CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A fej befedése és a fedetlen fő

Amióta sok helyen ismernek , és tudják, mely Néphez tartozom, bizony sokszor kérdezik meg, hogy miért nem lehet fedetlen fejjel járni-kelni egy zsidónak?
Ugyan miért kell a kipát, vagy más fejfedőt viselni egy zsidónak, és miért kell minden férfinek ezt tennie, ha olyan helyre érkezik, ahol zsidók vannak …?
Hiszen ez a tórában (és a Biblia egyetlen könyvében .. )sincs kötelezővé téve.
Pedig benne van!
Mégpedig erre bárki rájöhetne, ha elolvasná a 2.Mózes 19,14 beszámolóját:
„Leszálla azért Mózes a hegyről és megszentelé a népet…”
Márpedig zsidó ember szent helyre nem , és Mózes a nép közé sem mehetett fedetlen fejjel!
Aki pedig zsidók közt van, mindig tisztelnie kell e megszentelés ma is érvényes voltát.
Aki pedig zsidó, ö mit keres ott, ahol nincs zsidó?...Ráadásul honnan tudod, hogy ki az, aki szent, mert Isten megszentelte?
Vagyis úton-útfélen sapkád leveszed, felteszed, vagy tudattalanul megsérted Isten törvényét?
Végszókét pedig:
Ha zsidó vagy, akkor mindig valaki, megszentelttel vagy közösségben, egy légtérben:
Önmagaddal!
Ha nincs sapka rajtad, akkor talán nem fogadod el saját magad megszentelését, mely Mózes szolgálata, vagyis Isten akarata által ma is a tiéd?
………........
Ilyen mély, és mindent kimerítő, - Tégedet is..-, magyarázat után egy kicsit komolyabban zárom a választ:
A fejfedő, kipa hordása néhány száz éves hagyomány, és valóban nem biblikus!
Mert a keresztény világ kötelezte a gettóba zárt zsidóságot arra, hogy sárga foltot, süveget és más megkülönböztető jegyet viseljen öltözetében.
Vagyis nem fogadta el a Választott Nép küldetését, mi több el is akart különülni tőlünk.
Így az általuk ránk kötelezettségként rakott jelek mégiscsak visszájára fordultak:
A megszégyenítőnek szánt jelek által lett láthatóvá, hogy Izrael Népe megszentelt népe Istennek.

Írásom kezdetén soraimmal mosolyt szerettem volna fakasztani.
Ezért sajnálom, hogyha van, akinek a mosoly ráfagy az arcára soraim végén…
-Mert van, aki önmagára hazudja zsidóságát, és a zsidó külsőségek használatával önmagát akarja „megszentelni,” mely azonban csak a hazugság mássága és megtagadása Istentől kapott identitásának…
-Vannak mások, akik a zsidó identitást önhatalmúlag osztogatják másoknak, miáltal a szellemi halál segítői.
Ezek a szegények előtt „keresztény módon” , de nem alázatom és hódolatom jeléül leveszem képzeletbeli kalapom, mert halott előtt fejfedővel nem állhatok.
Mert a szellemi halál nem a Templom (Isten Népe, és /vagy a Messiás Teste), nem a megszentelés, és a megszentelődés helye.
-Másnak viszont szólhatok figyelmeztetően:
Vedd fel kipádat, fejfedődet, mert Isten téged megszentelt…., és a szentség, a kiválasztottság legyen elfogadott, megélt és látható rajtad…

E rövid írásom mégis más fordulatot vesz:
Amikor imádkozol,az Igét hallgatod : vedd le süvegedet, fejfedődet!
Mert a Biblia szavai nem a te külső jeleidről beszélnek ekkor, hanem a Főpap fejfedőjéről.
Arról, amelyet egyedül ő viselhetett, és vett fel , amikor Isten elé járult.
Több, mint kétezer éve a zsidóságnak nincs és nem lehet Isten szerinti, és a Népet Isten előtt képviselő főpapja..
Mert van mégis mindenkinek és Egyetlen Főpapja, aki elé járulhat, hogy egyedül Ő vihesse elé hálaadását, áldozatát, kéréseit, vagyis van Valaki, aki e főpapi szolgálatot immáron visszavonhatatlanul, és örökké végzi érettünk,…minden emberért.
Az Ő Neve Jeshua HaMassiah (Krisztus Jézus).
Vedd le tehát a papi, és hamis főpapi süvegedet, állj elé, mint Felkent Király elé levett fejfedővel, alázattal, és feltétlen engedelmességedet ezzel is fejezzed ki.
A zsidóság többsége ma sem tudja, hogy Ö kicsoda, ma is várja a templom felépülését, és a papság, valamint a főpapi szolgálat helyreállását.
Miattad sem tudhatja, mert hordod vélt, és magadnak tulajdonított hatalmad, hamis autoritásod díszét és süvegét. Vagy éppen elfogadod, és alárendeled magad arcátlan,hamis főpapnak, papoknak, önjelölt és/vagy emberek által felkent ,” felszentelt” emberek uralmának, melyek hatalma és autoritása csak Jeshua HaMassiah egyetlen uralmának kisajátítása, ellopása által működhet?
Ha egyszer ők is, mindenki végre fedetlen fejjel áll a Főpap előtt, akkor a zsidóság sem lesz emberi jellel megkülönböztetve.
Ezt pedig követi, amikor sok-sok zsidó leveszi kipáját, fejfedőjét, és nem a kereszténységnek behódolva, hanem Jeshua HaMassiah előtt állva, őt Főpapnak elfogadva , a Messiás Király (Krisztus) vezetésével megy Isten elé…hazatér Ábrahám,Izsák, és Jákob, Izrael Istenéhez…
Ezen írás egyszerre két dolgot üzen valamennyiünknek :

Vedd fel a fejfedőt,……vedd le a fejfedőt….!Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés