CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A be-és visszaoltatás időszerűsége

„Jézus történetének számomra két aktuális tanulsága van.
Az egyik.
Saját kora judaizmusának fontossága.
Jó volna, ha a korabeli vallásos zsidó forrásokat Jézus előtt és után nemcsak a tudósok, de a világ zsidó közössége is forgatná és tanulna belőlük.
A keményfejű modern ortodoxia és a nacionalista körök- amelyek eleinte anticionisták volta ugyan, s mára a ló másik oldalára lendültek át- szembesülhetnének a ténnyel, hogy az ö judaizmusuk a középkortól fejlődésnek indult gondolat, s nem az eredeti azonosság folytatása.
Még kiélezettebben:
A zsidó gondolkodás, a zsidó megközelítés hiánya a jellemző rájuk...”

( David Flusser)


„...két dolgot kell újra és újra felfedeznünk:
A Jézust szülő kort ( 1.)és magát Jézus zsidóságát, hogy megvédjük a zsidókat az antiszemiták újabb támadásaitól, és hogy megtaláljuk a közös legjobbat Jézusban, amit nekünk ajánl:
A szeretet forradalmát.(2.)
Azért, hogy ezt itt a mi világunkban egyszer meg is valósíthassuk.(3.)
A pápa utazik ide-oda, és beleharsogja a világba, hogy beszél egy zsidóval: ez színházi propaganda...
Remélem, létezik egy másik mozgalom, ahol a katolikusok és protestánsok (4.) egyaránt boldogok, hogy megvannak zsidó gyökereik."

( David Flusser )A „Jézus-kutató zsidó” írásával sok tekintetben egyet érthetünk.
Azonban néhány pontban pontosítanunk szükséges:

1. Jézus születése Isten Ígéretének beteljesedése, nem pedig az akkori kor állapotának törvényszerű következménye...
2. A Szeretet Forradalom helyett helyesebb kifejezés:
Isten Szeretetének, Megváltásának és Üdvözítésének megjelenése, felkínálása minden embernek: Jeshua HaMassiah által
3. ...amit mi megvalósítani nem, de elfogadni és másoknak hittel és bizonysággal hirdetni tudunk
4. Igen létezik a Messiás Teste, Isten Népe, melynek része lehet bárki, ha nem bálványimádó, és nem csak vallásos..


Összegezve tehát.:
Az Isten Akarata és Terve, valamint Törvényével harcoló szellemiség része az antijudaizmus, és antiszemitizmus...

Aki a Názáreti Jeshua HaMassiah-t, mint „ a zsidó Jézust” elfogadja, és megéli újjászületése által Isten Szeretetét, a Messiás Testének részévé lett, sohasem lehet a zsidó népnek, annak elhívásának, Isten Tervének és ígéreteinek ellensége...
Krisztus testének erősödésének, ébredésének tehát egyik kulcsa, amikor boldogan fedezi fel újra zsidó gyökereit...Abba beoltatik...

A mai judaizmus pedig szintén elérkezett olyan szakaszához, mely a sorvadás, elhalás közeledtéd vetíti előre és közelinek mutatja azt.
Ideje háta rabbinikus judaizmus helyett újra megtalálni a Mózesi Judaizmust, a Kinyilatkoztatást, hogy az Örökkévaló Isten a Választott Népnek, ígérete szerint megmutathassa a Felkent Királyt, hogy a Názáretiben felismerhesse a visszajövő Messiást,- Jeshua HaMassiah-t.
„1937-ben már olvastam görög Bibliát, de óhéberül még nem tudtam, csak fordításokon keresztül ismertem a héber Szentírást.
Rájöttem, hogy a Jézus korabeli judaizmus különbözik az Ószövetség judaizmusától”
(D.F.)

Elérkezett annyi évszázad utána visszaoltatás ideje és lehetősége.

Külön öröm, hogy ennek vágya és intelme is már olvasható zsidó tudós és író tollából.


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés