CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A SEKINA

-Az Örökkévaló Isten előtt állva…

5769. év kezdeténIsten Népe naponta megéli egy Új kezdetét…
Számunkra minden kezdet hasonló azzal, amikor a választott Nép átment a Jordánon, és belépett Kánaánba, az Ígéret Földjére…
E jelentés konkrét, és nem valamiféle ismeretlen hely,feladat, szolgálat…
Kapott időben, Isten által kiválasztott nép tagjaként, Isten akaratában, és Jeshua HaMassiah uralma alatt harcolva, a Messiás Királyságának határait kiszélesíteni indulunk, és lépünk be elrendelt helyünkre.
Tehát nincs bizonytalanság, nem lehet félelem…
Mégis megkísértenek azok.

…….. Amikor Isten összegyűjti népét Törvényt ad neki…
Amikor Isten beviszi népét, akkor elrendeli a Törvény látható és hallható módon történő kihirdetését az Ebál és Garizim hegyéről.
Azután elrendeli Isten, hogy mindenki önmagának írja le, - ma már legyen szívébe is beírva-, Isten Törvényeit.
Kintről befelé, a középpontba.
A törvény megismerése, elfogadása és gyakorlati végrehajtási rendeleteivel párosulva az életünkben minket is Kánaán közepébe, a Szentélyhez vezet.
Jeshua HaMassiah a Főpap elé, az Örökkévaló Isten jelenlétébe.
Mert Isten Szelleme és a Messiás Szelleme vezet, és betakar a kezdettől a végzetig, mely az örök élet.
Mindezek ellen harcol a Sátán minden erejével.
Ellene a legnagyobb fegyver Isten Törvénye és Akarata, hiszen aki ezt elfogadja, talán hosszas, vallásos várakozás után átmegy szellemi vízválasztón, a Jordánon.

-Ezért, akit Isten Szelleme megtérésre vezet, hazahív az Országába, elsőként akkor támadja meg, amikor Isten előtt áll, és megismeri a Törvényt…
Azonnal és minden formában támadja, nehogy más királyságok, emberi, vallási törvények fölé helyezze Isten minden ember számára Kinyilatkoztatott Törvényét.

-Azután, a második kötelezettségnél is ott áll.
Kötelezettség, hiszen ekkor kapcsolódik össze életünk Jeshua HaMassiah-val örökre.
Már keresztény farizeus köpenyében kínál hamisítottat, vagy vallásos erejével működteti a törvény tagadás, a törvényszegés bűnét.
Elérni szándékozik azt, hogy aki megtért Istenhez, nehogy belépjen a Messiás Királyságába, ahol feltétel a teljes alattvalói engedelmesség.

Végül, harmadik lépésünknél belenyugszik, hogy valaki megtért és újjászületett, de újabb lendülettel támad:
Fogadj el mindent, de ne használd az életedben.
Ismerd a Törvényt, mondjad ki az engedelmesség szándékát, de sohase indulj el…

Az úton levőket ért támadások lehetséges, hogy belsőnkből indulnak ki, mert még sok dologtól szükséges szellemünkben megtisztulnunk.
Más esetben erre használ másokat.
Méghozzá azokat, akik a legközelebb vannak hozzánk vér szerint, testileg, fizikailag, és érzelmi világunkban, lelkünkbe is sok a hasonlóság, rezonancia.
Azok közül kerül ki az első , aki a felsorolt három támadás valamelyikében, vagy akár felváltva is utunkat fékezni, keresztezni szándékozik a célba érkezésig azt abba nem hagyván.
A testi és lelki kívánságok valamennyiét bedobja csaléteknek, hogy eltérítsen Isten Törvényétől, hiszen a Törvény nélkül semmi és védtelen az életünk.

A Szent Szellem vezet el bennünket minden Igazságra, a Messiás alatti uralom teljességére, mely a Törvény általi kegyelem és megváltás.
A Törvény elfogadása lehetőség arra, hogy visszatérhessünk Istenhez, és kérhessük, hogy kimentsen és megváltson más uralmaktól. A Törvény általi engedelmesség elfogadása, kinyilvánítása melyre Isten állampolgárrá tesz, a Törvény betartása pedig Isten Akaratának elfogadása, mely egyben a Messiás Király uralma alatti, ember Istent áldó és dicsőítő, mindenben áldott élete.

E három lépésben mindenhol középen van: A Törvény.
Ezért mindazokat, akik a Törvényt hordozzák vagy láthatóak rajtuk a Törvény áldásai, fokozottan támadják a törvénytelenség sátáni szellemiségei.
Miképpen pedig a Törvény nélkül nincs kegyelem, úgy a Messiás Királysága sincs Törvény nélkül.
Így a Törvény túlságosan veszélyes azokra, akik testi, vagy lelki törvények alatt élnek.

Kik tehát, akiket Isten Népe ellen lehet használni?

Azokat, akik telve vannak a félelemmel.
Félnek, hogy bűneik lelepleződnek, vagy félnek elveszíteni bűneiket.

Azok, akik a bűn uralma alatt vannak, vagy bűnösen uralkodni akarnak Jeshua HaMassiah helyett és nevében.
Ők azok, akik csak eltakarták bűneiket, vagy pillanatnyilag megkötözött bennük valamely démon, de sohasem szabadultak meg attól, hiszen láthatóan szenvednek, rángatóznak tőle.

Ezek lelepleződése számukra áldás!
Támadásaik minket egyre közelebb visznek a Jordánhoz, vagy siettetik lépteinket a Szentélyig.
Miattuk történik az a jó, amikor elválunk azoktól, akik a Jordán keleti oldalán maradnak, bár őket eléri e támadók minden ereje. Számukra is befejeződik a kettősség, kétszínűség, sietősen dönteniük kell.
Vagyis ki kell nyilvánítaniuk, hogy tovább jönnek az Igazság Útján, vagy maradnak vallásosok, és lesznek-e nyelvük által ellenségeink, ellenségünk eszközei, szövetségesei?

Bizony e próbák áldások részünkre, miképpen áldás, hogy nem jön tovább velünk olyan ellenség, aki később, a Kánaánban, szolgálatunk alatt, harcaink közepette válik láthatóvá és működővé: ellenünk és Isten Terve ellen.
A Jordánon túl már nem érhet hozzánk a támadó Isten engedélye nélkül!
Nem kell többé félnünk, mert onnan csak át és bekiabálhat Isten Népébe, mert Isten megígérte, hogy elválaszt tőlük végképpen.

Mert Isten az Ő Népét betakarja.
Ő, aki Sekina, Ő, aki a Jordántól Jeruzsálemig, az újjászületésünktől a Vele való találkozásig, megérkezésünkig betakar dicsőségével, fényével, erejével véd…
Mi ugyan e betakarásból kiléphetünk szabad akaratunk által, de van aki be se teheti oda a lábát!
Aki pedig onnan kilép, vagy betakarás nélkül marad, e földi életében a halál uralma alatt van.
Van lehetőség onnan megszabadulni, és élni a megváltással, de ennek előfeltétele Isten és Isten Akaratának, Törvényének megismerése és elfogadása, - minden más helyett.

Vannak tehát a Sekina betakarásában előre menők, akik Isten Népe a Szent Szellem vezetése alatt.

És vannak mások...

Hogy megértsük és tudjuk, kik azok, akiket más szellem vezet, és nem lehetnek a Sekina védelmében, vagy éppen a Szent Szellem ellen tesznek és a betakartak ellenségei, ismernünk kell néhány jellegzetes tulajdonságukat.
Legyen ebben segítségünk a Talmud !


„ Négy embercsoport van, melyekre nem sugárzik az isteni Dicsfény és ezek
A gúnyolódók, a hízelgők, a hazugok és a rágalmazók.
„A gúnyolódok csoportjára nem sugárzik, mint olvassuk (Hosea 7,5):
Elvonta kezét a gúnyoloktól ”
A hízelgők csoportjára sem sugárzik, mint olvassuk (Jób 13, 16):
„Színe elé se juthat képmutató”
A hazugok csoportjára nem sugárzik , mint olvassuk (101.Zsoltár 7):
„Aki hazugságokat beszél, ne álljon meg szemeim előtt.”
A rágalmazók csoportjára nem sugárzik, mint olvassuk (5.zsolt.5):
„mert nem gonoszságot kedvelő Isten vagy, nem időzhetik nálad, aki rossz”
Igazságos vagy te Örökkévaló, nem időzhetik lakodban rossz."


(R.Chiszda..Talmud, Szóta)


E négy jellemző további bűnökre nyit ajtót, sőt egyenes következményei lesznek azoknak.
Mégis és már elkövetőik életében láthatóak a következményei:
Isten többé nem teremt bennük, vagy általuk semmi szellemi gyümölcsöt!
Viszont az életükben és a rájuk bízottakban hamarosan láthatóvá lesz a Törvény gyűlölete, valamint az eltávolodás a Törvénytől hamis törvények felé.
A Sekina helyett hamarosan más szellemiség betakarásába, védelmébe mennek, mely akár ítéletük is lehet.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban azt sem, hogy a Messiás Testén kívül vannak mások, akik még nem döntöttek Isten mellett, vannak, akik elfogadták Istent, de még nem döntöttek a Messiás uralma alá való besorolásukról, vannak akik pedig a szellemi megszületésük után nem indultak el az engedelmesség útján.
Ők, akik a hazugok, rágalmazók, hízelgők, és képmutatók beszédeinek, szavainak, és így hamis bizonygatásaiknak alapot adnak, elhiszik azt.
Tudattalanságukban visszafordulnak, megrekednek, megtorpannak, vagy éppen a Messiás Testének, Isten Népének (benne a földi Izraelnek és zsidóknak..) ellenségeinek lesznek szövetséges részei.
Ha ez az állapotuk marad, bizony olyan védtelenségben maradnak, hogy megtérésük, vagy újjászületésük lesz élettelen, sőt akár a világban kötnek ki újra ..
Mindaddig, amíg Isten igazságát meg nem ismerik, amíg nem látják meg a megtámadott nép felett Isten dicsőségét , a szent Szellem betakarást, és gyümölcseit, Isten bizonyságait Jeshua haMassiah uralmában, addig Isten a tudatlanságot elnézi.

Azonban amikor valaki a Sekina jelenlétét látja, felismeri már Jeshua HaMassiah uralmát és bizonyságait, attól a pillanattól kezdve, ha mások bűneit, és köztük a leleplezett felsoroltakat engedi munkálkodni, vagy elhallgatja a leleplezését, akkor eljuthat a legnagyobb bűnökig!

Mert amikor közösséget, szolgálatot, a Messiás Testének egyetlen tagját is e négy bűn, vagyis a nyelv bűnei támadnak, akkor a támadott betakarását , Isten Szellemét is támadja.
Tagadja, vagy nyelvével megsérti a Szent Szellemet, így ekkor már antikrisztusinak is nyilvánítható!
Mint ismerjük, a Szétdobáló akár bensőnkből is támadhat.
Önmagunkból is kiindulhatnak olyan helyzetek, amikor a még bennünk megkötözött félelem akar rosszat kinyilvánítani szánkon keresztül.

Teszi ezt mindkét irányba, amikor magunkról, vagy szolgálatunkról többet, vagy kevesebbet mondunk.
Önmagunkat magasabb méltóságra helyezzük, vagy nem létező erényekkel, sikerekkel , a mi fontosságunkat hangsúlyozzuk, vagyis másoknak akarjuk eladni. Ráadásul tesszük mások lealacsonyításával, vagy semmibe vételével.
Ekkor is a rossz nyelv bűne működik, de akkor is, ha ilyen „testvéri” szavakat önmagunkra, szolgálatunkra elfogadjuk.
Az elfogadás ajtónyitás egy elaltató, majd gyilkos szellemiségnek.


A Választott Nép tehát elsőként Istent választotta Egyetlen Istenévé, és egyedül az Ő Törvényeit fogadta el.
A Választott Nép második összegyülekezése Isten előtt az engedelmesség kinyilvánítása volt.
Aztán a Szentélyig menve a szívébe irt Törvény vezetése alatt , és által jutott el Isten elé.
Találkozott a Teremtő Istennel, megismerte a mindenható Istent, hogy engedelmesen járjon az Örökkévaló Istennel.

Ma sincs ez másképp:
Teremtő Isten- Mindenható Isten :Jeshua által,- engedelmesség a Messiás Királynak Jeshua HaMassiah parancsainak...
Megtérés Istenhez, megmentés- megszabadulás-megváltás a Szabaditó-Jeshua által.
Majd a Messiás uralma alatt , a Sekina , Messiás Szellemének betakaró védelme és vezetése által Út az örökkévalóval való találkozásig.

Életünk célja és feladata Út a Messiás a Sekina által, Igazság a Törvény és kegyelem együttes működésével bennünk és általunk, valamint így születnek új életek Istennek általunk…
Csak ekkor működik Istennek teremtő Szelleme általunk, vagy bennünk újabb dolgokat!
Csak ott, ahol nincs a rossz nyelv bűne, ott, ahol nem társul valaki segítőként annak működéséhez.
Valamint ott, ahol a rossz nyelv bűneit se belső, se külső súgásra nem fogadják el, vagyis nem engedik, hogy halottá tegyen lélekben bármit, bárkit, mely esetben a szellemi megáll, szünetel.


Soraimat a Zsidó Újév előtti napokban írom.
Az elmúlt év során életünkben és szolgálatainkban számtalan bizonyság történt, így sokan megláthatták a Sekina jelenlétét, és mi magunk érezhettük a betakarását és előre, életre vezető erejét.
Mindez és a bizonyságok megerősítik, hogy Isten Népe vagyunk, Istennek van Terve velünk, és azt is, hogy jó úton haladunk.
Visszatekintve egy évre megtapasztalhattuk Isten áldásait abban is, hogy a rossz nyelvek bűnei nem fogtak rajtunk. Nem okoztak bennünk károkat.
Nincs rajtunk átok - Istentől való elszakadás, vagy távolodás- sem, mert az emberek által érkezett szavak ítélkező átkai helyett Isten áldásait éljük meg, melyek elsősorban szellemben, de lélekben és testben egyaránt bizonyságai Istennek mások számára.
Voltak lemaradók, visszafordulók, szellemi ellenségünkkel szövetkezők, és egy határig velünk és köztünk jöttek azok, akik beférkőztek közénk hamis céllal, majd kinyílott a szájuk a bűnökre.
Megéltük a gyülevészek, a belső lázadások támadásait, és a szellemben kettős, vagy rejtett ellenséges szellemiség próbálkozásait…
Most, amikor egy Új Év kezdetén vagyunk, a Talmud által írtakat bizonyságként és figyelmeztetésként is továbbadhatjuk másoknak.
Mi megyünk tovább a Sekina alatt.
Mert elfogadtuk Isten akaratát, Tervét, Törvényét, valamint Igazságát , amikor Törvénye által megítélt bennünket személyesen is, hogy kegyelme és Ígérete a mienk legyen.
Megyünk erővel és védelemmel, mert Ő, a Messiás Király alattvalói vagyunk, és Vele elérkezünk Isten elé, a Főpap által…
Mehetünk, mert minden napunk új, és minden nap eljuthatunk így imáinkkal, Istent áldó és dicsőítő szavainkkal, és naponta erősíthetjük meg Vele Szövetségünket és tehetjük elé bűneinket.

A rossz nyelv (lason hara) bűnét a zsidóság olyan bűnnek nevezi, mely a kárhozattal egyenlő!
Ez bizony valóság!
A felsorolt bűnök miatt védtelen ember állapota: távol Istentől, vagyis átkozott…
Ezért nem kétséges, hogy mindaddig, amíg ezektől nem szabad és meg nem tisztul, csak idő kérdése, hogy milyen sebességgel veszi át életének minden szellemi területén az irányítást a Sátán.
A belsejéből terjedő halálos romlás pedig lélekben, érzelmeiben-gondolataiban, majd testében is egyre több dolgot tesz halottá….

Aki pedig a Messiásban él és a Sekina betakarásában van, annak e folyamat fordítva lesz látható:
Halálból az Életre!
Lelki gyógyulás a Szent Szellem uralma alatt, mely akár a test gyógyulásával folytatódik.
A Törvény és az engedelmesség Életet adó ereje, és a Törvényt támadó , másnak engedelmességet elvevő, halált okozó ereje egymáshoz úgy viszonyul, mint az olló két kése.
A Törvény növekedése távolit el a bűntől és a rossz nyelv bűnei egyre inkább nem érnek el, már alig hallhatóak……….

Nekünk így már nem marad más:
Még több Törvény, még több kegyelem, szabadulás, tisztulás, megszentelődés!
Ez, ami elválaszt egyre inkább a rossz nyelv átkaitól, ez, ami közelebb visz Istenhez, és távolit el a gyilkos szellemiségektől.
A hazug, rágalmazó, hízelkedő, képmutató erőktől nem nekünk kell védekezni.
Előbb-utóbb minden hazugság nyilvánvalóvá lesz Isten akarata idejében. A felemás szellemiségek is megmutatják, hogy a felemás nem más, mint Isten akarata elleni, antikrisztusi erő..
A képmutatás is egyszer megszűnik, amikor Isten megadásra késztet valakit. Ekkor kezeit megadóan felemeli, vagy leengedi és feladja, de a valós arca látható lesz mindenki előtt.
A rágalmazás pedig a Messiás Testében egyre inkább megszűnik.

Mint tapasztalhattuk, amikor a rossz nyelv bűne valakit elér, magával is ragad. Akit elragad, így többé nem lehet bent a Testben egy rágalmazás elindítója.
Szükséges és felettébb jó tehát a tisztulás, elszakadások.
Aki pedig rajtunk meglátja Isten Sekináját, annak sohasem nyílik meg a szája a felsorolt bűnökre, de annál inkább áldja Istent.

Így lesz ezekből, a bizonyságokat meglátó emberekből kezdetben érdeklődő, aztán megtért, majd újjászületett és engedelmes, velünk együtt , a Messiás Testében élő és előre, felfelé haladó..

Az egyre távolodó pedig egyre hangosabb, miközben számunkra egyre távolodik a hangja is.
És ekkor történik egy fordulat.
A Sekina betakarásában haladók nem félnek, és egyre inkább nincs kapcsolatuk azokkal, akik a bűneik által messzebb kerültek.
Azonban az e szellemiségek által megtévesztett embertársaikért könyörögni, majd imádkozni kezdenek.
Teszik, mert akik a bizonyságban, az élettel gazdagodnak, egyre jobban fájlalják, amikor más az elhalás és a halál hatalmába került.
Majd egyre nagyobb erővel és még szélesebb körben hirdetik, tanítják Isten Törvényeit, és Isten törvényeinek helyreállításában végeznek apostoli, prófétai szolgálatot.
Mert nekik van Alapjuk, Akire építkeztek, van Terv róluk, és elrendelt céljuk életükről.
Teljességében megélik a Messiás Testében elhívott feladatukat.

Az Új Esztendőbe tehát így indulunk.
Megbocsátással, de távolodva a rossz nyelv bűneit gyakorlóktól.
Távolodva, de Istentől kérve, hogy akik megtévesztettek lettek tudják rendezni e bűnöket, hogy valahol a Messiás Testében legyenek, és engedelmességben járva legyen betakarásuk a Sekina által.
Másokat Isten Legfelsőbb Bírósága elé teszünk és tettünk.
Azokat, akik tudják, mit tesznek, amikor Isten Tervét támadják, vagy amikor Isten Igéjét akarják semmissé tenni, amikor Isten törvényeit támadják, és azokat, akik abban élnek, vagy azt viszik másoknak.
Ez esetben már nem bűnről beszélhetünk, hanem a deviáns, sokszor keresztény név alatt élő emberek lázadásáról.
Ez pedig a Sátán keresztény, olykor karizmatikus, vagy éppen messiáshivő név mögé elbújó diverzánsai, melyek a Messiás Testébe hazugsággal, hízelgéssel, rágalmazással,képmutatással furakodnak be.
Ezért elérik a lelki és nem szellemi közösségeket, egyéneket, akik nem tudják,vagy nem akarják e négy bűn gyökerét felismerni.

Amikor a Sekina alatt haladunk, ott nincs többé hazugságnak helye, a szabadságban és egységben nem érhet el semmi célt a képmutatás, vagy hízelgés.
A rágalmazás bentről többé nem rohaszt, kintről esetleg pillanatnyi csípést okozhat, de a Testbe be nem hatolhat. Ez is egyre kisebb veszélyt jelent, mert a betakarás miatt nem jöhet csak akkor, és onnan, amikor valakivel közvetlen érintkezésbe kerülünk, mi engedjük közel, vagy a mi füleink fordulnak a rossz felé…
Kérjük tehát Istent, hogy a rossz nyelv bűnét ítélje meg, és takarjon be azoktól és következményeitől.
Adjon még több ismeretet a Törvényeiből, és adjon hitet és kitartást azon az úton, amit nekünk rendelt el.
Folytassa a tisztítás és szabadulás csodáit, hogy Jeshua szabadítása által, a Messiás uralma alatt folytatódjon a megszentelődés.
Személyesen, közösségileg és a Messiás Testének teljességében.

E kéréssel megyünk egy Újba, és lépünk át az 5769. évbe…
A dátumok a mi időszámításaink…
Legyen minden új kezdetekor tehát e kérésünk Isten előtt, bármikorra határozza meg annak napját és perceit…

2008. szeptember 24.


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés