CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla-Bodnár Eszter:

A Miatyánk imáról

"Tanits minket imádkozni.." (Lukács 11:1)

A Miatyánk lényegében sok, és Krisztus elötti zsido ima süritett változata.
A zsidó imarend igencsak hosszú, sok ideig tart minden nap,-ősidők óta.
Jeshua tanitványa itt, e vers szerint kérik a Mestert, hogy legyen lehetőség megtanulni és imádkozni mindazon imákat, melyeket föleg az esszéneus zsidóság gyakorolt naponta és hosszan.
Jeshua pedi e zsidó imákat egy csokorba fogta össze, és azok mint egy esszenciáját tanitotta nekik.

Álljon most itt néhány példa arra, hogy a zsidóság ajkáról folyamatosan elhangzik az Avinu Malkénu (Atyánk királyunk) kezdetű ima, s mindennapi imádságaikat mennyire a Miatyánk szövege hatja át.
A forrás pedig nem más, mint az Ószevetségből vett részek, illetve az arra épülő kialakult imák.


-Miatyánk, ki vagy a mennyben

Ovinu sebasomajim

-Szenteltessék meg a Te neved

Jiszkaddas simchó (kaddis ima)

-Jöjjön el a Te országod (=a Te uralmad)

Vejamlich malchuszé (kaddis ima)

(jöjjön az Ő uralma- Targum Micha 4.8.v.)

-Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is

Jehi rocón aszé recóncho basomajim mimmáal vehatóv beénechó aszé

Tedd meg akaratodat a mennyben, és ami jónak tetszik szemeidben, hajtsd végre. Beráchot 29b.,Talmud

Mindent, mi Istennek tetszik, megteszi a mennyben és a földön, a tengerben és minden mélységben. Zsoltárok könyve

-A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma

Hatriféni lechem chuki (Példabeszédek 38.8 )

Áldott az Isten, nap nap után a kenyérért, melyet ad.(Jomtób 16a.)

-És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek

Szelach lónu ovinu, kichotónu

Bocsáss meg nekünk Atyánk, mert vétkeztünk. (Smóne eszré ima)

Aki az embereken könyörül, azon megkönyörülnek a mennyben, aki nem könyörül embereken, azon nem könyörülnek az égben.
(Sabbat 151b.,Talmud)
Isten elleni vétkeket az engesztelő nap eltöröl, ember elleni vétkeket nem töröl el, míg az ember embertársát meg nem követi (Jóma 8.9)

-Ne vigy minket kísértésbe

Al tevienu…lidé niszójon
(Reggeli ima Beráchot 60b alapján)

Ne vigy minket sem bűn, sem vétség, sem kísértés, sem becstelenség hatalmába

-De szabadíts meg a gonosztól

Ments meg minket rossz embertől, rossz véletlentől, rossz hajlamtól, rossz társtól, és rossz szomszédtól és a rontó Sátántól, szigorú ítélettől, és szigorú bírótól, akár hitsorsunk, akár nem hitsorsunk.
(Reggeli ima Beráchot 16b alapján.)

-Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Amen.

Ki hamalchusz selcho hi (olénu ima)
Boruch Sem kevod malchuszó leolam voed

(Ima Jóma VI.2 alapján)
Lecho Adonaj hagduló vehagvuró
vehatiferesz.

Tied Uram a nagyság, a
hatalom és a dicsőség. (IKrón. 29.11)


Talán egy mondatban:
Jeshua HaMassiah földi élete mindenben zsido volt, de mentes minden hamis zsido vallásosságtol, és minden emberi büntöl...


És még egy érdekesség:
A "mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma" rész teljesen megfelel a Péld. 38,8-al. Az eredeti szövegben mindkét helyen a "lechem chuki" kifejezés áll, ami annyit jelent: Törvény Kenyere. Érdemes ezen elgondolkozni....


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés