CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Zsidó-e cigány nép?

Mielőtt bárki megijedne, hogy értelmetlen vitát kezdek az elveszett Tíz Törzs jelenlegi helyéről, és másokkal olyan titkokat próbáljak megfejteni , melyek Istenéi , jó előre jelzem , hogy eme írás olyan humoros esetről szól, mely egyike azoknak, melyek a szolgálat örömei közül bújnak elő.
Ilyen esetek sokszor gyógyszerként hatnak a szolgálat nehéz percei, netán csalódásai után.

A közreadott esetet időrendileg megelőzte , hogy hazánkban is működő ú.n. messiási közösségben azt tanították, hogy a cigány/roma nép a zsidó nép elveszett része.
Létre is jött egy jórészt romákból álló gyülekezet , mely továbbiakban bejegyzett zsidó közösségként működött.
…..Egy idő után azonban Isten felszámolta ezt a tevékenységet , és bezárta előttük az ajtókat, -melyek nyitva sem voltak a zsidóság felé...
Így nem kis meglepetés és ijedelem ért, mikor Erdély egyik nagyvárosának cigány negyedében mosolygó arccal , ragyogó szemmel állt elém egy cigány ember :

-Testvérem ! Tudod-e, hogy mi cigányok is zsidók vagyunk?

Az igehirdetés után bizony meglepett ez a reakció.

Semmiképpen nem ezt vártam , mert a zsúfolásig megtelt cigány gyülekezetben bizonyságtevő evangelizálás volt a feladatom, és mellette a próféciák beteljesedéséről is szóltam.

Mégis ,érdeklődő szeretettel, mindenre felkészülten mentem bele abba a beszélgetésbe, melyet megpróbálok most szavakkal leírni.

A helyzetet mégis sajnálom , hogy nem tudom tökéletesen lerajzolni, mert a háttér egy olyan ház, melynek ajtajában meg kell hajolnom , hiszen a gyülekezet magassága alig éri el a két métert , és a helykihasználás százszázalékos, - mindenhol éneklő, imádkozó emberek kuporognak.

Nem lehet leírni a gyermeki érzületet , mely azokból a tiszta és csillogó, fekete-barna szemekből árad, melyek Jézus nevének említésekor már könnyesek.
Megtört, szenvedések barázdálta, hiányos étkezéstől, betegségektől beesett arcok.., de mégis élő, ragyogó tekintetek...

A beszélgetés tehát elindult.

Ennyi előzmény után , mint ahogy minden zsidó: kérdésre kérdéssel válaszoltam, mely után most nem kellett megkérdeznem, hogy miért nem kérdezhetek ?
Valahogy így hangzott e rövid diskurzus:

- Én ezt elhiszem, de melyik Ősödről tudod biztosan , hogy zsidó volt ?
- Egyik sem volt olyan zsidó, aki cigány nőt vett el feleségül, és olyan sem, aki zsidó lányt hozott be a családba.
- Akkor ez miként lehetséges ? Talán betért valaki a zsidóságba, és felvette a Mózes-hitet ?
- Nem. Mi keresztények vagyunk, és családom nemrég lett hívő.
- Hát ezt bizony most egyáltalán nem értem. Légy szíves megadni a választ, hogy akkor miért vagy te zsidó, hiszen még cigányoknál is feketébb a bőröd , semmi zsidó , külső jelet nem látok rajtad !?
- Pedig egyszerű a dolog ! Már a Bibliában is meg van írva , hogy a cigány : zsidó !
- Ugyan , hol van az megírva ?
- Hát nem ismered a történetet, mely a Kivonulásról szól ?
- Az Egyiptomból kijövetelt ? Dehogynem ! De hogy jön ez ide ?
- Hát pedig ott meg van írva, hogy a zsidókkal együtt ment a gyülevész nép !
- Bevallom, most se igazán értem !
- Hát pedig azok mi voltunk !
-Honnan gondolod, hogy azok ti, a cigányok voltatok ?
-Onnan, hogy minket , itt Erdélyben ma is gyülevész népnek hívnak ! Csak mi lehettünk azok !Bevallom, hogy ilyen helyzetben még nem voltam sohasem.
Olyan testvérre leltem , aki nem igazán tartozik földi rokonságomhoz , a zsidósághoz.
És boldog, örül hogy megölelhet rokonként !

Vegyem el örömét és kockáztassam , hogy mikor „kitagadom" akár többé az Igét se szólhatom felé ?
Tudom , hogy Krisztusban testvérem ő, tudom , hogy a sok ezer éves múlt fájdalmait gyógyítja most a Mennyei Főorvos általam , mikor e férfit megölelem.
Tudom , hogy a „ nagy fehér ember”, a gőgös kereszténység által elkövetett bűnök sebeit kötözöm a bennem élő Krisztus Szelleme által.
A gondolatok viharként rohantak bennem.

Az Uramtól elindult jó folyamatot állítsam meg, - taszítsak el egy elvetettet ? Beszéljek a keresztény magaslatokról ridegen és kioktatóan ? Térjek ki a válasz elől , hogy ne kelljen „nem igazságra” , -mert ez nem hazugság, mit állított - igent mondanom ?
Isten Szent Szelleme nálunk sokkal bölcsebb , és idejében válaszol, még helyettünk is.
Csak annyit mondtam az ölelés közepette :
Isten hozott kedves rokon és testvér.
Hiszem , hogy egyszer Őt is a Szent szellem elviszi arra az igazságra is , hogy ha földileg nem is, de Krisztusban egyek lehetünk.
Ő maradt cigány, én zsidó , de mégis egyek lettünk...

Azóta többször jártam köztük , és szolgáltam Igével és bizonysággal náluk.
Soraim megírására mégis az öröm kényszerített.

Most tudtam meg, hogy azon a napon , mikor e beszélgetés lezajlott hét ember döntött Jézus követése mellett , melyben segítség volt nekik az akkor elhangzott szolgálatom.

Azon a napon figyelmeztettem igen keményen egy cigány férfit, hogy ideje életét átadni Krisztusnak, és befejezni bűneit.
Csak később tudtam meg , hogy ő Románia egyik leghírhedtebb bűnözője volt, kit kéz-láb bilincsben és vasgolyóval megbéklyózva mertek csak szállítani, olyan vad és erős volt.

Csak néhány napja, hogy újra köztük voltam.
A sámsoni erővel bíró ember az igehirdetés alatt jegyzetelt.
Majd' elnevettem magam , mikor bumszli kezében elveszni láttam a tollat...
„Zsidó” testvérem újra átölelt.
Igeszolgálatom előtt mintegy tíz apró gyermeket mutattak be Istennek...

A szükségeket látva felajánlottam mintegy teherautónyi adományt erdélyi raktárunkból , melyet azonnal vihettek volna.
Megköszönték, de nem fogadták el egyenlőre , nehogy a gyülekezet békéjét elvegye a veszekedés az szétosztás .

Lehet, hogy arra a kérdésre , hogy zsidó-e a cigány ? - később ad Urunk nekik is személyes választ.

Soraim leírása által viszont remélem , hogy Isten velünk és Veletek egyaránt beszél , hogy mi a teendőnk ?
Rendezettek-e dolgaink egymással, bűneinket e tekintetben is letettük-e Urunk elé ?
Talán jól érzed magad , de mulasztási bűnök terhelnek , mikor testvéred szellemben, lélekben, és fizikailag is szegény és rászorult ?

Számomra a Krisztust követő cigány testvérem , és Krisztusban rokonom.
Nem zsidó, de ez már lényegtelen , mikor szellemben egyek vagyunk...

Oly jó lenne, ha ez az elfogadás köztünk is megtörténne, mikor a kereszténység végre elfogadná és rendezné dolgait zsidó testvéreivel !
Ettől még nem lesz a zsidó „keresztény” , de Jesua HaMassiah uralma alatt testvéreknek kell lennünk, és a Szent Szellem által egységben.

Mielőtt Isten megítélné keresztény gőgösségünket , hellenisztikus farizeusságunk dölyfét,
vallásos, és nem hívő, tanítványi életünket, van még lehetőségünk az elvetettek felé elindulni.
A megbélyegzett zsidók és a kitaszított cigányok és más népek felé.

Kérem Istent , hogy Ő helyezze szívetekre e sorokat, Ő adjon választ és feladatot mindenkinek.
E mosolyogtató történet elmondása után csak annyi feladatom maradt, hogy mindezekért és mindenben hálát adjak Istennek.
Áldjam az Ő Fiát, Jesua HaMassiah-t, ki a foglyokhoz, megkötözöttekhez, betegekhez, árvákhoz és elhagyottakhoz, a megvetettekhez jött.
Megköszönöm Neki, hogy méltat minket és engem arra, hogy alázatos lehessek az Ő Szellemében járva, és azt a szép szolgálatot, hogy Krisztus követeként valamicskét építhessem Isten Országát.


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés