CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A túlvilágról....

Pokol és Mennyország

A mai élet alapvető valósága: minden számítás szerint a pokol megvalósulása itt a földön..
Be kell vallanunk e helyzet súlyosságát.

Az őszinteségünket pedig a korunk válságos helyzete adja meg.
Nincs lehetőségünk kísérletezni, az egyházak tehetetlenségükben leleplezettek.
Nincs más lehetőségünk, egyedül Jeshua HaMassiah…
Őtőle, és őáltala láthatjuk és ismerhetjük meg a pokol és a mennyország harcát, jellemzőit, és egyetlen megoldásukat…

Mi tehát e két ország, két hatalom ?
Ismerjük-e, amikor ezekről beszélünk?A Pokol

A zsidó bölcsek a Biblia alapján beszélnek Eljövendő Világról..
Azonban a Talmud egyértelműen kimondja:

Nincs pokol az Eljövendő Világban..:

" en géhinom baolám habá.."

Vagyis a bűnösök lelke a haláluk után büntetésként megsemmisül.

A Tanach nem határoz meg helyet és területet csak büntetésnek nevezi.
A Biblia szavai szerint ami rájuk vár:

sahat - pusztulás
avadon - enyészet
calmavet - a halál árnyéka
dumá - néma, holt világ


Pokol a zsidó gondolkodásban:

A menyország: "eljövendő világ"
Ellentéte a "pokol"


A pokol kifejezésre a bibliai héber két szót használ:
-seol
-géhinosz, azaz gyehenna

A seol kifejezés fordításában többször az "alvilág", a "holtak hazája" megnevezést találjuk. Legtöbbször az ószövetségi részekben fordul elő ez a kifejezés.
Ez az a hely, ahova Jesua "alászált" és felkínálta a Törvényt és kegyelmet azoknak, akik még a törvényadás előtt éltek és nem ismerhették Istent. Innen ragadott ki lelkeket és elevenített meg életeket.
Továbbá a seol szó gyöke: kérdezni (sin-alef-lamed)
Kérdéses hely-ismeretlen világ...

A gyehenna kifejezést már kifejezetten az újszövetség használja, amely már a végső halálra, a "tüzes tóra", a teljes megsemmisülésre vonatkozik.

Gyehenna=Gehinom
Hinom fiának völgye..
Itt folyt az elsőszülöttek elégetése pogány módon...
Ez olyan iszonyatos volt, hogy a zsidóság e helyet a pokol ajtajának nevezte.
Itt a pokol=borzalom.

A kereszténység tette később a folyton égő tüz kihangsúlyozásával a "pokol tornácának" nevezte,majd "tisztító tűz.."lett belőle.

A modern héber a pokol szóra a "tofet" kifejezést használja, ami jelent még máglyát is. Valószínű ez tükrözi vissza a gyehenna jeletéstartalmát.

Van-e pokol tehát?
A fizikai halál után a bűnös lelkek ítélete:
megsemmisülés...
A többi már csak hiedelem...A Mennyország

A héber erre a "Samajim" szót használja, melyet egyszerűen csak úgy ad vissza: az ég, az egek.
Azonban nem csupán arra a szép kék égre gondol, amit magunk fölött látunk.

Már a Biblia első mondataiban megtaláljuk ezt a kifejezést, amikor szétválasztotta Isten az eget és a földet, vagyis a mennyet és a földet, ami nem más, mint a szellemi és a fizikális szétválasztása.

A zsidóság nagyon jól tudja, hogy Isten szellem, és mikor a "Samajim" szót használja, az ő lakhelyére, jelenlétére gondol.

Amikor az újszövetségben a "mennyeknek országa", az "Isten országa" kifejezés szerepel, a héber azt mondja: "Malchut hasamajim", vagyis az "Egeknek a Királysága".

Amikor János is és Jesua is arra hívta fel legelőször a figyelmet, hogy térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa, arról az uralomról szólt, melyet az Örökkévaló az ő Szelleme által érvényre akar juttatni az életeinkben.

Rengeteg példázat hangzik el a mennyeknek országáról, melyet akkor érthetünk meg igazán, ha meg tudjuk határozni, mi is az?....


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés