CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla: 137. Zsoltár

"Ha elfelejtkezem rólad Jeruzsálem..."

A címben írt zsoltár sora a zsidó esküvőkön hangzik el a chupa (baldachin) alatt.
Ezért különösen figyelemre méltó szavak, hiszen a Messiás Teste is : Menyasszony….
Ismerve a zsidó házasság törvényeit, azonban pontosítani kell:
A menyasszony és a feleség a zsidó házasságban és, így a Bibliában sem vajmi próbaházasságot, jegyben járást valamiféle, visszavonható állapotot jelent, hanem egy döntés végleges megtörténtét…
A fogság pedig ma is fogság, és idegen uralomalatti kényszermunka, sanyargatás….

A 137. zsoltár 1-6 versei panasszal terhesek…
- Emlékezés a távoli hazáról, Sionról..
- panasz, hogy a rabságban tartók e helyzetben énekre kényszerítették volna a Népet..

A válasz pedig emlékezés Isten ígéreteire, a hűség és hit szavai….

Énekszóra nógattak…
E panasz leleplezése annak, hogy gúnyt űztek belőlük, és leginkább Isten dícséreteiről.
Szinte hallható a szavak mögött:
- Na most, e helyzetben dicsérd Istenedet..
- A mi uralmunk alatt engedünk énekelni is…
Rabságodban szabad vagy..

Mai értelmezése se különösen nehéz e szavaknak.
Nem számit, hogy az életed nincs Jeshua HaMassiah uralma alatt, nyugodtan csapj a hurokba..
A hárfák és lantok helyett jó neked a lyra is,- mert itt már ilyen hangszerről szól a zsoltár.
Törődj bele helyzetedbe, légy „dicsőítő”, de ne akard a szabadságot…
Ne tégy semmit, csak énekelj,..majd az Úr…

A zsoltáros pedig megkérdi:
Hogyan tehetném?
Hogyan tehetném olyan helyen, ahol bálványistenek vannak és a föld idegen istenek számunkra idegen földje?
Bárcsak a mai Menyasszony is felébredne!
Hogyan lehet élni és dicsőíteni Istent ott, ahol más az Úr, és a hely nem Isten szerint kijelölt, kiválasztott, és ezáltal megszentelt?

Inkább…
Inkább választom Isten ítéletét:
Idegen földön ne tudjak megszólalni, és a húrt pengetni, az idegen istennek szolgálni, dolgozni akaró kezem legyen béna!

A 7. vers ezután a rabságban tartó, Isten Népe és Isten ellen támadó, templom-romboló edomita szellemiség bűneire emlékezteti Istent.

...És ítéletet kér, és Istent áldja , hogy Babilon minden bűnéért megfizet.

Azért mert mindaz a gonoszság, amit tett „Babilon leánya” Isten ígérete szerint megítéli.

Edom lánya (Siralmak 4:21), Babilon lánya..
A zsidóság nemcsak a babiloni fogságot, hanem a Második szentély pusztulását és az utána a szétszórattatás miatt a galut (diaszpóra) létrejöttét is Edom Lányának, Rómának tulajdonítja bűnéül.

Nem véletlenül, hiszen nemcsak hasonlóság van, hanem egy szellemiség folyamatos működése tapasztalható évezredeken át.

Amikor a zsoltáros Babilon lányának kisdedének sziklához való odaveréséért, vagyis megöléséért áldja Istent, el kell gondolkodnunk.

Az ókori keleti népek már úgy ábrázolták a királyfiakat, hogy csecsemőként ölben ültek és lábuk zsámolya alatt volt az ellenség…
Felmerül tehát a kérdés.
Vajon a nem kellene „máriátlanítani” a Betlehemben született Messiást?
Vajon nem ” mária-szülte” és uralta „jézuska –bálvány” uralkodik ma is?
Az Ég Királynője és egyéb kifejezések igencsak babiloni zöngével hatnak.
Az „istenanya-anyaisten” kultusz vajon nem Babilon lánya „királynő” és hamis „jézuska-gyermeke” hamis vallása ?
Mely páros imádata és működése minden pogány, s hellén jellemzőt magán hordozó, sőt spiritizmusként ható?

Úgy gondolom, hogy Isten Népét, a Messiás Testét ma is Babilon lánya tartja fogva, és engedi, mi több noszogatja e helyzetben Isten dicsöiteni…
„Jézuska” nevében gúnyolja Krisztust, antikrisztusi módon, edomi módon pedig és Isten ígéreteit..?!
Uralma alatt pedig megengedi a pogány istenek birodalmában az éneket….
Pogány uralom alatt lehetsz keresztény rab, aki elfelejtette Isten kijelentett szavait….

A mi zsoltárunk pedig e zsoltár tartalmával kell, hogy megegyezzen:

Idegen birodalomban, rabságban, hamis ökumenében mi Isten szabadítására és ítéletére várunk.
Isten áldva a megígért ítéletért, és azért, hogy egyszer összegyűjt bennünket, felépül az Új Jeruzsálem, megépül a Templom újra: amikor a Messiás Testének építése befejeződik …

Ott viszont már örökké dicsőítjük és áldjuk Öt….

Kedves Menyasszony!

Amikor életed átadtad a Vőlegénynek, nemcsak elfogadtad Isten Ígéretét, és ezt az Örök Házasságot, hanem ígéretet és fogadalmat tettél Te is Isten előtt:
Egyedül Hozzá fogsz tartozni…
Lehet, hogy ma egy babiloni világban élsz, a világ szennyes szellemi folyamai mellett- Babilon vizeinél-, ülsz, és emlékezel Isten ígéretére, vágyódsz azokra…
Azonban emlékezz ígéretedre, maradj meg hitedben és hűségedben, mert szavaidra a Világ Ura emlékezik és emlékeztetni fog.
Az emlékeztetés pedig lehet, amikor beolvadásod, hitetlenséged, toleranciád áraként egyszer elhalkul szavad, és többé nem áldod Istent.
Vagy kezed munkája, szolgálatod eredménytelen lesz, és bénaság lesz minden munkád kezdete…

E némaság és bénaság pedig egyre növekedik, és láthatod, ha körülnézel…
Ott ahol behódoltak Babilonnak, meghal a dicsőítés, nincs több áldás kezeink munkáján.
Suttogó, hamis hangok, és béna, erőlködő szolgálatok…..
Babilon vizeinél,…ma és holnap…..

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés