CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Isten nevei

1.,JHVH - Jáhve

A "jud-hé-váv-hé" Isten különleges Neve...
Helyette ADONÁJ szót mond a zsidó ember, mert nem szabad kiejtenie a szent istenfélelem miatt.
A Tanach-ban mintegy 6823 esetben olvasható.
A héber irás fejlödésével az i.sz. VI-VII. századában a JHVH betük közé az Adonaj szó magánhangzóit illesztették, igy lett e szó
JeHoVaH. ( a héberben az elsö "a" hangzó "e"-re módósul.)

A Szentirás szerint Jahve néven elöször Éva nevezte igy Istent 1. Mózes 4:19-ben.

Jelentését maga Isten magyarázta meg:
"Vagyok, aki vagyok"...
Ő a Lét, a Van Istene. E szót akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy a héberben a múlt, jelen és jövö idö nem szétválasztott, csak egy idö van:
az Élet, a Lét.....


Hogy jobban megérthesük a Jehova név kialakulását:

1./ A babiloni fogság után lett a JHVH név kiejtése tiltott.

2./ A görög-római birodalomban, a judaizmus az akkori világban elterjedve univerzális vallás lett.
Igy a JHVH név helyett
az ELOCHIM istennév lett használatos, ezzel kimondva jelezték

ISTEN az ISTENEK ISTENE.

Szükséges volt, mert a birodalom sok-sok istene közül magasra kellet emelni Ábrahám , Izsák és Jákób, vagyis Izrael Istenének a Nevét.(JHVH)

3./ A VI., és X. szd. között lelkes maszoréták az eredeti hébert próbálták reprodukálni.
Így a tetragrammatont az Adonáj, vagy Elochim istennek magánhangzóival látták el.

Így lett mesterséges istennév a Jehova...


2.,Jahve-Shalom

Jahve békesség - Bir.6,24

Ö aki gyözelemmel ajándékozza meg a mai "Gedeonokat" is.
(Bir.6:12-16, Róma 12:19)
Ö Egyedül, aki a bün és a bün következményeinek legyözöje


3.,Adonáj Cevaot -A Seregeknek Ura

E megszólitás elöször az 1. Sám. 1: 3.11 ben van emlitve (Hannah)
Aztán a szabadulásról prófétaló Ésaiás, és Jeremiás
Ezékiel és Dániel nem használja, ők már az Új Jeruzsálemre figyelnelk, ami nem fegyverrel létesül.

Aztána a babiloni fogság utána kispróféták igen sokszor (Aggeus 14, Zakariás 52, Malakiás 24 esetben..)
már arról irnak, amikor Isten a maga seregeivel győz ellenségei és az antikrisztusi erők ellen. (Zak.12..)
Igy a késöbbi héberben már a "Seregek JHVH-ja" az angyalseregek JHVH-járól szól: pl Hóseás 12,5 : Zakariás 8:1

Vajon mi ismerjük Istent igy, amint a próféták már ismerték és emlitették az Erős Isten Nevét?
Pedig a harc ma egyre erősebb és elkeseredettebb. Érettünk és ellenünk egyaránt...


4.,ISTEN ( Él, Eloah, Elohim)

A mi nyelvünkben csak egy szó jelzi, hogy: Isten, mig a héberben három.

Él
Isten általánositó neve:

" Mert ki van olyan Isten, az égbe és földön, aki megcselekedné a te cslekedeteidet és megtenné hatalmas tetteidet" (5.Mozes 3,24)

" Az egek elmesélik Isten cselekdeteit" (19.Zsoltár 1)

" ÉL vagyok én és nem ember (Hóseás 11,9)
" Nem ember az ÉL, hogy hazudjék" (4.Mózes 23,19)


E néhány bibliai idézet csak gondolatébresztö e témában.
Mert a NÉV Jób könyvében 53-szor, a Zsoltárokban 73-szor, összesen 217-szer található a Bibliában.
Igy böséges információ áll rendelkezésünkre ÉL-t megismerni....

Elohim
Az Éloáh többes számu alakja. A hozzá tartozó igék viszont mindig egyes számban jelnnek meg.
"Elohim igaz", Elochim mondja" stb.,

Néhány ritka esetet kivéve:
"ott jelentek meg neki Elochim"...pedig csak egy Isten jelent ott meg
...1. Mózes 35,7-ben olvasható
E szó általában birtokviszonyban áll egy másik szóval:
Eloché Ábráhám,Elohé Jichák Velohé Jákov, azaz Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene

E szó 2750 esetben olvasható a Tanachban...

A zsidóság számára sokszor érthetetlen ez a többesszám, hiszen e névben a Szentháromság jelenik meg.
És tovább fűzve a gondolatot: az az Ábrahám, Jichák és Jákov ezzel az Istennel találkozott- vagyis Jesuával, és a Szent Szellemmel.
A Teremtés első lapján, az első mondat ez: "Börésit bara Elohim - Kezdetben teremtette Isten..."
Mennyire elválaszthatatlan a 3 személy egymástól!...


5.,Necach Izrael- Izrael Istene/megmentője
Ez is Isten egyik megnevezési formája, mely sokszor előfordul a Bibliában.

A "nicach" szó jelentése: legyőz, győz, megver, vezet, folytonos, örök.

A jelentések mind Istenre utalnak.

Izrael Istene az, aki örökkévaló, aki folyamatosan vezeti az ő népét, aki megverte, legyőzte és legyőzi az ellenséget, aki megmenti az övéit és elől megy a harcban, vezetve őket....


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés