CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

REFORMÁCIÓ - DEFORMÁCIÓ - VILÁGVALLÁS

Nyugat - Európában járva, utunk során jó és rossz tapasztalatokat gyűjtünk, leginkább olyan dolgokat láthatunk, melyek előbb-utóbb begyűrűznek hozzánk is.

Tavasz folyamán két dolog volt számunkra szomorú, mikor Zürichben és másutt a református (evangélium által reformált: ev.ref.) templomokban olvashattuk, hogy mikor van katolikus, református, vagy közös istentisztelet. Az ökumené beteljesedése láttán csak egy kérdésem van: Melyik isten és istenek tisztelete folyik itt? Mert ahol más isten, bálvány van, az Örökkévaló, Teremtő és Mindenható nincs jelen, lakhelyét
csak szellemben is tiszta, megszentelt helyre teszi.

Mindazok, akik éreznek elhívást evangelizálásra és a szolgálati ajándékaikat még nem tudják hol kell használniuk, figyeljenek Nyugatra.
A formális kereszténység fagyos földjére mielőbb magvetők kellenek és imádkoznunk kell, hogy a Szent Szellem olvassza fel az egyszer már felszántott, de ma befagyott földet, hogy az Ige magjai kikelhessenek.
E munkát végezhettük márciusban a svájci fagyos tájon és most hét hónappal később tapasztalhattuk, hogy munkánk, a magvetés nem volt hiábavaló, - valami elindult és öntözésre várnak a kikelt növények.

Tapasztalatom, hogy sokkal nagyobb szükség van új ébredésre és életre Nyugaton, mint az általunk oly könnyű és látványos missziós sikereket hozó Kelet-Európában.
Nagyobb szükség van az elöregedett, kihalófélben levő "keresztény Európa" felé elindulni, melynek láthatóan része Magyarország is.
Most, őszi szolgálati utunkon még nagyobb szomorúság ért: tovább hódított az Antikrisztus, mivel az ökumené folytatásaként már a teljes egység látható a monoteista vallások között.
Zürich pályaudvarán az utasok részére kápolna működik keresztény-zsidó-budhista-mohamedán és hinduista hívők részére: egy helyen, egy időben, és egy szellemben, mint az éppen ügyeletes protestáns lelkész számomra elmondta.
Két érzést mutattak ki, mikor ide tájékozódni bementem:
- mivel fejemen kapelli volt, nagy örömmel fogadtak. Úgy látszik - Istennek hála-, hogy kevés zsidó tér be ide.
- mikor az ökumenéről és az antikrisztusi egységről beszéltem, értetlenül és gyűlölködve néztek.

Vajon mikor jutunk el mi is idáig? Kevés idő múlva.
Az ökumenikus párbeszéd vége ismert, mikor valamennyi történelmi egyház szellemben eggyé lett, a kisegyházak is megadják magukat.
A keresztény- zsidó párbeszéd lassan eléri a zsidóságot is, és a mindent összemosó iszlám régóta barátja Rómának.

A próféciák ellen nem lehet imádkozni, mégis gyülekezetek, egyének megmentése miatt megkérdezem:

Miért vagy süket és vak európai és magyar kereszténység?
Hol vannak az őrállók a falakon, mert az ellenség már közöttünk van?!
Ki kiált fel, hogy Edom és Babilon csatákat nyer a keresztények ellen és szövetségese Egyiptom hatalma is folyton-folyvást növekedik?
Igen, azok hallgatnak, akik Amalek uralma alatt állnak. A testi kívánságoknak, földi jólétnek és sikereknek ellenállni nem tudó lelki keresztények, kik elhidegülnek, és elhalnak, miáltal az Antikrisztus könnyű prédája lesznek.
Mikor lesz a lelki kereszténység végre szellemi és így Krisztus Teste?
Ha Európa, Magyarország keresztény népe újra megtér és újjászületik: egyedül Jézus Krisztus uralma alatt lesz, az élő Jesua HaMassiáé, kinek helye középen van.
Ma Ő kéri vissza életed és a gyülekezeteket!

Az ítélni, uralkodni visszajövő Messiás...
2003. a Reformáció Ünnepének idején

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés