CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
Kipa, kapedli, sábeszdekli

- A fejfedő használata csak néhány évszázadra tekint vissza. Akkor is, - mint sok más -, kettős érzelem miatt keletkezett.

A./ a történelem során sok helyen és sok esetben rendelték el, hogy azsidóság nemcsak elkülönítve éljen, hanem ruházatán is feltünően meg legyen bélyegezve.
Ilyen, keresztény megbélyegzés a ruházatban is kötelezővé lett a zsidó népnek, hol süveg, hol egyéb viselésének elrendelésével.
Ennek több rendelete ismert M.o.-on is.

B./ A zsidó nép a tórai törvényt betartva "ne legyetek olyanok, mint más népek".., amikor a keresztények fejfedőjüket leveszik a templomba való belépéskor, a zsidó ezt pontosan fordítva teszi...
Később az összetartozás jelképe is lett.

Azonban , ha nem is tórai elrendelés, mégis az Isten-félelem látható kinyilvánítása, hogy Isten előtt fedetlen fejjel megállni nem szabad és nem lehet.

Magam mégis miért hordok kipát ?
- zsidó vagyok
- jelzem Népemnek , hogy eggyüvé tartozunk vér szerint.

Mint sok jelkép-jelvény, így a kipa is a saját, zsidó identítás kinyilvánításának egyik eszköze, más feleslegesen viseli.

Ezért hazugság számba megy másoktól , ha valaki zsidó zsinagógán, istentiszteleten kívűl kipát hord, - hiszen nem zsidó !
Miképpen én sem hordom e fejfedőt keresztény istentiszteleteken, aképpen a zsidó istentiszteleteken a más nemzetekből való férfiak is kötelesek a helyet tiszteletben tartani.

Amikor közösségünkben szolgálok, mégsem teszem fel, mert a közösség nemcsak zsidókból áll. Ezzel a megkülönböztetéssel nem zárhatok ki
senkit közülünk.
Azonban a Szombat bejövetelekor és zsidó ünnepeken, zsidóként Népemmel együtt vagyok, és ezt külsőségekben is jelzem, mely jelzés azonban nem skrizofén kettősség, vagy váltogatott identítás...

A férfiak fejbefedése tórai parancs volt, hiszen a Szentélyben szolgálatot végző papok csak fedett fővel mehettek Isten elé.

A fejbefedés gyakorlata valószínű a babiloniai zsidóság körében alakult ki a 4-5. században. A jámbor, istenfélő bölcsek mikor imádkoztak, befedték a fejüket. Gyakori volt, hogy sokszor az imasálukat (a táliszt) tették fejükre, úgy imádkoztak. Ezzel pedig szimbolizálták azt, hogy a Törvény betakarása alatt vannak , és ezáltal az Örökkévaló védelmében, jelenlétében...Ez a betakarás jelezte környezetüknek azt, hogy Kihez tartoznak...

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés