CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Az antiszemitizmus

Antijudaizmus, anticionizmus, antiszemitizmus

Előre kell bocsátanom, hogy aki a Messiás (Krisztus ) Testéhez tartozik és nemcsak újjászületett, hanem Isten Szelleme vezeti, elképzelhetetlen, hogy antiszemita legyen, vagyis a Messiást váró zsidó népet gyülölje.
Amennyiben volt ilyen érzülete, az hamarosan számára lesz teher, és attól szabadulni akar.
Anticionista sem lehet, hiszen ismernie kell a próféciákat, és azok beteljesdésben felelős szerepe van minden hívőnek.

Az antiszemitizmusnak általában két fő ágát emlithetjük meg:
- politikai antiszemitizmust
- vallási antiszemitizmust

Az anticionizmusnak ugyanúgy....

Megválaszolhatatlan, hogy melyik volt előbb?

Mivel az ókorban a vallásnak az élet minden területére volt hatása, meghatározó szerepe, ezért az elmúlt mintegy kétezer év során szinte elválaszthatatlan vagy meghatározhatatlan, hogy mi a vallási és mi a politikai?

A politikai antiszemitizmus a vallási antiszemitizmusra épített, arra hivatkozott, azzal érvelt, önigazoltságát, vagy jogosultságát abból eredeztette.
A Holokauszt alatt is...

E két ágon belül azonban számtalan alakban, formában jelenik meg.
Ma is.

Mivel a vallási antiszemitizmus erősebb gyökerei a vallásban, és azon belül a keresztény vallásban vannak, sőt élnek és éltetik napjainkban, szükséges azokat feltárni, és a Messiás Testében kiirtani.

Legyen az fizikai, lelki, vagy szellemi támadás Izrael és Izrael elhivásával szemben!

Ma különösen a lelki és a szellemi támadás müködik.
Hamis ökumené, a monoteista vallások egyesítése, a zsidóságot gyarmatositani kivánó keresztény missziók, humanizmus, filoszemita és elcsábitó, hazug szeretet, hamis karizmatikus autoritások,...sorolhatnánk.
Azok, melyekhez Jeshua HaMassiah-nak és Népének semmi köze sincs!
Folyik egyféle "szellemi holokauszt " asszimilálással, beolvasztással, és a zsidó identitás helyett valami mással való azonosulás lehetöségének, vagy szükségességének felkinálásával.....

Számomra megdöbbentő volt olvasni az egyik, magyarországi, magát "messiási"-nak nevező közössség vezetőjének a rádióban ( vallási műsorban ) elhangzott véleménynyilvánítását, miszerint a zsidók önmaguk gerjesztik az antiszemitizmust.
Vagyis nem kell annyit beszélni a Holokausztról...

E vélemény bizony közelít a zsidóság jogtalan megvádolásához, vagy leleplezi a rejtett antiszemitizmust.

Elhangzik rejtetten mögötte:
" mi messiáshívő zsidók vagyunk az igazi zsidók"...

E véleményem alapja, hogy e kjelentés többször elhangzott a zsidó negyedben az 1998-as u.n "Zsidó Fesztivál" által létrejött u.n. "zsidó bibliaiskola" tagjainak szájából, akik lényegében a filoszemita, zsidózó keresztények, "töredék-zsidók" , Amerikából és Skóciából támogatott kezdeményezéseként létrejött csoportok voltak.

Amíg valaki önmagát különbnek tartja másnál, az egyben ellene is van, mivel uralkodni akar felette.
A keresztény gőg a "messiáshívő" gőggel együtt akár anticionizmus, antijudaizmus, antiszemita szellemisége is.
Így természetesen hamar felfedezhető mögötte az antikrisztusi irányitó szellemiség, mely általában úgy működik, hogy akit használ, fel sem ismeri.


Ma már egyre többen keresik zsidó gyökereiket, és már nem szociális helyzetük megváltozásának érdekében, és nem filoszemiták gerjesztette divatból...Isten "bizonyitékai" és csodái így sokasodnak.

Az antiszemitizmus is ezzel egyenes arányban erősödik.
Ezek közül a legrettenetesebb, amikor valaki önmagában gyűlöli a zsidót.

Jónéhány "pásztort" ismerek, aki vérében valamely szinten izraelita.
Első szerepléseik jellemzői, hogy azonnal a zsidóság elhívása ellen, és a kereszténység egységének hangsúlyozásával kezdik.
Azon hamis egységgel, miszerint "nincs többé zsidó, és görög..."

Mégsem tudnak elszakadni származásuktól, így jön a következő lépés:
skrizofén módon filoszemita keresztények lesznek, és ilyen közösségeket formálnak.
Ezáltal újabb zsidókat csalnak el valódi, Istentől kapott elhívásából, és teszik őket engedetlenné...

Aztán jön az "öszvér megoldás":
A zsidóságtól kapott alapokat kutatják, és megpróbálják beépíteni gyülekezeteikbe, és tanításaikba.
Természetesen alárendelve a kereszténységnek.
Ez viszont már kettős rombolás:
- más népekbeli nem lehet "szellemi zsidó" , "lelki Izrael", mert akkor ő sem saját, elrendelt helyé van
- a zsidók örök elhívása nem átruházható
- a zsidó nép nem más uralma alatt kell, hogy betöltse elhívott szolgálatát minden nép felé.

A zsidó identítás el nem fogadása önmagunkban, önmagában antiszemitizmus.
A zsidó identitás alárendelése más identitásnak úgyszintén antiszemitizmus.

Az antiszemitizmus pedig antikrisztusi, vagy antikrisztusi erők segítése, kiszolgálása.

Külön téma lehetne, hogy aki zsidónak született, miképpen élhet, létezhet, vagy vállalhat közösséget anticionista, antijudaista, antiszemita közösségekkel, vagy olyan közösséggel, ahol a zsidóságot elvetik teológiai anticionizmussal, antiszemitizmussal?

A keresztény térítés sohasem lesz működőképes!
Miért?
Mert Iste SAJÁT JOGKÖRÉBEN tartotta meg a zsidókat, hogy Ő vegye le a leplet, és Ő Aki megmutassa a Messiást Jeshua HaMassiahban.

Ezért nemcsak erölködés, hanem ellenségeskedés alapja, amikor ma is a kereszténység kereszténnyé akarja tenni a zsidóságot.

Ez különösen aktuális kérdés, amikor manapság a zsidók misszionálásával foglakozó szervezetek konferenciája igen népszerű Magyarországon is.
Közülük is kevesen értik a próféáciákat, nem fogadják el Isten Tervét és akaratát Izraellel.
Ezért akár antiszemiták-anticionisták is lehetnek!

Bennünket pl. meg sem hívtak saját hazánkban e konferenciára, pedig kicsiny szolgálatunk a Kárpát medence valamennyi zsidóját eléri, és jó kapcsolatban áll valamennyi zsidó szervezettel, közösséggel.

Ez is egyféle anticionizmus.
Méghozzá a messiáshívő zsidók elleni féltékenység, gyülölet, de minimum el nem fogadásunk.
Így pedig ők a vesztesek, hiszen feléjük nem tudunk szolgálni zsidóként: Isten Tervében.


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés