CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

549/613-Új házas felmentése

" Hogyha valaki ujonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet, egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámitsa a feleségét, akit elvett. "
(5.Mózes 24:5)


E törvény ma is nemcsak aktuális, hanem sok dologra ad választ .

Bár a férfi és nő elrendelt, szellemi viszonya ma is változatlan, amkor a szellemi egység azonosságában együtt szolgálhat férfi és nő e rendben, akkor e szolgálat bizony szellemi harc és háború.
Ekkor azonban e törvény elsősorban a férfira, de Krisztusban már a nőre is vonatkoztaható.

Isten törvényeinek van egy sorrendisége:
ember-család-közösség-nemzet-ország
Ezt nem lehet felcserélni, egyiket a másik elé helyezni. Különben a sorrend felcserélése által a többi sem működik.

Amikor valaki elérte azt a kort és érettséget, hogy házasságra alkalmas, akkor a saját testi-leki és szellemi felépülése után egy társsal való együttélés, egyként élés következik.

Erre kell felkészitenünk a fiataljainkat !

Ha szellemi harcba, bármiféle szolgálatba küldjük öket, akik társra vágynak , vagy fiatal házasok, azok sosem lesznek szabadok, szolgálók, ...harcosok.
Aggódásokkal, félelmekkel, kielégületlen testi és lelki vágyakkal , sőt egfy jól meg ne alapozott házasság esetén szerelemféltéssel, féltékenységgel "hazagondolnak"...

A Teremtő Isten nagyon jól ismeri teremtményét, az embert, és a fiatal házasok kezdeti, boldog és örömteli állapotát is védeni szándékozik.
Azért, hogy ismerjék meg egymás lelkét-testét, egyszóval lényét, hogy Isten Törvénye által necsak félelem nélkül, hanem örömmel és közösen vállalják, fogadják Isten ajándékát, a gyermeket.
E felkészülési idő célja már , az épülő család alapjainak épitése.
Mert az anyagi alapokon túl a családnak van szellemi-lelki alapja is...
A család ilyen, biztos alapon felépült közösség és nem érdekszövetség.

Bár e törvény az egyedülállók harcba küldését nem emliti, mégis benne van.
Minden emberrel istennek az a célja, hogy önmaga ismerje, elfogadja, helyét és Isten Tervében hjárjon, szolgáljon.
Istennek pedig minden emberrel terve, hogy ne legyen egyedül, és családban éljen, ahol a következő törvények betartására is alkalmas lehet, vagyis a szaporodás, sokasodás, az élet hordotásának csodálatosan szép isteni ajándékára kész legyen.

Aki ezt fiatalon nem fogadta el, és e törvényt elvetette, bizony nem lehet harcba küldeni, nem lehet szolgálata....Mindaddig, amig Isten elé nem ment engedetlensége miatt, és Ő el nem engedte e bűnét.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés