CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

PURIM, ÉS A ZSIDÓ AHASVÉRUS

- A BOLYGÓ ZSIDÓ TÖRTÉNETE -

A bolygó zsidóról szóló történet Magyarországon a ponyvaregények által kerültek a paraszti olvasótábor asztalára az 1800-as évek során, és az 1900-as évek elején.
A Gesta Románum, Fortunátusz és sok más világirodalmi történetet írtak át népszerűvé és lettek azok a közös európai kultúra része.
A „Bolygó zsidó” története pedig a népi antiszemitizmus rejtett eszköze lett, a bibliai szenvedéstörténet meghamisított változata által.

A halhatatlan, bolygó zsidó történetének így bibliai alapot és magyarázatot is adtak.

Ilyen magyarázatok:
János 21.:22-23: ”Ha akarom, hogy megmaradjon, míg eljövök, mit tartozik rád”
Ugyanez Máté 16:28…”nem ízlelik meg a halált…”

Őt azonosítják a Jézussal szemben elutasító magatartással viselkedő főpap szolgájával ( Ján. 18,10).
A legendák pedig újra és újra szaporodtak…

- A megátkozott, örökké vándorló zsidó „természetesen” az, aki a világ Teremtőjét szenvedésének idején megütötte, akinek ezért folyamatosan bűnbánatot kell sírva gyakorolnia… (egy jeruzsálemi szerzetes krónikája, 7.század)

- Egy arab monda szerint a bolygó zsidó: Szamirir.

Ő, aki készítette az aranyborjút, amiért Mózes kiátkozta…(idézi Gaston Paris 1880,1881)

- Más arab monda szerint:
Zerib, Illés prófétának a fia. Akinek Jézus meghosszabbította az életét a földön a világ végéig…

A leghíresebb verzió mégis egy London környéki (StAlban) szerzetes, Roger of Wendower nevéhez fűződik:

Eszerint egy bizonyos Karthapilos a Golgotára menő Jézust hátba vágta a következő szavakkal:
„Menj Jézus, menj, mit késlekedsz?”

A válasz, ami őt halhatatlanná tette:

„Én megyek, de te várni fogsz, míg vissza nem térek!”

Ő tehát azóta is él, minden századik évben elalszik, és százévenként újra feléled mély álmából…
A pogány-római ajtónálló azonban újabb változáson ment át egy cca. 1350-ben írt történetben, mely később lesz népszerű…
A „bolygó zsidó” kép itt formálódik, amikor már Ahasvérus néven szólíthatták meg, sőt beszélnek véle, látják azt, aki Jeruzsálemben született és foglakozását tekintve varga volt...
A Golgotára menő Jézus nekitámaszkodott házának, és ő elzavarta…
Ezért Jézus elzavarta, és azóta bolyong...

A római szolga még megkeresztelkedett, és József lett belőle a korábbi változat szerint, azonban a zsidó Ahasvéros zsidó marad, zsidónak kell maradnia, hogy viselhesse az átkot…
Örök figyelmeztetés az istentelenek és hitetlenek számára, sorsa a büntetés…

Ahasvérus így a „zsidó”, az átok és büntetés alatt lévő megszemélyesítője lett.

Számunkra mégis szembetűnő a „véletlenszerűség”, amikor Ahasvérus, a perzsa király nevét kapja egy „zsidó varga”, a „bolygó zsidó”...!
Mert Ahasvérus neve társul a bűnnel, ügyefogyottsággal, ő a „buta király”...
Amikor ezt pedig társították a „bolygó zsidó” legendájával, akkor kifejezték, hogy nemcsak lenézett a zsidó, hanem nincs helye sem a keresztény társadalomban, sem a világban.
Egyben jelzi, hogy minden idegen „Ahasvérus”, minden zsidó idegen, akitől ráadásul félni kell, mi több a zsidó visszavonhatatlanul, a világ végezetéig bűnös, és ítélet alatt van…

Külön érdekesség, hogy az „Ahasvérus monda" igen népszerű lett szinte egész Európában.
Francia, angol, holland, latin nyelveken többször adták ki.
Luther is felhasználta antiszemita korszakában…(A zsidókról és hazugságaikról. Edelmann 1986 )

A magyar és szláv területeken azonban nem volt egy ideig jelen a „bolygó zsidó” mondája.
Kérdés, hogy azért, mert a magyar ember e korban nem olvasott, és így nem fertőzte meg a ponyvairodalom, vagy a kálvini reformált nép nem volt zsidógyűlölő?...

Később azonban már a magyar irodalomba is beszivárgott, megihlette a népköltészetet, irodalmi művekben is megtalálhatóak.
Aztán jöttek…, a ponyvák,- mintegy 12 feldolgozás-, és leginkább azon a területeken , ahol a ferencesek által a legendák működése igen erőteljes volt, elnépiesedtek..

E monda, legenda, de mindenképpen a zsidóság elleni, őket kárhoztató (!) iratokban, és szájhagyományban a következők lelhetőek fel:

1. Mindegyik variáció kapcsolatban van Jézus szenvedéstörténetével.

2. A szenvedő, „szegény” Jézus ábrázolása, aki „Ahasvérus házánál meg akar pihenni…

3. Ahasvérus elutasításának okai:
- dologtalan volt szerinte Jézus
- Jézus megszentségteleníti a házát
- gazdag volt
- nem akarja, hogy a szenvedő beszennyezze portáját
- „igazhitű zsidó”…….

4. Ahasvérus szívtelen, rideg
- kint ült a padon
- nézelődött

5. Ahasvérus tettei, amiért átkozottá lett…
- hátbavágta Jézust, kiszaladt, elzavarta, ütlegelte.
- mérgesen elkergette..

Mindezek a mondai részek azonban még károsabb hatást értek el, amikor olyan következtetéseket formáltak meg, melyek az antiszemitizmust ma is éltetők.

Mindezeknek azonban lettek a történet szerint következményei is.
Méghozzá olyan következmények, melyek a mindennapok teológiájában, dogmatikájában és a szószékekről egyaránt elhangzanak rendszeresen, mivel a keresztény tanításokba is beépültek:

Az átok…
Jézus megátkozta az üdvösség helyett örök élettel, amiben szenvedhet és bolyonghat…
Nyugtalanul, haza és család nélkül…

Az átok beteljesedéséről pedig így számolnak be:
1./ öngyilkosságokat követett el: csatában golyó nem fogta, vadállatok nem bántották, szikláról vízbe ugrik, forró ételbe esik,
...és nem történik baja, a Túlvilág nem fogadja be…
2./ szánalmasan szakadt, rongyos, hosszú szakálla nőtt..
3. / …most is él…..

Valamennyi egyben figyelmeztető, - és ma is élő hazugság-, a hitetlenek számára: „veled is ez lehet”, olyan sorsra jutsz, mint a Krisztust gyalázó, majd meggyilkoló zsidók…

Bár nem tudjuk, hogy a „bolygó zsidó” legendája sok helyen mennyire „zsidó” vagy csak a rossz megtestesítője, mégis számolni kell a rossz hatásával…
Mert ilyen legendák válnak és válhatnak olyan fertőzésekké, mely betegségekként a másik nép gyűlöletévé válhat.

Része tehát a Krisztus-gyilkos zsidó kép kialakulásának.
Még ilyen kis legenda esetén is kötelességünk ismertetni másokkal azt, hogy a zsidó nép nem felelős Krisztus haláláért, nem ők gyilkolták meg (egyedül) Őt.
Ismertetni kell a próféciák üzenetét, hogy megismerhessük a zsidóság szétszórattatását, annak okait és Isten szerinti célját.
A rossz képek felszámolásával elérhetjük:
- egymás valódi megismerését
- a hamis képek általi félelem, gyűlölet megszűnését
- egymás megalázását és bemocskolását

Ezek által pedig a zsidóság betöltheti hamarabb azt a szolgálatot, amit Isten adott számára:

- Láthatóvá teheti prófétikus múltja, léte, és jövője által is Isten Tervét, Akaratát és bizonyságaival Isten hatalmát, dicsőségét.
- Mindehhez megismertetheti e világgal a Kinyilatkoztatott Törvényt, mely nélkül nincs kegyelem és Örök Élet: Üdvösség.

2007.febr.5

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés