CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
Törvények, parancsolatok, rendeletek, utasítások

A Tórában és a teljes Szentírásban láthatunk részeket, ahol ezeket az értelmükben egymáshoz nagyon hasonló szavakat felsorolják, kirészletezve a Törvény tartalmát. Például Dávid ezt adta fiának, Salamonnak intelemül:

"És őrízd meg az Úrnak a te Istenednek őrizetit, hogy az ő útain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatit és ítéleteit, és bizonyságtételeit, a mint meg van írva a Mózes törvényében: hogy előmented legyen mindenekben, a melyeket cselekedéndesz, és mindenütt, valamerre fordulándasz" (1Kir2,3)


Rendelések

chok - bevésett rendelet
Eredetileg olyan törvényekre használták a szót, melyeket kőtábláva véstek, és ilyen módon adták a nép tudtára a törvényhozók (a jó angol fordítás szépen hozza a "statue" szóval).
A zsidó gondolkodásban azok a törvények tartoznak ide, melyek megtartásának oka nem indokolt (pl. disznóhús evés).
pl. 2Mózes15,25,26

Nőnemű (chuká) alakban jelenti még:
- törvény, rendelet, rendszabás, életmód, szokás
pl. 3Mózes18,3, 1Királyok3,3

Itt szereplenek olyan törvények, melyek csak a zsidóságra vonatkoznak, életvitel szempontjából, de azoknak szellemi tartalma Isten népének minden tagjára érvényes. Pl. a kevert szálú ruha hordásának tilalma, de ennek szellemi tartalma, pl. hogy az idegen istenek és az élő Isten imádata nem lehetséges együtt.


Parancsolatok - micvá

- isteni parancsolat, pl.3Mózes4,2
- erkölcsi parancsolat, pl. Péld7,1


Ítéletek - mispát(im)

- törvény, parancsolat, pl. 2Mózes21,1
ezek többnyire polgári törvények, melyek összefüggnek az egyén Istentől kapott jogaival, kötelességeivel a másik emberrel szemben. Adott helyzetben ezen törvények figyelembe vételével lehet igazságos döntést hozni.
- ítélés pl. 3Mózes19,15
- jog, peres ügy
- az, ami valakit megillet
- mód, illem, rend

Isten mindig is védte azokat, akik ártatlanul kerültek kiszolgáltatott, igazságtalan helyzetbe, Ő ítélhet egyedül, Ő a bíró, és a mi peres ügyünk az Ő kezében van.


Bizonyságtétel - édut

- bizonylat, parancsolat, törvény, pl. Zsoltárok19,8
ezt a szót használja a héber a két kőtáblára, valamint arra a Tóra tekercsre, melyet a királynak mindig magával kellett vinnie és olvasnia.

Isten bizonysággá teszi az életünkben a törvényt, melyet mindenki lát. A törvény a Szent Szellem által a szívünkbe kerül, és az életünk minden helyzetében láthatóvá, bizonysággá válik az Ő jelenléte, a Törvény működése.

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés