CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A FILOSZEMITIZMUSRÓL TÖREDÉKESEN

Idézet egy érkezett levélből :

„> Valaki hozzászólást írt az alábbi oldalon:
> CADDIK Fórum
> Szövege:
> én szeretnék arról tudni hogy mi váltotta ki, negativ érzést filoszemitizmusra? egyáltalán mi ennek a szónak az eredeti tartalma?
Köszönöm a választ.

> (E…..)
(Amikor Izraelbe voltam, egy nagyon kedves ember Z….. segíteni akart, de ez a szó hogy filoszemita amit rám mondott egy hölgy társam, távolságtartást váltott ki Z…... Amit ma sem értek, de elfogadom.
A hozzászóló e-mail címe:
sz…@freemail.hu „
………………………………………………………………………………………………………..
Kedves Kérdező!

A filoszemitizmus egy olyan fogalom, amelyet pozitív és negatív megjelenése és működése miatt csak sokrétűen lehet meghatározni.
-Elsőként talán arról a szeretetről lehetne írni, ami semmiképpen nem „ahava”, vagyis a
másik ember elé menő és lehajló, odaadó szeretet.
Csupán egy jó érzés jóindulatú viszonzása. Egy jó szomszéd, a faluban szépen és tisztességesen élő zsidó család példamutató élete olykor előidézi ezt.
Nemrégiben Romániában mondták egy faluban idős emberek: „Amíg maguk zsidók itt voltak, jó dolgunk volt”…
Vagyis ezerszámra találhatóak olyan emlékek és együtt megélt élmények, amik közel hoznak, vagy tartanak egymáshoz.
Ezek jó dolgok, de csak lelkiek és érzelmiek..
Mivel mindenkinek jó érzés ez, meg kel becsülnünk, hogy jó szomszédok lehetünk, egymás felé a jót, a bizonyságokat bemutatva. Azonban ennek vannak korlátai, hiszen a szomszéd, csak szomszéd, a barát nem családtag, egy család örökségének részese.

-Ugyanilyen érzelmi viszony alakul ki, amikor valaki Izraelben járt. Bizony még hitetlenek
közt sem találkoztam olyanokkal, akiket nem érintett meg Izrael, és benne Jeruzsálem. Megmagyarázhatatlan érzés, érzület fog el mindenkit ott, és maradandó jó emlékként hordozza minden ember a szívében e találkozást.
Ez esetben elsősorban Izrael országának látványa tett Izrael barátjává, mely még a zsidó néptől, az ott lakóktól is független lehet. Az ott élőknek ez nem jelent semmit, hiszen csak a táj, a klíma a szépségek válnak akár imádottá is, melyben az emberek sokadrangú, olykor talán különleges és bámulnivaló lények..

E két szereteten túl pedig van egy sajátos keresztény szeretet:
-Megannyi gyökere van a zsidóság elhívásának el nem fogadásának. Sőt ebből kialakul egyfajta sajnálat. Olyasfajta sajnálat, mely érzelmileg vezethet két embert akár házasságkötéshez is. De jelen van a gyülekezetekben, amikor a hierarchia felsőbb osztályába tartózók, vagy éppen a magukat szellemi erővel és hatalommal felruházók ilyenfajta felsőbbrendű, vagyis lesajnáló szeretettel közelítenek másokhoz.
A zsidó ember számára ez érdektelen, bár lehet felénk sértő is. Aki valóban zsidó, az ilyen szeretet megtapasztalásakor csendben lezár az így közelítő felé. A teljes elfogadás, vagyis a zsidóság küldetésének ismerete és teljes elfogadása nélkül nincs miről beszélnünk, mert az ilyenfajta szeretet önimádat, egyházimádat, vagy éppen a keresztény hovatartozás, helyzet bálványozása a Messiás (Krisztus)nélkül.

-Az előbbi súlyosabb változata, amikor a sajnálatból tevőleges lesz a hamis szeretet.
A zsidóság megmentésére törekedve, tőle idegen identitásba, uralom alá kezdik misszionálni a zsidó népet.
A „megmentés” ilyenkor pedig nem más, mint kimentés a kiválasztottságból, Isten Tervéből és Akaratából, vagyis gyarmatosító szeretet Isten Szeretetével szemben.
Amikor pedig egy zsidó nem tagadja meg Istentől kapott származását, küldetését, akkor válik láthatóvá, hogy e szeretet valójában mi? Mert ekkor szembefordul és gyűlöletté lesz!
Ekkor kezdődik a rágalmazás, vádolás, és igen sokszor ilyenkor kapjuk messiáshívő zsidóként is az antikrisztusi vádat,.. keresztényektől..

Mindkét változatban a zsidó ember bezárkózik…
Ezzel elérni csak azokat lehet, akik részben zsidók, és származásuk, életük szerint inkább a más nemzetbeliek vallásos , keresztény, neoprotestáns stb., identitásában él. Ők nem zsidók, csak esetleg részben izraeliták. Sőt ők azok, akik önmaguk helyzetét, kevert, kettős, vagy felvett identitásukat úgy magyarázzák, hogy más zsidók felé reklámozzák azt.
Ők, akik antijudaista, judeofóbiás gyülekezetekben izraelitaként vannak. Skrizofén, sőt paranoiás keresztény életet élve.

A filoszemitizmus kialakulásához vezethet még csalódás a keresztényekben, vagyis keresztény deviancia…Ez tovább vezet későbbiekben akár a judaizmusba történő át és betérésbe, de inkább zsidózó, „messiási” csoportok kialakulásáig is eljuthat..
A lázadás, szakadás deviáns szellemisége először új fogalmakat kreál: Szellemi Izrael, Szellemi Zsidó stb.,…
Ez jelzi, hogy az ekkor kialakuló Izrael és zsidó szeretet valójában teljesen más…

-A harmadik filoszemita jelenség: Izrael bálványozása
Amikor Izrael puszta létét figyeli, bizonyságaink és sok más szellemnek-léleknek kedves dolgot lát valaki, akkor beleesik abba a hibába, hogy nem Istenre és Tervére tekint, hanem az eszközre néz, és bálványként felemeli.
Ez is egyfajta zsidószeretet, de hordozója önmagában átkokat vesz magára.

Ennek másik változata, amikor a próféciákat veszi bárki legfontosabbnak, és ismerve Izraelre vonatkozó ígéreteket, szeretne abban, vagy általunk részes lenni.
Ilyenkor is kialakul egy leginkább tevékenység nélküli szeretet, amikor a barátaink inkább csak minket szeretnének eszközül igénybe venni. Ilyenkor akár létrejön felénk egyfajta segítés is, am az inkább az eszköz megvásárlása, „bérbe vétele”…
Bizony, aki Isten Népéhez tartozik, annak ez nyálas hízelkedés és kellemetlen, míg aki ebből hasznot húz, bizony le is szedi a bálványozókat.
Izraelben számtalan „messiáshívő” ezt használja ki, sőt világszerte tapasztalható jelenség..
Sőt vannak a zsidóság és a keresztények között hídként működő szer vezetek, akik bizony nemcsak éltetik ezt, hanem meg is vámolják a ” hídon „áthaladókat. Hazánkban is…


Befejezésül egy példa az elzárkózásról:

Az elmúlt évszázad végén éppen akkor voltam Jeruzsálemben, amikor egy magyar csoport nagy létszámban érkezett oda. Hívők, mondhatnám „új keresztények”…
A néhány ezres vendégsereg az utcákon harsányan és nyíltan „tett bizonyságot” hit-éről… Mi csak néztük, és nem szóltunk ekkora tudattalanság,bölcstelenség láttán.
Aztán néhány nap múlva Izraelben hoztak egy törvényt, hogy a nyilvános evangelizáció, traktatusok, Újszövetségek osztogatása tilos.
Ezt eredményezte a „Szellemi Zsidók „gőgös, vélt szellemi hatalomtól ittas misszionálása. A zsidóság ma is jó viszonyban velük, de bezárt egy olyan ajtót, amin a „nagy szeretet” károkat okozhatott volna, amikor a zsidó emberek Isten Terve helyett keresztények uralma alá kerülnének.
Azóta is újabb és újabb csoportok repülnek szervezésükben oda, miközben erről a z eseményről csend van. Izrael számára minden turista barát, aki hasznot hoz, és legalább nem ellenség..
A gyülekezetnek pedig szintén nem érdeke, hogy erről beszámoljon, és bocsánatot kérjen: Istentől.


Személyes felelet kérdésedre:

Számodra, mint nőnek segített volna egy zsidó férfi.
Nálunk ez természetes, mert a nők egyenrangú velünk, és nemcsak tiszteljük, hanem férfiként védelmet, segítséget kell adnunk részükre.
Ugyanakkor tudnod kell, hogy a nő nemcsak tisztelt, hanem érték is. Miképpen a házasság is.
Ezért a magányos férfiak, és nők is (!) Mindent megtesznek, hogy ne legyenek egyedül, társ nélkül.
Lehetséges, hogy „Z” lehetőséget látott benned.. Aztán amikor ,- feltehetően „testvérnőd” –filoszemitának minősített, hátrébb lépett. Mert minden zsidó tudja, hogy a vegyes házasság számunkra sohasem lehet beteljesedett élet. Másrészt ismerve a filoszemiták rajongó szeretetét, és legtöbbször a kereszténységbe misszionáló lendületét, inkább vár egy olyan nőre, aki őt zsidóként fogadja el a patriarchális rendben. Békében..


A kérdésed megválaszolásához tehát több ismeretre lenne szükség.
Mégis remélem, hogy egy nagyon bonyolult témában és jelenségről néhány szó erejéig több látást adhattam .

Jaakov


Copyright © 2005-2010 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés