CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

HANUKKA-E „A FÉNY ÜNNEPE”?

Csupán néhány napja erősödött meg bennünk, hogy szükséges elkezdenünk látható módon is a Szentély megtisztítását és az előkészületeket az újrafelavatáshoz.
Jeruzsálem falaira csak néhány őr állt fel, hogy védje az idegen, hódító erők munkájától Krisztus Testét. Egyetlen dolgot azonban figyelmen kívül hagytunk: Isten az idő Ura, és ha Ő szól részünkre és feladatot ad, a kezdés ideje annak: most!

E csodálatos, rövid, egyszerű szó, mely elhangzik kihívásra, elhívásra, és egykor hazahívásra. Megtérésre, újjászületésre, szolgálatokra és hazamenni az örök hazába egykoron.
Most tehát azonnali sürgősséggel mindezeket a feladatokat meg kell kezdenünk, és „tiszta olaj más pecséttel” című, szinte befejezhetetlen sorozatunkat az ünnepek aktualitásában az első, Bibliában nem szereplő keresztény, és posztbiblikus zsidó ünnepekkel kell kezdenünk, mely ünnepek csupán megemlékezések Isten szeretetéről, mely megmentő és megváltó szeretet.

Több mint 2000 év rárakódott szennyét, hazugságait, öncélúságát és így a lopást és csalást könyvtárak polcai nem bírnák elhordani sokaságuk miatt, de a szellemi tartalmuk lelkivé tétele, sőt fizikai, élvezeti céljainkra történő letranszformálása és mintegy meggyalázása súlyos teher a kereszténységen, melynek terhét és veszélyeit csak a szellemben járó hívő ember látja és érzi, szenvedi meg.

Ilyen súlyos terheket egyszerre levenni, elvinni, és kidobva megsemmisíteni ember nem képes, de a munkát el kell kezdeni!
Megszabadulnunk a régi emlékeinktől és élményeinktől először a mi szívünkben, majd otthonunkban, és tovább adva az igazi örömöt: közösségeinkben.
Így válunk lelkiből szellemivé.

Azok, akik ezen az úton már mennek még idejében, főleg mások érdekében képesek felismerni azokat a modernnek mondott, divatos, keresztény és zsidó mázzal bevont, de mérgező kínálatokat, melyek a szellemitől még messzebb, az igazi alapok és Istennel való kapcsolat elveszítéséhez vezetnek, hívogatnak.
A tisztítást a felső, legújabb rárakódással kell kezdeni, de aki bölcs, először kiteszi a tiltó táblát: „ide ne szemetelj!”…és elkezdi a prevenciót.
Minden járványra jellemző a személyes higiénia hiánya és a betegekkel való közvetlen, felelőtlen érintkezés.

Hanukka és Karácsony ünnepének idején szintén aktivizálódnak a szemetelők, és miként az utcai árusoknál, megjelennek a bóvlik, drága és használhatatlan ajándékok, de köztük akár életveszélyes darabok is lehetnek…
Így igen időszerű a kérdés:
Te kitől veszel, vagy fogadsz el ajándékot?
Biztos vagy benne, hogy igazi örömet kapsz-adsz, és nem csalódsz, vagy károsodsz ezáltal?

Így most együtt vizsgáljuk meg a „kínálatot” a már említett módon, a felső réteggel kezdve, sőt azelőtt, mielőtt bárki elmenne, megvásárolná és betegséget, balesetet szenvedne tőle szellemileg és lelkileg.


A kínálat a következő:

HANUKKA ünneplés:

A Makkabeusok győzelmére és a Szentély újraszentelésének emlékére, kizárólag zsidó és a zsidó vallás előírásaival megtartott megemlékezés: félünnep.

Mindazon zsidók számára is lehetőség megemlékezni a Hanukkára, kik szívükben Jesuához tartoznak, mert a csoda, ami akkor történt látható módon megmutatta Isten hűségét és segítségét a Választott Nép iránt.

Akik ennek örömét és emlékezetét mint nem-zsidók szeretetből, szimpátiából együtt élik meg a zsidósággal, meghívással, vendégként együtt lehetnek velük, hiszen a zsidóság feladata ekkor, hogy Hanukka csodáját mindenki részére megmutassák.
Azonban ez az ünnep a zsidó nép ünnepe!
Lehetséges a jó szándék és a filoszemitizmus miatti vágyakozás tisztasága, azonban a vendéglátó, és csodát hírdető nép helyett és így jogait kisajátítva bűnt követ el bárki, aki magát „szellemi Izraelnek” kiadva hazudik és lop. Vendégként viszont mindenben a házigazda szavát és előírását kell betartani.
A Jesuát urának tartó zsidó túllát a csodán, és az emlékezeten felül ismeri, és tudja annak szellemi tartalmát is, mely a fizikai és lelki győzelmen túl ismeri azt a győzelmet is, melyet Jesua HaMassiah által véghez vitt életében, Krisztus Testének megszületésében, és győzelmesen folytatódik a végső felszentelés felé.
Ilyen embernek öröm emlékezni a múltra és Isten csodáira, de még nagyobb öröm, ha élete a megszentelődés útján a „Nagy Hanukka” felé tart…
Számára szükséges, de már kevés a zsidó Hanukka, és zsidó testvéreivel közös ünneplés, ő már előre-felfele is lát!

A zsidóvá lett betérő pogány, a Golgota óta viszont rosszabb helyzetben van, mint a lepel alatt levő zsidó testvérem, akinek kegyelemből lesz még módja megismerni és elfogadni Jesuát. A betérő viszont e tettével judaizált, miszerint antikrisztusi szellemiség hatalma alá adta Jesua megtagadásával önként, önmaga életét.

Kérdés tehát, hogy Jesua HaMassiában hívő zsidó emlékezhet e a makkabeusok győzelmére?
Mint zsidó, igen és jó. Azonban ezt az ünnepet teljessé szükséges tenni azzal a legnagyobb ünneppel, mikor Jesua győzött, és három nap alatt újra felépítette (szellemben) a Templomot, ahol ŐP a Főpap, és Jeruzsálemben a megígért, felkent Király.

Minden egyéb keresztény Hanukka, mely nem erről szól: rossz szándékú csalás, tolvajlás és hazugság.

E hamisítások közül egy aktuálisról hadd szóljak:

A FÉNY ÜNNEPE:

Már nagyon rég elkezdődött egy olyan próbálkozás, mikor még a Karácsony ellen is felvették a harcot, nehogy a gyermekek e lelki és családi ünneplés közepette még véletlenül se halljanak vagy megismerjék Jézus Krisztust. Így divatossá vált a Szeretet Ünnepe, Fenyőfa Ünnepe megnevezés és az „öszvér” Fény Ünnepe.
Öszvér, hiszen a zsidók az örökmécses olajáról, a keresztények a Világ Világosságáról emlékeznek meg ilyenkor. Tehát ezt „közös nevezőre” kell hozni, és így mindenki elveszti, eltávolodik hagyományaitól, sőt hitétől is.

A Sátán rafináltsága, hogy először csak kiveszi, vagy kicseréli a szellemi tartalmat, majd a lelki és végső soron fizikai formákat is összezúzza.

Így vált szükségessé a prevenció, mikor hívogatólag megjelent a napokban ismeretlen társaságtól hívogató szórólap. A Fény Ünnepére hívogat.

Az alkalom lényege: tánc-zene, eszem-iszom, játék…

A kezembe kerülő lapot nézegetve gondolatok sorozata, és hosszas tűnődés után „nyomozásba” kezdtem.
A nyomtatott jelképek, és az ajánlott zene, sőt fánk és játékszer ugyan zsidó, de hát valahogy mégsem…!

-Egy látszólag „hanukka”-i meghívó Hanukka szó nélkül, az emlékeztető gyertyák /mécsesek meggyújtásának eseménye nélkül…?
-Egy meghívó aláírás nélkül?

Mindezek elképzelhetetlenek egyetlen zsidó embertől is!

Mindez olyankor, mikor kötelessége minden zsidónak a megtörtént csodákat a teljes világ előtt kihirdetni és áldásokat elmondani Istennek mindezekért?

Vajon melyik zsidó ember az, aki ennek bedől?
A keresztény vallásos, zsidó identitásukat el nem fogadott és így asszimilálódott, azonban népéhez mégis vágyódó…
Valamint az a zsidó ember, aki nem ismeri Istenét, sem Népének hagyományait, történelmét.

Azután az a keresztény ember, aki sehova sem tartozik, leginkább ahhoz, akinek nevét hordozza. Talajtalan, vagy érdeklődő és kíváncsi.

Még inkább az, akit a szellemi már nem vonz, de test örömei: ének, tánc, eszem-iszom és szerencsejáték vonzza.

Ezek megmentésében írom e sorokat, mikor szembesítenem kell a következőkkel:

-Így válik az igazi öröm kocsmai-népzenévé, és a tánc testi és világi kifejezéssé.
-Így cserélik ki az Olaj működését holmi fánkok égett repceolajával.
-Ilyen és játékos kedvvel tartják gyermeki formában az embereket, nehogy felismerjék a Hanukka és a Karácsony lényegét, és a test, valamint a lélek kielégítésével még véletlenül se kívánják a szellemi dolgokat. Ne kívánják a Megszületett Királynak, és Istennek Szellemét: a mindenfeletti szellemi győzelem erejét.

A Sátánnak ez nagyon jó, hisz úr maradhat, és démonizált világunkban az ember erőtlen és vesztes vele szemben.

Zsidó ruhában, keresztény mázzal jót röhög a Sátán!
Amikor Isten feladatul adta a leleplezéseket részünkre, éles, igei és szellemi látással is felruházott, és esetenként mindezek kiűzésére hatalmat is adott.

Amíg e feladatot el nem kezdhetjük, leleplezést tovább kell végeznünk, hiszen e szellemiség Jeruzsálembe, Krisztus Testében, és így a gyülekezetekbe akar beosonni.

Tehát nézzük tovább e Fény Ünnepét, Hanukkát, és Karácsonyt hamísító, ellopó és hazugságot hordozó és sajnos azt év szombatjain, zsidó ünnepein embereket becsapó és szédítő alattomos munkáját:

-A Fény Ünnepe pincében lesz megrendezve!
Ez a Csoda közhírré tétele, mikor a zsidó családok a veszélyt is vállalva hanukkiájukat régen és ma is az ablakokba teszik ki?
A Fény ünnepe olyan pincében lesz megtartva, melynek neve is okkult, hisz a horoszkópnál is használt jegyek egyikét viseli.

Isten elé menni, Őt áldva, dicsőítve ilyen helyen?
Olyan helyen, ahol hastánc, városi sámán tánc, önkontroll, grafológia, energetika-önismeret, jóga, gyermekjóga klubok és tanfolyamok folynak egész héten?

Vajon miért itt, és az év többi szombatján hasonlóan szellemileg szennyes, terhelt, és idegen szellemiségek otthonában van alkalmuk az ún. Messiáshívő mozgalmaknak?
Talán egyetlen törvényszerűség: a rokon szellemek karon fogva sétálnak, egymást erősítik, de mindenképpen egy felügyelet alatt élnek, állnak és működnek.

Határozottan kijelentem, hogy ilyen helyen se Isten, se Isten Népe nincs jelen!
Egyetlen eset kivételével, mikor Isten szolgákat küld a terület megtisztítására, életek megmentésére.

Addig, míg ez a tisztítás el nem végződik, zsidóként a zsidókat, Jesuában hívőként a keresztényeket, és Jesua HaMassiah-ban hívő zsidókat különösen figyelmeztetnem kell e titkolózó, de mégis hazug, zsidó és keresztény állarc mögé bújt veszélytől, mely a zsidót kereszténnyé, a keresztényt zsidóvá, a szellemit lelkivé és fizikaivá tevő és rombolást végző szellemiségtől távol tarthassuk.

A lelki és testi örömök nem tiltottak, azonban a szellemi felette kell, hogy álljon.
A test örömei és vágyai felett még a lelkünknek is uralkodnia kell, így kívánom, hogy adjon e Fény Ünnepéről és egyéb énekes-táncos-büfés és játszadozó, lelki összejövetelekről maga a Szent Szellem látást és vezetést, és vágyaink még a gondolatainkat se uralják.

Kedves Testvérem!
Soraim nem a hithű vallásos zsidónak, vagy a szellemben járó, újjászületett kereszténynek szólnak.
Őket ezek a messiáshívőnek nevezett megnyilvánulások nem érhetik el, még érdeklődésüket sem kelthetik fel igazán.
De mégis sokaknak, mert Budapesten kívül másutt is működnek hasonlók. Mindenhol, ahol gyerekkorban tartották a keresztényeket, kik gyermekien örömre vágynak.
Azokat kívánja figyelmeztetni, kik a lelki dolgokat keresik, és testi kívánságaiknak sem állnak ezáltal ellen.

Mégis e sorok felelőssé teszik azokat is, kik elmennek e jelenségek mellett felelőtlenül, miáltal nem figyelmezteti azokat, kik talán az igazi Világ Világosságát, és Istent keresik e karácsonyi időszakban. Helyette mást kapnak, és nem tudják felismerni, ha nem segítünk nekik ebben.

A Sátán erőszakosságára jellemző, hogy nem csak titkolózva, az általa támasztott sötétben támad és becsapva hívogat, hanem hamísítása közben a zsidó és keresztény neveket egyaránt, sőt együtt is használja.
Ebbe bele tartozik a jelképek, szavak, ünnepek elsajátítása és jelentésének, tartalmának és leginkább céljainak kicserélése saját, jól elrejtett céljainak.

Isten adjon Jeruzsálem falaira őrizőket, kik leleplezik a Sátán efféle rejtett támadását, hogy Krisztus Teste védve folytathassa megtisztulását a menyegzőre.

Hiszem, hogy e viszonylag friss kórokozó és szennyeződés hamarosan elmúlik és kitisztul, így a régi szennyeződések és romok eltakarítása folytatódhat, mely által mihamarabb újra fel lesz szentelve a Szentély bennünk és közöttünk is.


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés