CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

ZSIDÓK misszionálása -antikrisztusi szellemben?

Az alábbi cikk a Jews for Jesus – Zsidók Jézusért szervezet honlapjáról lett letöltve (www.jewsforjesus.com), és lett angolból lefordítva. Az írója, Igor Barbanel (2004.szeptember 25 körül) járt itt Budapesten, hogy kapcsolatot vegyen fel keresztény vezetőkkel és gyülekezetekkel, hogy egy zsidókat evangélizáló kampányt szervezzen itt Budapesten, 2005 augusztus 14 és szeptember 3 között.
Mielőtt bárki lelkesedni kezdene ezért, kérjük, olvassa el ezt a beszámolót, hogy láthassa, milyen módszerekkel is misszionálja a zsidóságot ez a társulat."Egy ével ezelőtt, Moszkvában…


Épp egy évvel ezelőtt, április 25.-én volt egy Izrael Függetlensége napi rendezvény Moszkvában. Közel a központi zsinagógához, az Arkipov utcán tartották. Közülünk négyen felvettük a kék Zsidók Jézusért dzsekinket, és elindultunk, hogy osztogassuk a „Jó hírek Izraelből” című röplapokat. Először mindenki csendben volt. Néhány zsidó ember abbahagyta a beszélgetést, mások megállítottak minket, és azt mondták: „ Mi is zsidók vagyunk, de nem Jézusért.”

Néhány ortodox rabbi megjelent és mondta, hogy menjek el. Elmondtam nekik az evangéliumot és kértem, hogy elmagyaráznák-e, Jézus miért nem a Messiás. Visszautasítottak, és aztán válasz helyett elmentek és a rendőrséggel tértek vissza, aki szintén arra kért, hogy hagyjuk abba a röplapozást. A rendőrség tájékoztatott minket, hogy a zsinagógának egy engedélyeztett rendezvénye van most, és hogy mi nem osztogathatunk anyagot 500 méteren belül, különben letartóztatnak bennünket. Addigra a bevetésünk tervezett ideje épp le is járt.

A rabbik követtek minket, amint sétáltunk a metró felé, de úgy határoztunk, hogy folytatjuk az akciónkat, mivel oly sok zsidó ember hömpölygött még mindig a rendezvényre. Némelyek Izraelből voltak, mások a Kaukázusból. A rabbik megpróbáltak újra meggátolni minket, magukkal hozva a rendőrséget, épp amint egy zsidó asszonnyal imádkoztam, hogy fogadja el Jézust. Ez az asszony azért jött, hogy Izrael Függetlenségi Napját ünnepelje, de kapott igazi függetlenséget és szabadságot a bűnöktől. A rendőrség újra figyelmeztetett minket, hogy hagyjuk abba a traktátus osztogatást, különben bevisznek minket az őrségre.
Befejeztük, és a metróhoz mentünk imádkozni. Ott az Úr még küldött hozzánk zsidó embereket, akik megadták a nevüket, és címüket, hogy még többről halljanak. Összesen 40 zsidó kapcsolatra tettünk szert, és két zsidó emberrel imádkoztunk és egy nem zsidóval, hogy fogadják el Jézust. Dicsőség az Úrnak!"

Igor Barbanel
Moszkva--------------------------------------------------------------------------------
Budapest , 2005 október 7
S'mini Áceret napja , és Szimchat Tóra Ünnepének előestéje.


A délelötti , zsinagógai istentisztelet része a Hazkara (megemlékezés ) és a halottakra emlékező mázkir ima ideje volt. Ilyenkor még olyanok is elmennek a zsinagógába , kik egyébként nem. Az emlékezés fájdalma és az elmondott ima után újabb meglepetés és zaklatás érte az amúgy is , még mindig félelemben élő , a Holokausztot el nem felejtő időseket .
Őket , kik ma sem értik , hogy a keresztények miként nézhették hatszázezer magyar zsidó elhurcolását és meggyilkolását .
Azt pedig végképp nem , hogy a keresztények hogyan lehettek a gyilkosok segítői , vagy maguk is gyilkosok ?
A meglepetés abból állt, hogy erőszakosan, zaklatva traktátust, héber-magyar Újszövetséget osztogatva állították meg őket : … „ újra a keresztények.”

Ők valóban „keresztények” , akik Jézus Krisztus Szellemétől idegen módon , Isten Tervét akadályozva , az ismert keresztény gőggel , erőszakoskodással , - talán a „Kereszt nevében", mint oly sokszor – még Istentől is elzárják a zsidókat .
Ezek a zsidó emberek legközelebb nem mernek elmenni a templomba , és fülüket bedugják a Jézus név és a keresztény szó hallatára!

Aki pedig Krisztus Szellemétől más és vele ellentétes dolgot cselekszik : antikrisztusi!

A zsidókra erőszakolt meghívók erről , az antikrisztusi szellemiségről is lerántják a leplet !

Budapesten már működik a Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi „szabadegyetem" (háttérben a három világvallást egyesítő , www.threefaithsforum.org.uk és www.KZST.hu)

Felekezetközi csoport e zaklatás idején vendégként olyan jezsuita előadót hívott Budapestre , aki a Második Jeruzsálemi Tanács Felé szervezet (www.tjcii.org) szellemi vezetője .
E szervezet szerte a világon a messiáshívő , episzkopális és katolikus szövetség alatt álló előbb leírt szervezet szellemi uralma alá kívánja hamis tanításaival , antikrisztusi terveivel terelni valamennyi keresztény , leginkább protestáns-neoprotestáns-karizmatikus közösséget. Szembetűnő azonban , hogy magyarországi segítői e három tevékenységben részt vesznek . ( www.danielcsoport.hu)

Kedves Testvérem ! Kedves Barátom !

Soraimmal olyan veszélyt és halálos kórt jelzek , mely elérte Magyarországot is . Mindez jelzése mások felé kötelessége bármelyikünknek .
Mindenkinek van lehetősége mindezekről nyilvános honlapok megtekintésével meggyőződni.
Soraim egyben figyelmeztetés továbbá , hogy rejtett veszélyek és csapdák készülnek a zsidó-nép megszédítésére és Krisztus Testének félrevezetésére .

Felelősséggel figyelmeztetek mindenkit, hogy bárki, bármilyen látványos és vonzó módon magát zsidónak kiadva, vagy zsidó jelmezve öltözve érkezik, azonnal vizsgálja meg az érkezőt mindenki az Ige igazságában!
A rejtett céljaik, még jobban elrejtett irányítóik jellemzőek , de a New Age szellemiségei azonnal felfedezhetőek.

Soraimat Isten előtti alázattal, nem öncélúan, vagy féltékenységből írtam , és Isten előtt bármikor kérem és vállalom ezért a megítélésem és a szerinte való igazságomat !
Valamennyi soromat féltő és szerető felelőséggel írtam , mely célja a zsidó népet megbántó és félelembe tartó, Istentől és Isten Izraelnek adott ígéreteitől félrevezetni szándékozó , antikrisztusi szellemiség visszaszorítása.
E sorok olvasójaként immáron felelős vagy , hogy ebben munkatárs legyél. Isten rajtad is számon kéri , hogy ezeknek az erőknek játékszere voltál , és tudattalanul , vagy tudatosan antikrisztusi célok segítője lettél !

Felelős vagy zsidó testvéreidért , a hívőkért , gyülekezetedért és magadért .
Bárhogy döntesz, a felelősség alól nem mentesülsz. Az ellenség , az Antikrisztus munkájának lerontásáért imádkozva , és a rosszat segítők életéért könyörögve kérünk arra , hogy figyeljetek ,vigyázzatok és imádkozzatok !
Web-lapjainkon , szolgálatunkanak és elhívásunknak megfelelve számotokra is elérhető több olyan írás , ami Titeket ebben segít.

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés