CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

465/613-Isten Törvényéhez hozzátenni tilos

"Mindazt,amit parancsolok néktek megtartsátok és e szerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz..." (5.Mózes 12:32 /5.M 13:4/ )

A parancs elsösorban a zsidó és keresztény farizeusoknak szivlelendö meg.
Bármennyire jószándékuak a többlettörvények, tudomásul kell venni, hogy aki Isten Szavát igy kiegésziti, az mintegy kiigazitja Isten szavait...
Ezt tették és teszik egyesek, hogy a pótlásokkal emberi hatalmukat, befolyásukat, söt hasznukat is növeljék

A kereszténység kétezer éve alatt sokszor toldotta meg Isten törvényeit egyházi , vallási törvényekkel.
A zsidóság vezetö emberei is ezt tették egykor....
Ezzel, az igy létrehozott törvényrenddel már a birói jogkört is kisajátitották.
A Szent Szellem minden igazságra elvezetö, és Jeshua megitélö uralma helyett emberek itélkeznek hiveken.
Akár az inkviziciók borzalmáig fejlesztve azt.

Innen már csak egy lépés, amikor valaki bátorkodik Krisztus helytartójának hamis képében diszelegni.

Azonban e törvény nemcsak a hozzátevés, hanem az elfogadás tiltása is !
Mert saját, belsö, Isten szerinti , a szivbe irt Törvényt sérti az meg, aki emberi, egyházi és egyéb hatalmi céllal ráeröltetett törvényt befogadja , és teszi önként ,sajátjaként életében kötelezövé.
Mert igy elöbb-utóbb azt másoktól is elvárja:
törvényeskedik és törvényszegö egyben.
......A törvény megszegöje lesz, mert e törvényt figyelmen kivül hagyja.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés