CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

EMET

DABRU EMET - Igazat szólni

Mondj igazat!…


Immáron öt év telt el, hogy a zsidó vallás tudósai, és kultúra jeles képviselő, mintegy százötven elismert zsidó személyiség közös nyilatkozatot adott e címmel.
Mindezt megelőzte, hogy a katholikus egyház feje 1984-ben hangsúlyozta Izrael államának létjogosultságát, és azt, hogy Erec Izrael hazája minden zsidónak..
Majd tíz év múltán, 1994-ben diplomáciai kapcsolat jött létre Izrael és Vatikán között.
Ezt újabb tíz év múltán követte a zsidókat ért üldözések miatti bocsánatkérés…

Ezek után született a nyilatkozat, mely a keresztény – zsidó párbeszéd, megbékélés alapjait, lehetőségének feltételeit foglalja össze:

-a zsidók és keresztények ugyanazt az Isten imádják…
-egyaránt elfogadják a Szentírás tekintélyét..
-a zsidók és keresztények egyformán elfogadják Isten Törvényeit, a Tóra erkölcsi elveit.
-a keresztények tiszteletben tudják tartani a zsidóság igényét Izrael földjére.
-A nácizmus nem keresztény jelenség volt
-A zsidók és keresztények közötti, feloldhatatlan különbség sohasem fog megszűnni.
-Mindaddig fennáll, amíg Isten meg nem váltja az emberiséget..
-A keresztények és zsidók közötti , létrejövő új kapcsolat nem fogja gyengíteni a zsidó vallási gyakorlatot..
-A jövőben együtt kell munkálkodniuk az igazságosság és béke létrejöttéért e világon…

E nyolc pont megfogalmazása előtt felvetődött kérdések:
- Milyen céllal, szándékkal született a kereszténység ?
- Annak a ténynek, hogy Jézus zsidó volt, milyen hatása, következménye van a zsidóságra?
- Antijudaizmus, keresztény antijudaizmus erőszakos cselekedetei, valamint a nácizmus és a kereszténység antijudaista kapcsolódása..

A Nyilatkozat tehát egy keresztényektől kezdeményezett rendezés, vagyis kiengesztelődés folytatása.
Nem kívánom a tíz évenként tett lépések őszinteségét, és valódi célját kiértékelni, de tény, hogy valami elkezdődött, és válaszra talált…

E nyolc pont akár ajtót nyithatott volna a folytatáshoz is, ha a teológiai antijudaizmus megvallásával folytatódott volna!
Így azonban amint megjelent a dokumentum, mindkét részről azonnal jött a tagadása:
-Egyes keresztény teológusok azért utasították el, mert Jézus Istefiúsága zsidó szemmel nézve bálványimádásnak tekinthető..
-A zsidó tudósok pedig kinyilvánították azon véleményüket, hogy a Szentháromság hite ellentétes az Egy Isten hittel…

Most, öt év elteltével mi tehát a feladatunk, mi a folytatás?
Semmiképpen a másik fél meggyőzése, vagy legyőzése.
Le kell azonban dönteni azt a sok falat, ami a két nép közé ékelődött be..
A zsidó népet elvetőknek, elhívását tagadóknak a múlt rendezésén túl a zsidóság Isten szerinti elhívását, kiválasztottságát mielőbb el kell fogadniuk, ha Isten, Isten Népét egyesítő akaratában szeretnének maradni.

E helyzetben kiemelkedően fontos lett a messiáshívő (krisztushívő) zsidók feladata.
Számunkra feladat elsőként magunkra elfogadni Isten Tervét, és így zsidó identításunk egyetlen és teljes tényét.
Ezután erre kell figyelmeztetnünk zsidó származású, de keresztény, vagy kettős identításban olykor gyötrődő társainkat.
Mindezek működése nyit ajtót egyszerre két irányba, amikor Jézus követőinek bizonyságot tehetünk Jeshua HaMassiahról, és bizonyságot tehetünk az élő Massiahról, Urunkról , a Felkent Királyunkról, ki nem más, mint a Názáreti Jeshua HaMassiah…

„Dabru EMET”…
A műlt megvallása, jelen megtisztítása a hazugságoktól az, ami a jövő felé mutat.
Minden hazugság pedig a halál működésének jelenléte.
Aki hamis identításban él, önmaga halott, és mások felé a halál veszélyét viszi…
Ezért öl, ha valaki zsidóként magát más népekhez sorolja be, de még jobban öl, ha valaki zsidónak mondja magát, miközben egyetlen nyoma, bizonyítéka sincs annak…

E hamis „messiáshívők”, akik a legnagyobb kárt teszik Isten Népének egységének létrejöttének megvalósulásának idején.
Önmaguk nem élnek önmaguk és mások becsapása, vagyis hazugságuknak következményei miatt, de rohasztanak, és másoktól is elveszik valódi elhívásukat, miközben másokat hamis identításba csalogatnak…

Dabru EMET..!
Mondj igazat!
A hamis igazságok helyett beszélj végre, valld meg, és légy hangos bizonysága a Názáreti Jeshua HaMassiahnak…
Mert Ő az Igazság…

Dabru Emet!
Állj mindazok elé, akik rád vannak bízva, hogy ők is megérthessék Isten Tervét, és Izrael népének elhívását, elfogadják Isten Igéjét, melynek része a próféciák. Miáltal ne antijudaista teológiával vagy dogmákkal, vagy álzsidóként akadályozni, vagy ellopni szándékozzák a Messiás (Krisztus) Testének épülését...

Dabru Emet!
Mondj igazat!

Mert halottakhoz Isten Népének, Izraelnek, és Krisztus Testének sohasem lehet köze, vele közössége..
A „szellemben zsidó” ön-, és mások minősítése a hazugság szülötte, és a Hazug szava…, mégpedig akár kárhoztató következményekkel.
Mert a hazugok nem öröklik a Mennyeknek Országát, már e Földön az ítélet foganatos rajtuk!
Halott minden hazug, mert az Igazság, maga Jeshua HaMassiah ítéli meg benne a sátáni szellemiséget.
A hazugság atyjának gyermekei ezért a halál hordozói.

Ha valóban zsidó vagy és Jeshua HaMassiah uralma alatt élsz, vagy Krisztus Testének oly tagja vagy, aki rendezte már viszonyát a Választott Néppel, akkor megvallhatod a Messiást, miáltal Benne elindulhat a szellemi egység épülése.
Sőt megtapasztalhatod, hogy a kibékíthetetlennek tűnő ellentét feloldódik, miközben mindenki megéli valódi, elrendelt kiválasztottságát, vagy elhívását.

A hamis zsidózókkal pedig nincs semmiféle dolgod…
Halottakhoz nem nyúlhatsz, a beszéd számukra felesleges.
Ők, akik mindenről beszélnek, csak Krisztusról nem tehetnek és tesznek bizonyságot.
Ők, akik halottként gyümölcstelenek, magtalanok…
Hazugságuk, vádjaik, rágalmaik, öndicséretük pedig mindazokat elérik, akik velük érintkezésbe kerülnek…

Elindult tehát egy párbeszéd azzal a céllal, hogy két, más-más elhívású, feladatú nép egymáshoz közelítsen…
Lehetséges, hogy mindezt egy rejtett szándék is eredményezte, mely akár egy halálos baráti öleléshez vezethet.
Nem tisztünk megítélni sohasem a szavak igaz voltát.
Azért sem, mert, ha Istentől való valami, akkor abból Élet sarjad.
Ha Isten nevében, de Tőle idegen céllal, akkor a hazugság meghozza termését, vagyis élettelen marad minden kísérlet.

E Nyilatkozat azonban legyen számunkra tanulság, és a jót, valamint a tiszta célt, Isten Tervét és Ígéreteit ismerve, elfogadva kezdjük el munkálni…

Legyen rendezés, kiengesztelődés, elfogadás, és Isten akarata szerinti közeledés.
Ekkor mindkét fél számára Életet és áldást adó lesz.Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés