CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A kényszeresség

A kényszeresség alapvetően három területen alakulhat ki vallásos embereknél.

1.Félelem a haláltól
Ezért túlzó és túlzott mértékben tartja be a vallás előírásait, hitelveit, szabályait.
Ezáltal csökkentik félelmüket.
A vallások által nyújtott ígéreteket így azok utasításainak betartásával próbálják elnyerni.


2.A jó és rossz, a tökéletes és bűnös…
A jók jutnak a Mennyországba, és ezért kell tökéletesnek lenni.
Ilyen kényszeresség a tökéletesség igénye és a tökéletességre való jutás mindenáron.


3.A lelki tisztaság és a testi tisztálkodás.
A rituális, rendszeres imádkozás általi tisztaság, és a testi mosakodások szertartásai.
Az imádkozás kényszeres jelei a formaiság fontossága, azok ideje, módja stb.,

Természetesen a kényszeres betegség elsőrendű okozói azok, akik farizeusi módon, és kötelezésekkel, előírásokkal „eleget tevőkké” tesznek másokat.
Így biztosítanak maguknak uralmi posztokat hierarchiákban. Méghozzá úgy, hogy szellemi autoritásukra, felkenésükre, hatalmukra hivatkozva közbenjárnak, vagy „elintéznek” dolgokat másoknak….

A kényszeresség által kényszerítik a beteggé tett hivőket önmaguk emberi uralma alá.
Eszközei a felsoroltak.
Félelemben tartás az elkárhozástól, attól, hogy ha nem igyekszünk engedelmeskedni, akkor tisztátalanokká, bűnösökké válunk..
Erre természetesen a lelki mosakodások eleget tevését a varázslásig fokozzák.
Ilyen a folyamatos bűnvallás, bűnök leltározása, a múltban való kutakodás, az úrvacsora misztikus varázsereje…

- A hivő embernek valóban késznek kell lennie arra, hogy földi léte véget ér,- de nem kell félnie.

- Valamennyiünknek törekednünk kell, hogy Istennek engedelmes életet éljünk, azonban ez a törvények ismerete, a bűnbánat és bűnbocsánat, valamint a mindezek áldásaként kapott kegyelem által érhetjük el.
Megváltást, üdvösséget: kegyelemből, és nem önmagunk megerőszakolása által.

-A tisztaság, és megtisztulás folyamatának is működnie kell, de nem emberi erőszak által, hanem a szent Szellem mindenre emlékeztető, Igazságra elvezető ereje által, mely nem ember által irányított.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés