CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

ESZTER! HOL VAGY !?

Eszter böjtje annak emlékére került be a jeles napok közé, hogy a fogságban, diaszporában élő perzsiai zsidók böjtöltek , hogy Hámán, - az amalekita-, gyilkos terve ne valósulhasson meg ellenük.
A Nép csatlakozott Eszter királyné , és nagybátjya, Márdokeus (Mordecháj) böjtöléséhez i.e. 365-ben.
Az első "Holokauszt kisérlete" így nem sikerült, és visszájára fordult,- Hámán életével fizetett.

E napon a Tórából olvassák: 2. Mózes 32:11-14 és 34:1-10

"De Mózes esedezék az Úrnak, az Ő Istenének színe előtt, mondván: Miért gerjedne Uram a Te haragod Néped ellen...és abbahagyá az Úr azt a veszedelmet, amelyet akart vala bocsátani az Ő Népére."

A prófétai Ige pedig zárásként:

Ésaiás 55:56:8
"Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, míg közel van..."

E napot tehát nevezhetnénk a KÖZBENJÁRÓK BÖJTJÉNEK ÉS NAPJÁNAK

Mégis az írásunk első mondata had hangozzék ismételten:
Eszter! HOL VAGY ?!

Az amaleki szellem ma is jelen van, hiszen Isten igérete, hogy örök harca lesz vele. Jelen van mindabban, ami Isten, és Isten Népének elhívása ellen gyilkos terveket szövöget.
Jelen van az antiszemitizmusban, az antikrisztusi szellemiségek növekedő erejében. mindenben , ami amaleki, edomi és babiloni, hisz ezek az erők ma a zsidó nép elhívása ellen éppúgy szövetkeznek, mint Krisztus Teste ellen.
Királyné ! hol vagy ?
Mert ma is van Királyné: Krisztus Teste, akihez eljő a Vőlegény!
És Krisztus Teste, a Menyasszony hallgat, elbújik, vagy éppen e szellemiségekkel paráználkodik!

Királyné! Hol vagy? hisz "nagybátyád", a zsidó nagybácsid mindent lát, és hall, hiszen a kapuban ül. Ott ül, mint régen a törvényt hozó, és itélkező vének a város kapujában...Ma is, mert puszta jelenlétünk prófétikus és ítélet .
Ma is elhangzik szava a mai Eszternek,- Krisztus Testének:

" Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz"

Itt tehát az ideje, hogy együtt álljunk ki és egymásért a hámáni erők ellen, hiszen Krisztus Teste éppúgy mint Isten Választott Népe, a zsidóság egyre nagyobb veszélyben van.
Hámán ereje a haláltáborokba vitte a zsidó népet, majd lelkében ölte, mikor identítását elvette csalókán és hazugan.
Ma szellemben akarja megölni, mikor be akarja olvasztani más népek közé, és a monoteista vallások egységébe.
E szellemiség ugyanezt teszi Krisztus követőivel is !

Ezért a Királynénak kötelessége immáron, hogy imádkozzon a zsidó népért, és önmagáért is.

Ezután pedig beteljesedik isten ígérete:
"Szent hegyemre viszem fel ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában...
Így szól az Úr Isten, aki összegyüjti Izrael elszéledt fiait:
Még gyüjtök ő hozzá, az ő egybegyüjtötteihez."

Ésaiás 56:7-8

Ez Isten Népének és Krisztus Testének együttes, prófétai igérete.
Imádkoztál már ennek beteljesedéséért? Hogy mindenki, aki Isten népéhez tartozik, megmeneküljön és összegyüjtessék egykor ?
Te ott leszel?

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés