CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
ÁLDÁS IZRAEL ÁLLAMÁRA


"Atyánk, ki odafenn vagy, Izrael szirtje és megváltója, áldjad meg Izrael államát, megváltásunk első sarját. Védjed meg őt, irgalmad szárnyával, és terjesszed ki fölé békét óvó sátradat, és küldjed fényedet és igazságodat, vezetőire, minisztereire és tanácsadóira, hogy ők bölcs tanáccsal lépjenek eléd.
Erősítsed meg szent országunk védőinek karját, és legyen az osztályrészük Tőled Istenünk, a segítség, és koronázzad őket a győzelem babérjaival. Adjál békét az országnak, és örök örömöt lakosainak.
És testvéreinkről, Izrael egész házról kérünk, emlékezz meg, a szétszóratásuk minden országában, és hozzad őket minél hamarább, felegyenesedve, Cionba, a Te városodba, Jeruzsálembe, ahol a Neved lakozik, amiképp Mózes szolgád Tórájában találjuk:
„Ha lesznek a szétszórtjaid, akár az ég szélén is, még onnan is összegyűjtöm őket, és még onnan is elhozom őket, az Örökkévaló Istenedhez. És bevisz Téged az Örökkévaló Istened, abba az országba, amelyet atyáid megkaptak, és te megöröklöd azt. És neked jobban fog menni, és többen lesztek ott, mint atyáitok.” (Mózes V. 30.)
Kérünk, egyesítsd szíveinket szeretetben, és Isten nagy nevének félelmében, hogy tudjuk őrizni Tórád minden szavát, és küldjed el nekünk mihamarább napjainkban Dávid fiát, az igazságod Felkentjét, a Megváltót, hogy megváltsa azokat, akik annyira kívánják már a segítségedet.

Tűnjön fel, szépségében erőd hatalmassága, a világ minden országának lakói számára. És mondja mindenki, kiben élő lélek van:
„Az Örökkévaló, Izrael Istene, az uralkodó, és az ő királysága mindent átölel!”
Úgy legyen, Ámen!"


E szöveg héberből magyarra való fordítását dr.Schweitzer József főrabbi és Verő Tamás rabbi kérésünkre külön nekünk fordították. A szöveg később bekerült a Zsidó Imakönyvbe is. (O.B.)

TFILÁ LISLOM HÁMEDINÁ

"Ávinu sebásámájim, cur Iszráél vegoálo, báréch et medinát Iszráél résit cmichát geuláténu, hágén álehá beevrát hászdechá
ufrosz álechá szukát slomechá uslách orchá váámitchá lerásehá, szárehá vejoácehá vetákném beécá tová milfánechá.

Házék et-jedéj meginéj erec kodsénu vehánchilém elohénu jesuá vááteret nicáchon teátrém venátátá sálom báárec veszimchát olám Iejosvehá.

Vet-áchénu kol bét Iszráél pekád-ná bekol árcot pezuréhem vetolichém mehérá kommijut lecijon irchá velirusálájim miskán seméchá, kákátuv betorát mose ávdechá, im-jije nidácháchá bikcéh hásámájim misám jekábecechá Á”donáj elohechá umisám jikáchechá: veheviáchá Á"donáj elohechá el háárec áser jársu ávotechá viristá, vehétivchá vehirbechá méávotechá: umál Á"donáj elohechá et-Ievávchá veet-Ieváv zárechá leáhává et Á "donáj elohechá bekol-Ievávchá uvekol-náfsechá lemáán chájechá.
jáchéd levávénu leáhává uljiráh et-seméchá velismor et-kol divréj torátechá.

Hofá báhádár geon uzechá ál-kol-josvéj tévél árcechá, vájomer kol áser nesámáh beápo Á"donáj elohéj jiszráél melech umálkuto bákol másáláh.
ámén szeláh"


(Forrás: Zsidó imakönyv)


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés