CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereiről



BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben







Orbán Béla:

A KÖZTÜNK ÉLŐ GYILKOS HERÓDES

„Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket két esztendőstől és azon alól...” Máté 2:16


Jézus születését ünnepli Karácsony napján a világ.
E pogány eredetű, és a misztériumvallásokat egyesítő ünnep valóságáról, és megjelenéséről nem szükséges megemlékeznünk.
Nem kell hozzá nagy történelmi és asztronómia ismeret, hogy a születés időpontjáról adjunk hozzávetőlegesen pontos dátumot, mely Kr.e.7-8 évre kiszámolható.

A mágusok pedig sosemvolt „háromkirályok”, egyszerűen a babiloni Marduk templom tudós csillagászai és papjai voltak. Az utókornak megmaradt,a babiloni templom romjai alatt talált ékírásos irattárukban pedig pontos feljegyzések, számítások vannak arról, hogy a „Királyok csillaga”, a Jupiter és a Szaturnusz közös fényszögei „Izrael csillagával” Kr.e 7-ben következtek be május 24 és dec. 10 között…
Így a méd mágusok egyszerűen leolvasták az égről, hogy megszületett a Király.
Mert a próféciákat Bálámtól és más prófétáktól jól ismerték.

Számunkra most fontosabb egy szereplő, akinek a szellemisége ma is működik és gyilkolni kész.
A gyermekek meggyilkolására parancsot adó , Kr.e. 40-ben a római szenátus által „társkirálynak”kinevezett Nagy Heródes…
Az olyan uralkodó, aki Isten Törvénye szerint nem lehetett Izrael uralkodója és királya, mert még származása miatt sem volt a zsidó nép által megválasztható..


A gyermekgyilkos Heródes

Amikor megtudta, hogy Isten Ígérete beteljesedett, elsőként a mágusoktól próbálkozott információt szerezni. Célja az uralmának mindenáron való fenntartása, az Ígéret elrejtése, meggátolása, majd megölése… Kitört belőle az a szellemiség, mely leleplezte a benne lévő, ősi edomita ellenséget.
Isten akarata ellen, Isten helyett lázadni, és Isten Népét, Isten Ígéretének birtokosát megölni .


A ma emberében élő „Heródes”

-Elsőként szükséges leleplezni azokat, akik önmaguk érdekei miatt nem vállalják azt, hogy Isten őket megáldhassa ígéreteivel. Azokat, akik önző, vagy kötözött módon képtelenek vállalni a házasságot.
Mert ezzel gondolatilag megölik azt a gyermeket, vagy gyermekeket, akik Isten Tervében és áldásként megszülethetne.

Tevőlegesen is, mint Onan, aki engedetlenséget követett el, amikor a magját a földre ontotta, miáltal megvetette az életet, és lázadt az életet adó Isten ellen.

Mert minden meg nem született gyermek, elzárkózás attól, hogy Isten élettel, gyermekkel áldhasson meg, semmiben sem különbözik a tényleges gyilkosságtól…

-Második és „heródesi” gyilkosság, amikor a megfogant életet öli meg egy anya.
Egyéni gyilkos, amikor önhatalmúlag dönt, de amikor ebben a férfi, a férj segít, vagy hallgatásával beleegyezik, akkor már a bűnben, - és majdan az ítéletben is-, közösségben van, tehát eggyé válik vele a társ.

Különösen érdekes, hogy ezek a gyilkosok a későbbiekben a lázadásban tovább menetelnek előre.
A gondolati, majd az abortuszok által elkövetett gyilkosságok után igen hamar mások ellen fordulnak, és az élet elvetése, vagy elutasítása után tovább lázadnak minden ellen, ami életet sugároz!

Hamarosan szembefordulnak mindazzal, ami és aki krisztusi.
Kezdetben lelki síkon kezdik támadásukat, amikor a rossz nyelv (lason hara) rágalmaival, sőt kárhoztatásaival elindulnak olyan emberek felé, akik életén látszik az élet és az ígéret, vagyis messiásiak és szolgálatban vannak, vagy egy szolgálat,küldetés első lépéseit teszik éppen.

Szellemben azonosak az Ézsautól kezdődő, és ma is gyilkos edomitákkal, mi több, a Heródesről leírt néhány jellemző vonás tökéletesen illik reájuk…
Sohasem volt zsidóként feszengnek, a „birodalom” védnöksége és annak kinevezése ad számukra hamis jogalapot…
Mindezek mellett hamis szellemi autorítással is büszkélkednek, mert miképpen az edomita uralkodó, úgy ők is törekednek a főpapi , ma „karizmatikus”hatalomra is…

Számukra minden új és új ígéret Istentől leleplezés és potenciális veszélyt jelent, így mindenkit, akit Isten használni akar, figyelnek, mások, a „mágusok” által is hatalmuk alá akarnak terelni.

Ha pedig nem tudják, akkor cél az elhallgattatás, majd megölés.
Ma is tehát működik a heródesi, lelki, majd szellemi gyilkosság……………..

Mindazok, akik szolgálnak, vagy Isten megbízza őket valamire, naponta megélik, hogy minden szolgálat és küldetés valójában egy-egy új kezdet, méghozzá egy Ígéret beteljesedésének kezdete.
Ezért nem lepődik meg, amikor szinte azonnal üldözni kezdi az edomita, heródesi szellemiség.
Azon sem csodálkozik, hogy sok esetben a hozzá közel eső emberből ömlik ki az irigység, féltékenység, hatalom és sikerféltő edomita, aki pontosan azzal kezdi vádolni, szennyezni, vagy éppen kárhoztatni, ami őt tartja kezében és uralja szellemben!

A gyilkos fog először gyilkost kiáltani arra, akinek Isten több, vagy nagyobb ígéretet, szolgálatot, vagy feladatot adott. Különösen igaz ez akkor, ha valakivel Isten a Messiás uralma alatt olyan feladatot adott, mely egy Új kezdete.

Évtizedek óta és szolgálóként mindezt elmondhatom magamról is, és szükségesnek tartom néhány szomorú bizonyságom közreadni, mindezek alátámasztásaként is.


Gyilkos vagy!… mondja „Heródes”…

Ez évben történt.
A város szívében igyekeztem valahová, amikor velem szembe jött egy férfi , aki közösségünkből viharos körülmények közepette távozott egykor.
Rövid beszélgetés közepette szemembe nézett, és felemelt hangon közölte velem: gyilkos vagy!
Életem során sok mindent tapasztaltam, de e kijelentést olyan embertől, akit magam hoztam ki a vallásosság csapdájából, akinek az életéért harcoltam imában, hogy a rákos betegségéből gyógyuljon meg,- és gyógyult lett. Olyan emberről, akit magam merítettem be ezek után, bizony feltételezni se tudtam volna, hogy kárhoztatni fog, hiszen a gyilkosság bűne ….

Amikor a szavam is elállt, folytatta:
Megengedted, hogy a közösségbe járó anya a harmadik gyermekét nem vállalva a magzatot elvetesse, megölje.

Történt pedig, hogy valóban köztünk volt egy házaspár, ahol a férj már valahol bemerítkezett, „nyelveken beszélő” tapasztalatokkal bíró ember volt, de a felesége bizony még a megtérésig sem jutott el. Ebben a helyzetben fogant a gyermek, és a nő a férje bizonytalan élete miatt, valamint a nehézségek miatti hitetlenség okán minden rábeszélésem és figyelmeztetésem ellenére döntött ,a gyilkosságot választva.
Bizony nehéz szolgálat volt, és a közösség többi tagja is imádkozott a magzat megmaradásáért, - az életéért.
De a férj nem volt a helyén, zűrzavaros, bizonytalan élete nem jogosította fel arra, hogy feleségét e tettől megmentse.
( Csak jóval később, a feleségével együtt történő bemerítkezése után derült ki, hogy önmaga is perverz szexuális életet élt, és nemcsak egy bűnbe esett homoszexuális lett, hanem minden neművel - minden neműt „játszó”, démonizált perverz volt.)

A gyilkosság pedig valóban tény.
De ki a felelős?

Az anya?,…de utána megtért, Isten előtt letett mindent, és újat kezdett, amikor előttünk, tanuk előtt adta át életét a Messiás uralma alá..
Ő így már nem lehet, mert a régiek elmúltak…

A férj? ...Nagyrészt igen. Azért, mert hívőt játszva nem volt abban a helyzetben, hogy a család papja lehessen… Más szellemiség uralma alatt volt, de lett volna lehetősége e helyzetben könyörögni, imádkozni, miután, és elsőként önmaga rendezi életét, eljut a valódi megtérésig és újjászületésig.
Számára azonban nincs felmentés a tudattalanság állapotából, mert elsőként, - feltételezve szavainak hitelességét, miszerint az életét átadta Jeshua HaMassiahnak kezébe -, minden felelősségét és következményeit e tettnek elmondtam számára…

És van egy rejtett gyilkos!
Az, aki később szemembe vágta kárhoztató vádját: „gyilkos vagy „ szavaival.
Elsőként megölte önmagában azt, aki vagyok valójában, megölte a lehetőségét kapcsolatunk rendezésének, szavaival megölni szándékozott minden szolgálatom és küldetésemet, valamint az ígéreteket, mely bizony egy „új” kezdetének megölése lett volna…

Mert ölni nemcsak fizikailag lehet, hanem lélekben és szellemben is!

De honnan e gyilkos, edomita szellemiség?
A gyilkosság vádját kimondó férfi évtizedig volt Krisna tudatú, és azok közt is a legbuzgóbb…
Hagyta megölni önmagában az egóját, a lefojtott szexualitása istenellenes megtagadása az életnek és az élet továbbadásának…
Kiderült tehát szavai által, hogy a meggyilkolt gyilkos e gyilkos, edomi szellemiségtől nem szabad.
Bár elszakadt a látható világban, azonban szellemi kötelékeinek egy része még mindig rajta vannak.
Még akkor is, ha dühödten szidja rabtartóit, akiknek csak a neve változik, de szellemben ugyanaz marad.

A későbbiekben pedig újabb bűnök és bűnösök kerülnek színre.
A férj, amikor mindezt elmondtam neki, minden szó nélkül hallgatott.
Pedig ekkor már feleségével együtt merült a Tisza vizébe, vagyis ő maga is újra bemerítkezett, - újabb elmondása szerint most már valódi életátadásával…
Hallgatott, mert a gyilkos szót oly könnyen használó embert ő is ismerte, hallgatott, amikor a közösség előtt mindezt elmondtam.
Pedig e hallgatás nem más volt, mint a gyilkoshoz való sunyi, szótlan csatlakozás.
Aztán néhány hónap múlva már ő rágalmazott hátam mögött, majd internetes honlapján azzal, hogy…. „kinyírtam” megint valakit, akivel házasságban éltem…

Végszóként legyen egy harmadik eset is bizonyság és tanúság edomiták ellen:

Ez az előző kettőnél talán még súlyosabb!
-Történt pedig, hogy valaki, egészen közeli személy ellenem lázított, pártoskodott,és velem szemben kezdett tanítani hét közbeni alkalmainkon.
Boldog boldogtalannak kiosztotta a zsidó címet és identitást mellé,folyamatosan jezabeli erővel kavart bele emberek személyiségébe kinyilatkoztatott szellemi autoritását hangsúlyozva. Nem nélkülözte a karizmatikus varázslás eszközeit sem…
Aztán fellázadt a patriarchális rend Isten szerinti jogosultsága ellen, majd Isten Törvényei közül némelyeket kezdett megmásítani…

Kezdetben velem indult egy olyan úton, amely a messiáshívő zsidóság útja…
Aztán kiderült, hogy filoszemita és zsidózó útjához nőként Akhábnak tekintett, vagyis maga alá akart gyűrni, a maga céljaira felhasználni, és ha mindez nem megy, akkor megsemmisíteni.

Idejében félreállítottam, és vártam, hogy rendezze önmagát.
Válaszként egy kitörése közben közölte:
„Megölted a Kenetet! Megtörted a kenetemet és így nincs többé közünk egymáshoz…”

Hát ezek bizony a legkeményebb szavak, amit bárki mondhat:
„Megölted, megtörted Krisztus Szellemét..”, hiszen a Kenet nem más…
Ez bizony már vitathatatlanul: kárhoztatás!


Amikor e három esetet leírtam, gyilkosokról írtam!
Az edomita, heródesi módon minden születendő Újat megölni készülő gyilkos szellemiségről.
Arról, amely elhívásokat, új kezdeteket, szolgálatokat, közösségeket, egyszóval a Messiás Testét támadja szinte mindenütt.

Mert amikor most Krisztus születéséről emlékezünk,- vagyis nem pogány módon ünnepelgetünk-, akkor tudnunk kell, hogy miként Jeshua születésekor, úgy minden krisztusi, messiási születésekor azonnal támad a heródesi és gyilkos szellemiség.
Felismerni sem nehéz, mert aki ismeri Heródes származását, uralmának történetét, és jellemvonásait, az hamarosan elcsodálkozik azon, hogy mennyi, de mennyi „Heródes” van közöttünk..

Minden jellemzőjét nem kívánom felsorolni Heródesnek.
A felsorolt három példa mégis adhat valamicske támpontot bárkinek:
A krisnás, a perverz, és az idős, de még érintetlen lány nem vállalta és megölte önmagában az életet…
E lázadás gyümölcseként pedig önmagában és önmagát, valamint lehetséges gyermekeit nem vállaló, de megölő lett, aki mindazok felé támad és mindaz ellen lázad, ami messiási, krisztusi.

Amikor az ilyen eseteket látjuk, amikor heródesi szellemiséggel romboló, főleg egyedülálló , családjukban zavartak, rendezetlenek, házasságot nem vállalók,szellemi-lelki vagy fizikai paráznaságban élő edomitákkal találkozunk, sohase mondjuk el szolgálatunkat, elhívásunkat, utunkat és ígéretünket.
Ők lesznek az elsők, akik „lenyúlják”, vagy előttünk járva azokat ellehetetlenítik.

A babiloni mágusok igen bölcsek voltak, amikor nem adták át ismeretüket Heródesnek!
Bölcsek, és felelősek, mert tudták, hogy kivel állnak szemben.
Mert aki a jezabeli szellemiségtől, vagy karizmatikus és egyéb varázslástól megszabadult, vagy felszabadult alóla, annak kötelessége bizonyságot tenni a Szabadítóról.
Ha pedig nem teszi valaki azt, az mulasztási bűne, vagy leleplezése a még mindig és rejtetten benne lévő szellemiségről…
A gyilkosról, a heródesiről, az edomitáról…
………………………………………………………………………

Végezetül Istennek adok hálát, hogy nemcsak megtartott és megőrzött ígéreteiben, hanem áldás volt e három heródesi személytől való elszakadásunk…
Ennek gyümölcse, hogy közösségünkben szinte mindenki házasságban él, vagy készül a házasságra.
Új életecskék születtek és születnek…
Az elmúlt évben párokat kísértem Isten elé, hogy Ővele indulhassanak el a házasság Isten jelenlévő és megszentelő uralmában.

A „gyilkos, kinyíró, Kenetet megölő”ember pedig ez évben Istentől kapott házastársat, akivel örömmel és boldogan várja Isten áldását és ígéretét, a néhány hónap múlva világra jövő, és már úton levő új életet: Gyermekét.

Miközben küldetésében viszi másoknak az Életet, aki nem más, mint Jeshua HaMassiah…
A Bethlehemben született, Názáreti Jeshua HaMassiah, aki legyőzte a Halált, és ma Felkent Királyként, Messiásként uralkodik mindazokon, akik Életre, teljes engedelmességre átadták Neki az uralmat.
Azoknak, akik szeretnének szabadulni a bennük lévő heródesi szellemiség uralmától, hogy kegyelmet kaphassanak minden gyilkossági szándékukért.
Ő, aki nemcsak legyőzte a Halált, de a gyilkosság szellemiségét, a mai „Heródeseket” is megítéli…
Hatalmával pedig védi, betakarja, elrejti mindaddig és mindazt, ami Isten Tervében Új és Ígéret, hogy kellő időben betölthesse Isten Akaratát, az Örökkévaló Isten dicsőségére.

2008.12.17.

Copyright © 2005-2010 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat




SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés