CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
Hanukkia (Menóra) - vagy Karácsonyfa?

Hamarosan ujra itt a keresztény kultúra ünnepe, amikor a Bethlehemi Jézuskára emlékeznek, miközben Krisztus Teste a Názáreti Jeshua HaMassiah (a Názáreti Jézus A Krisztus ...) uralma alatt él és menetel...

Elsöként tehát a kérdés:

Mit jelképez a fenyő?

- Kínában: hosszú élet
- Japánban: a bálványtemplomok anyaga
- Görögöknél: termékenységi jelentése van (Attisz)..Artemisz
- Vergilius : "császárfa", büszkeség, fenség
- Európa: ősi szokás állitani az egészség és a termékenység elérésére
- A katholikus ünnepekben " a tudás fája" a misztérium-játékokban, és almával diszitették.

A Karácsonyfa midezeket magában hordozza, mely állitása a XIX. szd-ban terjedt el, német szokást követve (Elzászból már a XVII.szd ), evangélikus közvetitéssel...
( A német szokás pedig szintén pogány szinezetü, sőt eredetü. )

És mit jelképez a hanukkia?

-a csodát
-hogy az egy napra való olaj nyolc napig kitartott
-a fényt
-a győzelmet
-Isten jelenlétét

Eszembe jut egy ige:
"Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét " (péld.20,27) -károli fordítás
"Mécsese az Örökkévalónak az ember lelke, átkutatja mind a testnek kamaráit."-IMIT fordítás


A belénk helyezett fény tehát nem más, mint Istentől jövő folyamatos megvizsgálás, megítélés, megszentelődés....
A lelkünk, vagyis a lényünk ezt kell, hogy visszatükrözze.
Gyakran használjuk a lelkiismeret szót akkor, amikor ott legbelül megszólal valami. Az a Valaki pont az a Fény, akit Isten adott nekünk....Jesua HaMassiah, a Világ Világossága, aki átvizsgál minden rejtett zugot -benned. Hogy egész lényed így tudjon világítani -másoknak.

A hanukkia lényegében- Menóra...

Az ujjászületet ember szellemi állapotának is szimbóluma.
Amikor Jeshua HaMassiah a szivünk trónját elfoglaja-elfogadja, akkor Krisztus Szelleme lakozást vesz bennünk.
A bennünk levö Menóra olajjal telve, és Isten valamely ágát meggyújtja.
Mivel a szivünk közepében van e meggyújtott fény, annak a legsötétebb zugát is bevilágitja.
Majd amint erősödik, akkor már kifelé is világit: másoknak, másokért.


A 9 ágú gyertyatartó üzenete

Hanukka ünnepe a zsidó naptár szerint Kiszlév hónap 25-én kezdődik. Ez a hónap a 9.-ik hónap. Mivel a zsidóságban a számoknak is jelentése van, így a 9-es szám is üzen. Isten minden formát és eszközt felhasznál, hogy számunkra tudjon üzenni.

-A hanukkija 9 ágú gyertyatartó (8 ágú gyertyatartó emlékezvén a 8napig tartó csodára+1, ami a samesz vagyis a szolgagyertya helye, ti.ezzel gyújtják meg a többit és általában ez áll középen)

-a Szent Szellem gyümölcsénél is 9 felsorolás áll (lsd:Gal.5.)

-a 9-es szám a Szent Szellem háromszorosa (3X3)
Amikor uralmat vesz szellemünkön-lelkünkön és testünkön....
(Nem a Szent Szellem a "négyzeten" rajongó állapota !)

- a kisgyermek is 9 hónap után születik

- Aki újjászületik, már boldog is lesz, mert szintén 9 felsorolás: boldogok a ...szellemben szegények,akik sírnak,a szelídek,akik éhezik a megigazítást, az irgalmasok, akiknek szívük tiszta,a békességet szerzők, akiket üldöznek a megigazítás miatt, akiket szidalmaznak és üldöznek Jesua miatt ( Mt.5:3-11)

Még érdekesebb, ha a 9-es számot a Krisztushívő zsidóság szemszögéből nézzük!
Mert amikor e fenti felsorolások tartalmának üzenetét áttekintjük, láthatjuk, milyen nagy ígérete van a zsidóságnak!

Milyen nagy csoda lesz, ha Isten ígéretei szerint a zsidóság fog világítani a népek közt !
Ehhez azonban meg kell születni, a bennünk élő Jesua által az Ő Szellemében növekedni kell Benne, a Szeretetben.
És ezután boldogan menetelünk Haza.


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés