CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A szellemi harc eszközei II.

Sereggyűjtés - Új Sereg

A szellemi harc eszközeit természetesen valamiféle harcosoknak kell használniuk.

Kézenfekvő tehát, hogy a már felhasználható példák kerülnek elő.

A cél azonos:
Gyarmatosítani, kiterjeszteni a hatalmat, hódítani, leigázni, és a leigázottakat megadóztatni, kifosztani…

Természetesen ehhez kell egy ideológia, még inkább „valaki” akinek a nevére hivatkozva mindezt megtehetjük, a névre és annak autoritására hivatkozhatunk, pontosabban kisajátíthatjuk.

A világtörténelem megszámlálhatatlan példát jegyzett le.

A kereszt nevében, a kereszténység nevében, a hit védelmében, a nép, az egyház, a vallás, a király és sok más nevében indultak hódító seregek…

Úgy látszik hogy a módszer, résztvevői és eszközei lényegében csak a neveiket cserélik fel, egyébként minden pontos másolat…

Nehogy bárki megsértődhessék, hogy szándékomban áll a kereszténységet megsérteni, boncolni, vagy besározni-, így most egy pogány példát mutatok be.

„Új Sereg” – Jenicseri

Nem tévedés, és nem félrehallás:

valóban a janicsárok neve ez.

A volt, török birodalom elit seregének ismert megnevezése…

Akik Allah nevében, teljes elvakultsággal és alárendeltséggel indultak harcba.

Ők voltak, akiket a keresztényektől az adófizetés ellenértékeként, tizedként vettek el kora gyermekkoruktól.

Más esetben egyszerűen elrabolták a szüleiktől.

Első lépésként a mai mozgalmak Új Seregének „janicsárjait” vizsgáljuk meg.

Őket, akik valóban teljes elvakultsággal, teljes odaadással valamiféle cél, mozgalom hűséges katonái lettek:

Bizony azonnal megláthatjuk az azonosságot!

Azt, hogy olyanok gyermekei, akiknek a betakarásuk hiányzik, emberi, egyházi, vallási, pásztori stb., uralom alatt élnek.

Azoké, akik a patriarchális rendet családjukban, közösségeikben elvetik, nem élik meg.

Nem kell sok vizsgálódás, hogy felismerhessük:

Elsőként így a gyerekkorban lévő keresztények és azok között az egyedülálló nők, akik veszélyeztettetek, idegen hatalmi célok számára elrabolhatóak.

Az sem véletlen, hogy napjainkban az „ébredés seregének” a gyermekeket tekintik, és a fiatalokat, de nemcsak kiemelkedik a női elhívás, hatalom autoritásának tanítása, hanem a sereg szervezésének további lépéseként női vezetéssel, mitöbb női gyülekezetek jönnek létre!

Mindezek okozója, hogy a férfiak nem állnak, vagy nem elfogadottak elhívásuk helyén, és Isten Rendjét a betakarásról nem, vagy hamisan alkalmazzák.

Megdöbbentő látni, hogy ezért, vagy ezáltal mennyi de mennyi gyülekezetben „Akháb pásztorok” vannak, mennyire a háttérben működő Jezabelek, parázna és varázsló és gyilkos, törtető szellemben lévő és azt alkalmazó nők irányítanak …

Ennek három okát lehet kiemelni:

Amikor a kereszténység és annak gyülekezetei elvetették, vagy elvetik a Kinyilatkoztatott Törvényt, és eltér Istentől, akkor a férfiak szerepe feleslegessé válik! Ugyanakkor megerősödik az érzelmi, lelki irányítás, mely a hellenizmus humanizmusa által bizony a nőisten, sőt az „istenanya” imádatába viszi a közösséget. Ez ,pedig ajtót nyit az „istenanya” bálványimádásához, és a hamis ökumené terjedéséhez is.

Más esetekben eleve e szellemiség uralma alatt élőket láthatunk, akik a katholikus gyökereiket sohasem vágták le és tisztították ki.

Súlyos károkat okoz az is, amikor valaki nemcsak eltér a zsidóknak adatott gyökerektől, hanem a zsidóságot, annak elhívását elveti, vagy kisajátítja! Ez esetben a Törvény és az Isten szerint patriarchális rend szűnik meg hamarosan.

A második vonalba helyezett férfiak pedig csak eszközökké válnak.

Vele párhuzamosan növekedik a zsidógyűlölet, a törvények használatát törvényesedésnek nevezik.

Új Törvényrendet, új autoritásokat, sőt „ új zsidóságot” képeznek.

Az elnőiesedett, valamely fokon zsidó származású, de a zsidó identitásukat el nem fogadó férfiakat irányítva, előretolva újfajta, prozelitákból álló, „messiáshivő” közösségeket alakítanak : női vezetéssel…

Még az is előfordulhat ilyenkor, hogy a vallásától eltávolodott, és ezért szintén női uralom alá került zsidók közül is megnyernek „cégtáblának” egyeseket, hiszen a „mamele-(anyai) ” uralomban felnőttek szinte erre, annak folyamatosságára vágynak!

Érdemes megfigyelni az „ Új Sereg” férfitagjait..!

- Jezabeli (feleség, anya..) uralom alatt élnek, még ha ez rejtett is..

- Olyan közegből menekültek, melyben erős férfi (durva apa, guru, pásztor ,.stb.) teljes uralma alatt éltek, és így férfigyűlölők is lettek…

- Ödipusz komplexus..

- Olyan családból érkeztek, ahol a mama volt az irányító…

A felsorolás nem teljes, de mindenképpen levonhatjuk a konzekvenciát:

Ahol nem működik, vagy ahol rosszul és hatalmaskodói erőszakkal működik a férfi, ott előbb-utóbb a gyermek és a nő a női irányítást és közösséget keres magának:

Elcsalják és hatalmuk alá vonják, majd használják idegen erők az ő háborús céljaikra!

Tehát amikor megjelenik egy hódító mozgalom, a régi recept szerint kezdi meg a toborzást.

Elsőként elrabolja azokat, akik betakarás nélküliek bármi oknál fogva.

Második emberanyag, pedig adott:

Az adófizetés által.

Amikor a szellemi, vagy akár a földi szülök, belenyugodtak egy birodalmi erő alatti szolgaságba, azok gyermekeiket adó-tizedként a birodalom számára be is szolgáltatják.

Legyen az gyülekezet, pásztor, mozgalom, amikor elhangzik a látványos „sereg gyűjtésre” való felhívás, ők máris viszik, „beleviszik” gyermekeiket.

Sőt családjukat, mitöbb: gyülekezetüket!

Mindezt olyan pásztorok és vezetők teszik, akik önálló szolgálatra képtelenek, vagy sikertelenek, de még inkább azok, akik félnek.

De mi ennek a valódi mozgatórugója?

A magyarázat a janicsároktól ismert:

- a janicsárok feltétlen hűséget fogadtak

- a janicsárok kiemelkedően magas zsoldot kaptak a többiekhez képest.


A feltétlen hűséget pedig azok vállalják, akik…
- elkötelezettek (elvett, ellopott, vagy hamis ígéretek, ígérgetések ..)
- teljes rabságban élnek
- akiknek nincs hova visszatérniük…(szétvert gyülekezetek..)

A kiemelkedő jutalmazás…..
- akik mindenüket elvesztették, és mindenért hálásak
A szellemben, lélekben és akár anyagiakban kifosztottak..
- az elismerés hiányában szenvedők
- a „hűséges kutyák”…
- az egyedülállók…(!)

Mindezek egyénre, családra és gyülekezetre egyaránt jellemzők lehetnek.

A kiképzés…
Nem véletlen, hogy gyermekeket szakítottak el szüleiktől egykoron, és legjobb módszerük volt , hogy mindentől, amihez kötődtek elszakították őket.

Lényegében minden identitásuk megszűnt, és helyette rabtartói adtak új identitást, vagyis teljes azonosulást.

Önmaguk személyiségük elvesztése arra is alkalmatlanná teszi a „janicsár keresztényt”, hogy saját elhívása, és vezetése lehessen.

Többé csak gyülekezeti, mások által uniformizált személyisége marad meg, illetve azt növelik, és erősítik.

A régi időkben a családjuktól elvett gyerekeket szétszórva kisázsiai családokhoz helyezték el..

E kiképzés igen hasonlít a tanítványozás, vagy kiscsoportos formához.

Ezután már nem okoz meglepetést, hogy a janicsárok képzése továbbiakban a teljes fegyelmezés eszközeivel, és a nevelés minden erejével nevelőintézeteket hoztak létre számukra…

Nem meglepetés, hiszen minden mozgalom, minden új hadsereg kiscsoportos kezdetét bibliaiskolával, teológiával, próféta-képzővel, apostoli képzőkkel folytatja.

Legtöbbjük alapfeladatának tartja a „vallásos” szellem kiirtását, a régi tanítások elvetését, és leginkább a zsidóság kerül: tiltólistára ..Helyette inkább „új zsidó” közösség épül az „ újkeresztények ” „Új Serege” fennhatósága alá…

Ne felejtkezzünk el arról sem, hogy a janicsároknak önálló, jellegzetes zenekara is volt. Korukban olyan ismertek, és divatosak, hogy a nagyobb, uralkodói udvarokban is kihelyezték őket.

Mitöbb, őket ajándékba adták az uralkodóknak..

Zeneszerszámaik a fúvós, éles hangú hangszerek, a kis és nagydobok, és cintányérok voltak.

Iszonyatos hangjukkal süvítettek, sivítottak és dobok sorozata bömbölt…

Vonhatnék párhuzamot a dicsőítésnek hívott hangzavarok és e között, de ezt most nem teszem…

Inkább, és e gondolatok zárásaként magam is történelmi tapasztalatokat keresek arra, hogy mi okozta, hogy ma már csak az emlékük ismert?

Amikor a hódító harcok alább hagytak, befejeződtek, többé nem volt rájuk szükség!

Ezt azonban megelőzte, hogy a békeidőben lehetőséget kaptak iparral és kereskedelemmel foglakozni..

Ez pedig odáig vezetett, hogy megtalálták önmagukat, miközben a vak hűségük, a harckészségük el is veszett.

Mi tehát a Biblia nevében, sőt a Szent Szellem nevében, magukat prófétai, apostoli és egyéb néven önmagukat kitüntetett Új Sereget hatástalaníthatjuk.

Sőt szét kell, hogy oszlassuk!

Mint említettem, a munka, a szolgálat, ami megmutathatja bárkinek a szabadságát Krisztusban is!

Idáig azonban el kell jutni: béke kell! Krisztus győzelme kell!

A Béke nyugalmához vezető lépések, pedig

visszaadni először a férfiaknak az identitásukat:
Vissza kell állítani, és érvényre juttatni Isten kinyilatkoztatott Törvényét.
Ennek része a patriarchális rend helyreállása is…

Vissza kell állítani az Isten szerinti család modelljét és működését.

A gyülekezeti rend helyreállítása a következő lépés, hogy a lelki szellemivé válhasson, és a férfiak a nőkkel Isten által elrendelt, teremtett módon a saját elivásuk helyére kerüljenek. Egymást kiegészítve.

A gyülekezeteknek pedig a kereszténység zsidó gyökereibe, a beoltatással be kell oltatniuk. Ennek előzményeként rendezni kell végre a zsidóság elfogadásának tarthatatlan állapotát, és a hamis zsidózást ki kell irtani, mielőtt antiszemita módon megtizedelné Isten Választott Népét, és kiszorítaná a krisztushivő (messiáshivő) zsidóságot e mérhetetlen veszélyt hordozó prozelitaság…

Ugyanakkor elkerülhetetlen feladat az is, hogy a kereszténységben megbujt, kettős, vagy zavart identitású zsidóság a Messiás krisztusi identitását zsidóként élhesse meg…

Háború, sereggyűjtés, szellemi harcok…

Megannyi hamisság, és Krisztus Serege, és a Seregek Urának uralma ellen..!

Amiképpen a zsidó vallás, akképpen a krisztusiak sem, sohasem voltak gyarmatosítók, területeket elfoglalók, globalizálók…

A tanítványi parancs tanításra, tanítványozásra adott felszólítást, nem egyház építésre..

Az ilyenfajta harcok nem krisztusiak és nem a zsidóktól eredhetnek..!

Bár áruló mindkét népben bőségesen van elrejtve, miképpen kémek is!

Amikor Krisztusban helyreáll valakinek női, férfi, családi, népbeli, gyülekezeti, és krisztusi identitása, akkor nem harcolni fog emberek irányítás alatt, hanem részes lehet Krisztus győzelmében!

Azért, mert benne szűntek meg hamis uralmi erők jogosultságai, mely jogosultságok kényszerit erejével tette öt egy valamiféle birodalomnak janicsárjává..

Mert előtte elvette férfi, női, apai, anyai és minden méltóságod, elhívásod.

Új Idők, Új Szelek…, Új Sereg…

Nem más, mint az Új Korszak, a New Age, sőt már a Last Age hadseregének felállítása.

Elrabolt és kiskorú keresztényekből, magas fizetséggel beígért gondtalanság reményével. Hiszen „majd döntenek helyettem” teljes odaadása a ma gyülekezeteinek vágya, és divatja..

Aki férfi legyen végre azzá, aki Jezabel alatt él, kérje a leleplezést és a szabadulást.

Ha majd az Urat fogod szolgálni, életeket menteni, akkor nem lesz magadnak sem szükséged janicsár ruhádra!

Találd meg a teremtett önmagad Isten szerinti identitását, légy engedelmes Istennek, hogy a birodalom ne tehessen „Új Seregévé”, janicsárrá…

Szabad vagy! Ne csapjon be senki többé..

Krisztusban leszel szolgálóan szabad.

2007.junius 7

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés