CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Zsidó etika, illemtan

Álljon itt néhány gondolat az élet alapvető dolgairól, hogy hogyan is látja ezt a zsidó ember, miként vélekedik a következő témákban:

A tisztaságról

Isten Népének figyelnie kell testére és testének védelmére is. Nemcsak azért, hogy külsöleg méltó legyen magát Isten Népéhez tartozónak mutatni,és ezzel is Istent tisztelni, hanem védnie kell egészségét, épségét is.
Ennek része a tisztálkodás, tiszta, rendezett környezet.
E rendelkezések többségének vallási, tórai alapja és kapcsolata van.

Amikor a Szanhedrin vezette Izraelt

-Ádár hó 15.-én lekezdték a nagytakaritást, utak karbantartását..
-Jeruzsálem piactereit naponta felseperték (Skálim 7:2)
-A halottat még aznap el kellett szállitani a Városból
-A Városban nem létesitettek temetöket...
-A Városban nem voltak szeméttárolók, a Szemét Kapun kiszállitották és elégették..
-Ahol sötét volt, olajlámpák világitottak...(Londonban csak 700 évvel késöbb..)

A Talmud pedig még keményebben rendeklkezett.

- Egy Talmud tudós, aki pecsétes, foltos ruhában jár,- halálfia /Sabbath 114.a/
és a tisztasági, egészségügyi tanácsok hosszu sora még a ruhák mosásán tul azok vasalásáról is rendelkezik...!

A tanulásról

A zsidó nép minden tagjának kötelessége, hogy minden nap tanulnia kell.
Ennek magyarázata pedig a 613 parancsolat utolsó, 613. parancsolata, miszerint:

„Most pedig irjátok meg magatoknak ezt az éneket (tórát), és tanitsd meg erre Izrael fiait, add a szájukba...” (5.mózes 31:19)
Ez pedig akkor éppugy, mint ma tanulás nélkül elképzelhetetlen!

Nem véletlen tehát, hogy a világon elöször vezették be a kötelezö és ingyenes gyermekoktatást, az általános iskolát...
I.sz. 64-ben Josua ben Gamala föpap ezt megtetézte .
Rendelete szerint minden helységben, ahol legaláb 10 férfi van, kötelezö volt Iskolát és zsinagógát épiteni!
Ha a község szegény volt, akkor zsinagógát nem kellett, de iskolát mindenképpen...
Mert a mindennapi tanulás által lehet megismerni a Kinyilatkoztatott Törvényt, a próféciákat, Isten Akaratát, Tervét és bizonyságait a történelemben...

A hagyományos zsidó közösségekben ma is folyik az istentisztelet elött tanulás..
Általában régi törvénymagyarázó rabbi könyvét olvassák, söt vitaják meg.
Nem tisztem elbirálni, hogy ezen iratok számunkra mennyire hasznosak, azonban mégis legyen példa elöttünk, hiszen a közös tudás, ismeret és bizonyság közösségformáló!
Emlékeztetöül:
Jeshua HaMassiah elsö tanitványai is e célból (is) gyülekeztek egybe...Naponta...

Magyarországon az alapoktatás a héder-ben, vagyis a rabbilakásban kialakitott tanulószobában kezdödött a legkisebbeknek, mely oktatás 13 éves korig tartott.

A hallgatásról

„...egész életemben bölcsek között nevelkedtem, és nem találtam jobbat, üdvösebbet a hallgatásnál.
Nem az elmélet a fontos, hanem a gyakorlat, a cselekvés, aki szót szaporit, az hibát követ el.” (Atyák 1, 16-17 )

„ A jutalom nem a prédikációért jár, hanem a tettekért „ ( Bartinorá, ozsorovi rebbe)

„Üdvös a hallgatás a bölcseknek, hát még a balgáknak” (Talmud)

„ Az ember sosem fárad bele a hallgatásba” (csortkovi rebbe)

„ Ha beszélek , megbánom. Amig nem szóltam, ura vagyok a szavaimnak. Mihelyst szóltam, a szavak uralkodnak felettem.” (Jehuda HaHaszid , Regensburg)

( Ha most e sorokhoz tennék magam is sajátomból, e sorokat nem fogadnám el...Nem hallgatnék...
De azért a kimondott és leirt szavakat, bármennyire kevesek, Isten Törvényei szerint mindig szükséges megvizsgálnom, miután meghallgattam , és el is fogadnám öket tanitásul...)


„ Ha mások rosszat mondanak rólad, ne válaszolj nekik, de ha nagyon rosszat mondanak, tartsd azt csekélységnek (hogy ne vedd szivedre, és képes legyél azonnal megbocsátani),
míg ha te mondasz rosszat valakiröl- még ha csekélységet is- tartsd azt nagy és sulyos dolognak, és azonnal kövesd meg öt.” Babilóniai talmud.. I.fejezet/7

"Aki megtartóztaja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkü,az értelmes férfiu.
Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek itéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek " Pb. 17:27-28

Megtartóztatni.
Akkor szólni, amikor szabad, és nem más helyett szólok, vagy magamat a magam fontosságát, okosságát bizonygatom.
Higgadtan...
Minden megfontolva, szavaim sulyát mérlegelve, következményeivel számolva...

Sok portál és forum is ezektöl lesz élettelen..
Szólnak, amikor nem kell, azt ami nem oda tartozik..
Vagy nem szólnak, amikor volna mit és jót mondaniuk.
A hallgatás nem elhallgattatásról szól, hanem a helyes, helyén levő beszédről...
Amikor Isten Törvénye szab határt és kényszerit szólásra...


" A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztaja ajkait, az értelmes" (Pb. 10:19)

" Láttál-e beszédeiben hirtelekedö embert?
a bolond felöl több reménység van, hogynem afelöl (Pb.29:20)

"mert álom szokott következni a sok foglalatoságból,
a sok beszédböl bolond beszéd. ( Prédikátor 5:3 )


A nők tisztelete

-„Mindig is értékelje az ember a feleségét s gyerekeit erején felül.”
Ajándékot venni tehát ugy kell, hogy nem szabad mérlegelni az anyagi helyzetünket... (Chulin 84.b )

A Talmud elöirja, hogy a férj személyes ajándékot vegyen feleségének, hogy megörvendeztesse öt.

-„tiszteljétek feleségeteket, hogy meggazdagodjatok”
Vagyis : mindig tisztelje és becsülje az ember a feleségét, mivel az áldás az asszony révén jön a házba...

-„Hallgasson az ember a feleségére, mind a ház, mind a világ dolgaiban”

-„ Ha a feleséged alacsony – hajolj le , és hallgasd meg, mit mond „ ( Rává amorita, Bává Mecia, 59,a)


A rossz szomszéd

„ Tartsd távol magadat a rossz szomszédtól.
Ne barátkozz a gonosszal, és ne hidd, hogy megmenekülhetsz a büntetéstöl.” /Atyák 1,7/

A hasmoneus királyság idején Josua ben Pechárjá amikor Egyiptomba menekült, társa az árbeli Nitáj figyelmezetette a Népet:
A belsö emigráció, bezárkózás lélekben a szellemi-lelki tulélés és megmaradás egyetlen eszköze, a szomszéd, hellén kultúra romboló hatásai elöl...
Mert amikor a „rossz szomszéd„ itéletet kap, akkor annak hatása, és egy része minket is elérhet...Ebben példa lehet Korach lázadása is elöttünk..


Rásá ráá : rossz-gonosz ( Ésaiás 3,11)
Van talán jó gonosz is ?

Igen:
„ Aki rossz mind Istenhez, mind az emberekhez, az ’rossz gonosz’

Más értelmezések szerint a legismertebb „rossz szomszéd” önmagunkban van!
Együtt élünk vele és csak egy kerités választ el töle.
A bennünk lévö, még ki nem tisztitott rossz ösztön, , érzületek és vágyak...

Ne barátkozz a gondolatoddal, hallgass Isten szavára!
A Szent Szelem által Jeshua HaMassiah parancsaira, vezetésére.


Hol lakhat Isten népe?

Az ember társas lény, ezért hajlamos környezetéhez igazodni, azokat utánozni, vagy azonosulni.
A biblia szerint jó, ha az ember a társaságát ugy választja meg, hogy az igazak társaságát keresi.

A Pédabeszédek könyvében sok jó tanács van, és figyelmeztetés az együttélés veszélyeire, ahol könnyen rossz tanácsot fogadhatunk el.
A zsoltáros pedig egyenesen boldogságnak tartja, ha valaki nem hallgat azokra:
„ Boldog ember az, aki nem jár a bünösök tanácsa szerint.” (1.Zsoltár 1

Mit ajánl tehát a zsidó VISELKEDÉSTAN- DÉOT-HALACHAI ?

-Ha valaki olyan országban/városban/helyen lakik, ahol rossz szokások uralkodnak, lakói nem járnak helyes uton..MENJENEK MÁSHOVÁ..
-Ha az általa ismert valamennyi ország ilyen, vagy ismer jobbat, de oda nem juthat el akadályoztatása, lehetöségek hiánya miatt
„MAGÁBAN ÜLJÖN ÉS NÉMULJON EL" / Jer.S. 3:28 /
-Ha még ennél is rosszabbak, vagyis már öt is bántják, vagy üldözik, akkor se viselkedjen ugy mint ök, hanem MENJEN KI A PUSZTASÁGBA, inkább lakjon barlangban.
„Bárcsak lenne a pusztában egy kunyhóm „ (Jeremiás 9:1)

E zsidó válaszadással egyetértve mégis tudok egy kérdést Pétertöl:
„Uram kihez mehetnék ?”
És erre Neked is Jeshua HaMassiah ma is ugyanazt a választ adja...


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés