüli dolgok lehetnek száraz csontok és éles fegyverrel: emberek ellen.

Azonban az Élet az egyetlen fegyver, ami a Halált legyőzte!

Istent megismertetni e világgal, beszélni az Ő Akaratáról, Törvényeiről és Tervéről valamint bizonyságairól, nem más, mint a Messiás bizonyságát hírül adni e világnak.

A halott, élettelen dolgok pedig a Sátán jónak tűnő eszközei, melyekkel a gyermekkorban, és bálványi uralomban tartott embereket irányítja.
Legyen az teológia, dogmatika, filozófia, helytelenül használt tudományok, csodaleső és örömködő karizmatikusság, és mindezek földi irányítású szervezetei, egyházai, mozgalmai, gyülekezetei,... egyszóval bármi.

Aki pedig megtisztult és megtisztított, aki Isten küldetésében él és szolgál, annak a Szent Szellem e halott dolgokat is élővé teheti.
Mert az élő dolgokból tett a Sátán holt dolgokat…
A holt dolgokkal pedig az élet, és az Életet adó Ige ellen, ráadásul emberek élete ellen harcolnak.

A karizmatikus varázslás ezért Jezabellel, vagyis az átkozással és minden gyilkos szellemiséggel együtt működik.
Isten gazdagon kijelentette a Teljes Bibliában a harc, a hadakozás előírásait, Törvényeit.
Eszközeiről, magáról a Messiás Seregéről, a Seregek Uráról és a mi feladatainkról bőséges a kijelentett és leírt utasítás Istentől.

Országunk Királyáról, Törvényeiről és minden felépítéséről van ismeretünk.
Állampolgárként, és hadköteles férfiakként.

Miért kell nekünk holmi kiskirályok despotizmusa?
Miért cseréljük ki a Törvényeket, és miért fogadjuk el a kiskirályt és hatalmát?

Vagy Te is holt dolgokkal rohangálsz,…a csapdába, halálba?
Döglött szamár fegyverré lett állkapcsa a fegyvered,- testvéreid ellen?
Emberek ellen és átokként?

Isten Élő Igéje legyen az, mely ítéletet és életet ad a kegyelem által.
A Törvény, a próféciák és Isten bizonyságai a kegyelemmel mindenki számára Élet, mert az Élet Jeshua HaMassiah által győzedelmeskedett...

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés