CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
Ádventi várakozás-a Messiás várása?

Ádvent - eljövetel...
A cimből is kitűnik, hogy első két kérdésünk a következő lehet :

- Várakozol ?
- Kire (vagy mire..) várakozol ?

Bemeritő János szavai egykor igy hangzottak el:

" Te vagy-é az, aki eljövendő ...?" (Mt. 11:3)

Ma hogy hangzik el a kérdés a mi szivünkben?.....


Eljött-e már a Messiás?

Úgy gondolom, hogy a zsidóság egyik igencsak jogos kérdésével kell kezdenem:

"Hogyan jött el a Messiás, ha a világban semmi sem változott meg?"

A kérdés teljesen megalapozott !
De válaszolnunk kell rá, mert amig e kérdés elhangzik, egy zsidó ember sohasem fogadja el "evangelizáló "szavaink által Jeshuát, aki számunkra a Názáreti Jeshua HaMassiah !

A zsidóság jeleket, csodákat kiván : tölünk...krisztusiaktól.!
Ráadásul elöször földi rokonaitól, családtagjaitól, azon zsidóktól, akik már Jeshua HaMassiah uralma alatt vannak, élnek és szolgálják Öt...

Számára a karizmatikusság természetes, és nem csodaváró elvakulás..., nem lelkendezö valami rendkivüli láttán-hallatán, de azokat bálványozni sem fogja, mert mi a csodákat, rendkivüli dolgokat sokezer éve megéljük, és mások elé éljük naponta.

A S'má Izrael - Isten Egyetlen megvallása miatt sem lesz bálvány a Szent Szellem , megnyilvánulásai, vagy a hires, látványos dolgokat végzö jó, vagy hamis szolgálók ...
Védettek vagyunk, hogy az Örökkévaló legyen mindig és mindenek felett...

A földön Istennek engedelmesen szolgáló, és akaratát betöltö Jeshua olyan csodákat tett, ami az akkori papság és irástudók elött egyértelmüen igazolták messiási küldetését.

Mi milyen jeleket mutatunk e világnak a Messiásról, hogy itt volt, itt van és visszajön?.....


A MESSIÁS (Mosiach-Felkent)

E kifejezés többféle használata ismert.

- a bibliai korban:
Mindenki, akit olajjal felkentek magasabb szolgálatra, királynak papnak vagy különleges alkalomra
kohén másuáh milhámá - "háborura felkent pap " nevet viselte.

- késöbbi korokban:
A zsidó nép egykoron eljövö megváltója, a ki a bibliai Józseftől ( Másiah ben Jószef) vagy Dávidtól származik (Másiah ben Dávid)

Ennek ismeretében láthatjuk, hogy a hithü zsidó éppolyan "messiáshivö", mint aki Jeshua HaMassiah messiási voltát és visszajövetelét elfogadott "messiáshivö zsidó" ..


A "Massiach" szó megegyezik a "Mosia" szó gyökével, ami Megtartót, Üdvözitőt jelent.

Vagyis az angyalok ennek az Üdvözítőnek, a Megtartónak a születését adták tudtul:
"Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában" ( Lk.2,11)

Itt azt a kifejezést használja, hogy: ÚR Krisztus (HaMassiach HaAdon), nem pedig Jézus Krisztus ( Jesua HaMassiach).
Az Adon szóval pedig az Örökkévalót illeték csak meg....


Karácsonyi üzenet-vagy a Messiás eljövetele?
"Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!" (LK.2,14)

Hangzik a jól ismert szövegrész az angyali kórustól...
Szinte minden Karácsony mottója ez....

De az eredeti, kifejezetten a héber szövegrész másképp szól...:

"Tisztelet/Dicsőség Istennek a magasságban, béke a földiekre és az emberek fianinak akarata/szándéka"

Vagyis az emberek vágya, szándéka, akarata az a Béke, mely Isten félelme, Isten tisztelete!

Itt nem a humanista jóakaratot, világbékét, ökumenét hirdeti!

A kereszténységben itt is megtalálható az a hellén lebontás, ami szétszabdalta ezt az Igét is:
-dicsőség Istennek
-béke a földnek
-jóakarat az embereknek
...és vegye el mindenki a saját részét....

Pedig nem erről van szó!!

Ez a rész pontosan arról az EGYSÉGRŐL beszél, mely a zsidó gondolkodásban természetes! Arról a Teljességről, mely nem darabolható! A hármas egységről.

Így érthető meg méginkább, hogy maga az Örökkévaló Isten nyilatkoztatta ki magát, hogy megajándékozza az embert azzal a békével, mely az Ő tisztelete, félelme....

Erről zengedeztek a mennyei seregek, és ennek a Teljességnek a megélésekor tudom én is így dícsérni a Seregek Urát....A Felkent Királyt


A Testté lett Ige pedig nem más, mint Isten Akarata, Törvénye, Kegyelme és megváltása..
Vagyis a Messiás földre érkezése.

A hatalma, Istenné válása, uralma által pedig a Feltámadáskor...

Vagyis Krisztus született,és a Peszách Áldozata által lett uralkodó, Felkent Király.....
Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés